Motywy uczestnictwa i aktywność ojców w porodzie rodzinnym

master
dc.abstract.enFor many centuries in childbirths only women could participate. Nowadays, more and more men decide to be present at the birth of their child.The aim of this work was to investigate motivation that guided men in making decisions about the family birth and their vision of the activity during it.Material and Methods: The research was conducted on a group of 100 menfrom Krakow and other parts of Poland, who were participants in at least two family births.The material was collected using a questionnaire created for this work.Results and Conclusions: The most motivating factor for participation in the first family birth for most of men was a sense of duty to his wife / partner. In a small percentage of respondents the motives changed during next childbirths. The visionof activity was varied and even 90% of it in varying degrees has been implementedin practice. However, only one man at birth showed higher activity than he planned,no one has done less activities than he wanted.pl
dc.abstract.plPrzez wiele wieków w porodach mogły uczestniczyć wyłącznie kobiety.W dzisiejszych czasach coraz więcej mężczyzn decyduje się na obecność podczas narodzin swojego dziecka.Celem pracy było zbadanie motywacji, którą kierują się mężczyźniw podejmowaniu decyzji o porodzie rodzinnym oraz ich wizji aktywności podczas niego. Materiał i metody: Badanie przeprowadzone zostało na grupie 100 mężczyznz Krakowa i innych części Polski, będących uczestnikami co najmniej dwóch porodów rodzinnych. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety. Wyniki i wnioski: Najistotniejszym czynnikiem motywującym do udziałuw pierwszym porodzie rodzinnym dla większości mężczyzn było poczucie obowiązku wobec żony/ partnerki. U niewielkiego odsetka badanych motywy zmieniły się podczas kolejnych porodów. Wizja aktywności badanych była różnorodna, a u 90% z nichw różnym stopniu została zrealizowana w praktyce. Jednakże tylko jeden mężczyzna podczas porodu wykazał się większą aktywnością niż planował, żaden nie wykonał mniej czynności niż chciał.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.contributor.authorFrączek, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.contributor.reviewerŚliwa, Leopold - 133628 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:44:21Z
dc.date.available2020-07-24T15:44:21Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-74399-99227pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187235
dc.languagepolpl
dc.subject.enfamily birth, father, participation, themes, activitypl
dc.subject.plporód rodzinny, ojciec, uczestnictwo, motywy, aktywnośćpl
dc.titleMotywy uczestnictwa i aktywność ojców w porodzie rodzinnympl
dc.title.alternativeThemes and active participation of fathers in the birth familypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
For many centuries in childbirths only women could participate. Nowadays, more and more men decide to be present at the birth of their child.The aim of this work was to investigate motivation that guided men in making decisions about the family birth and their vision of the activity during it.Material and Methods: The research was conducted on a group of 100 menfrom Krakow and other parts of Poland, who were participants in at least two family births.The material was collected using a questionnaire created for this work.Results and Conclusions: The most motivating factor for participation in the first family birth for most of men was a sense of duty to his wife / partner. In a small percentage of respondents the motives changed during next childbirths. The visionof activity was varied and even 90% of it in varying degrees has been implementedin practice. However, only one man at birth showed higher activity than he planned,no one has done less activities than he wanted.
dc.abstract.plpl
Przez wiele wieków w porodach mogły uczestniczyć wyłącznie kobiety.W dzisiejszych czasach coraz więcej mężczyzn decyduje się na obecność podczas narodzin swojego dziecka.Celem pracy było zbadanie motywacji, którą kierują się mężczyźniw podejmowaniu decyzji o porodzie rodzinnym oraz ich wizji aktywności podczas niego. Materiał i metody: Badanie przeprowadzone zostało na grupie 100 mężczyznz Krakowa i innych części Polski, będących uczestnikami co najmniej dwóch porodów rodzinnych. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety. Wyniki i wnioski: Najistotniejszym czynnikiem motywującym do udziałuw pierwszym porodzie rodzinnym dla większości mężczyzn było poczucie obowiązku wobec żony/ partnerki. U niewielkiego odsetka badanych motywy zmieniły się podczas kolejnych porodów. Wizja aktywności badanych była różnorodna, a u 90% z nichw różnym stopniu została zrealizowana w praktyce. Jednakże tylko jeden mężczyzna podczas porodu wykazał się większą aktywnością niż planował, żaden nie wykonał mniej czynności niż chciał.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.contributor.authorpl