Oddziaływanie instytucji kultury na społeczność lokalną na przykładzie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

master
dc.abstract.enThe purpose of master’s thesis is discussion of the influence of a cultural institution on the local community on an example of Municipial and Communal Center in Stopnica. The research is designed to present in the simplest way how a small cultural institution with a limited coverage, managed to change the cultural face of the town and its inhabitants, and what techniques of managing this institution improve the quality of cultural life of local people. The main research objective of the work is to determine how the use of cultural resources of Stopnica’s residents has changed since the creation of the Municipal and Community Center of Culture and what they have gained thanks to the actions of both institutions and municipal authorities. On the way to solve the research problem, the author heads towards the answers to the most important research questions: 1) What characterizes MGCK's work in the context of contact with the community? 2) What benefits did the city and its inhabitants receive thanks to the MGCK? 3) What is the relationship of residents with the MGCK institution? In answering the above questions, helpful methods are mixed research used for work purposes, including participatory observation, structured interview, analysis of existing data, as well as surveys. Research has shown that the Municipal and Communal Center of Culture in Stopnica is an organization that sets the most-important goal with the recipient, meets its cultural and educational needs, and strives to maintain a high sense of local identity, which the inhabitants clearly lacked. These studies show that the MGCK management activities in Stopnica proved to be only the background of the organization's success, because it was the community, mainly motivated by the institution's activities, that created the true sense of the existence of a cultural center. Numerous accounts and incoming recipients of MGCK's offer testify to the constantly evolving institution and bring new opportunities to it, which ultimately derive cultural benefits themselves.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej jest omówienie wpływu jaki wywiera instytucja kultury na społeczność lokalną na przykładzie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy. Przeprowadzone badania mają za zadanie w sposób najprostszy zaprezentować jak niewielka instytucja kultury o ograniczonym zasięgu przekazu, zdołała zmienić oblicze kulturalne miasta i jego mieszkańców, oraz, jakie techniki zarządzania tą instytucją wpływają na polepszenie jakości życia kulturalnego lokalnych konsumentów kultury. Głównym celem badawczym pracy jest ustalenie jak zmieniło się korzystanie z zasobów kultury mieszkańców Stopnicy od czasu utworzenia Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i co dzięki działaniom zarówno instytucji oraz organów władzy gminnej oni zyskali. Na drodze rozwiązania problemu badawczego, autorka kieruje się w stronę odpowiedzi na najważniejsze pytania badawcze: 1) Czym charakteryzuje się praca MGCK w kontekście kontaktu ze społecznością? 2) Co mieszkańcy miasta i gminy zyskują dzięki działalności MGCK? 3) Jak wygląda relacja mieszkańców z instytucją MGCK? W udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania pomocnymi zabiegami są wykorzystane na cele pracy badania mieszane, w tym: obserwacja uczestnicząca, wywiad ustrukturyzowany, analiza danych zastanych, a także ankiety. Badania wykazały, iż Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy to organizacja, która za najważniejszy cel stawia sobie wzajemną więź z odbiorcą, spełnienia jego potrzeb kulturalno-oświatowych i dąży do podtrzymania wysokiego poczucia tożsamości lokalnej, której mieszkańcom wyraźnie brakowało. Z badań tych wynika, że działania zarządcze MGCK w Stopnicy okazały się jedynie tłem sukcesu organizacji, ponieważ to społeczność w głównej mierze, zmotywowana działalnością instytucji, stworzyła prawdziwy sens istnienia centrum kultury. Liczne relacje i przybywający odbiorcy oferty MGCK świadczą o rozwijającej się stale instytucji i przynoszą jej nowe możliwości, z których finalnie sami czerpią korzyści kulturowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.authorCiećko, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPluszyńska, Annapl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:36:53Z
dc.date.available2020-07-28T04:36:53Z
dc.date.submitted2019-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-137566-249308pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239283
dc.languagepolpl
dc.subject.enCULTURAL CENTER, LOCAL SOCIETY, ORGANIZATIONpl
dc.subject.plCENTRUM KULTURY, ORGANIZACJA, SPOŁECZNOŚĆ LOKALNApl
dc.titleOddziaływanie instytucji kultury na społeczność lokalną na przykładzie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicypl
dc.title.alternativeInfluence of cultural institutions on the local community on the example of the Municipal and Communal Culture Center in Stopnicapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of master’s thesis is discussion of the influence of a cultural institution on the local community on an example of Municipial and Communal Center in Stopnica. The research is designed to present in the simplest way how a small cultural institution with a limited coverage, managed to change the cultural face of the town and its inhabitants, and what techniques of managing this institution improve the quality of cultural life of local people. The main research objective of the work is to determine how the use of cultural resources of Stopnica’s residents has changed since the creation of the Municipal and Community Center of Culture and what they have gained thanks to the actions of both institutions and municipal authorities. On the way to solve the research problem, the author heads towards the answers to the most important research questions: 1) What characterizes MGCK's work in the context of contact with the community? 2) What benefits did the city and its inhabitants receive thanks to the MGCK? 3) What is the relationship of residents with the MGCK institution? In answering the above questions, helpful methods are mixed research used for work purposes, including participatory observation, structured interview, analysis of existing data, as well as surveys. Research has shown that the Municipal and Communal Center of Culture in Stopnica is an organization that sets the most-important goal with the recipient, meets its cultural and educational needs, and strives to maintain a high sense of local identity, which the inhabitants clearly lacked. These studies show that the MGCK management activities in Stopnica proved to be only the background of the organization's success, because it was the community, mainly motivated by the institution's activities, that created the true sense of the existence of a cultural center. Numerous accounts and incoming recipients of MGCK's offer testify to the constantly evolving institution and bring new opportunities to it, which ultimately derive cultural benefits themselves.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej jest omówienie wpływu jaki wywiera instytucja kultury na społeczność lokalną na przykładzie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy. Przeprowadzone badania mają za zadanie w sposób najprostszy zaprezentować jak niewielka instytucja kultury o ograniczonym zasięgu przekazu, zdołała zmienić oblicze kulturalne miasta i jego mieszkańców, oraz, jakie techniki zarządzania tą instytucją wpływają na polepszenie jakości życia kulturalnego lokalnych konsumentów kultury. Głównym celem badawczym pracy jest ustalenie jak zmieniło się korzystanie z zasobów kultury mieszkańców Stopnicy od czasu utworzenia Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i co dzięki działaniom zarówno instytucji oraz organów władzy gminnej oni zyskali. Na drodze rozwiązania problemu badawczego, autorka kieruje się w stronę odpowiedzi na najważniejsze pytania badawcze: 1) Czym charakteryzuje się praca MGCK w kontekście kontaktu ze społecznością? 2) Co mieszkańcy miasta i gminy zyskują dzięki działalności MGCK? 3) Jak wygląda relacja mieszkańców z instytucją MGCK? W udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania pomocnymi zabiegami są wykorzystane na cele pracy badania mieszane, w tym: obserwacja uczestnicząca, wywiad ustrukturyzowany, analiza danych zastanych, a także ankiety. Badania wykazały, iż Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy to organizacja, która za najważniejszy cel stawia sobie wzajemną więź z odbiorcą, spełnienia jego potrzeb kulturalno-oświatowych i dąży do podtrzymania wysokiego poczucia tożsamości lokalnej, której mieszkańcom wyraźnie brakowało. Z badań tych wynika, że działania zarządcze MGCK w Stopnicy okazały się jedynie tłem sukcesu organizacji, ponieważ to społeczność w głównej mierze, zmotywowana działalnością instytucji, stworzyła prawdziwy sens istnienia centrum kultury. Liczne relacje i przybywający odbiorcy oferty MGCK świadczą o rozwijającej się stale instytucji i przynoszą jej nowe możliwości, z których finalnie sami czerpią korzyści kulturowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.authorpl
Ciećko, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pluszyńska, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:36:53Z
dc.date.available
2020-07-28T04:36:53Z
dc.date.submittedpl
2019-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-137566-249308
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239283
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CULTURAL CENTER, LOCAL SOCIETY, ORGANIZATION
dc.subject.plpl
CENTRUM KULTURY, ORGANIZACJA, SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
dc.titlepl
Oddziaływanie instytucji kultury na społeczność lokalną na przykładzie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy
dc.title.alternativepl
Influence of cultural institutions on the local community on the example of the Municipal and Communal Culture Center in Stopnica
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Grodzisk Mazowiecki
3
Krakow
3
Krupski Mlyn
3
Dublin
2
Warsaw
2
Bialystok
1
Brzoza Krolewska
1
Gmina Domaniów
1
Kościan
1

No access

No Thumbnail Available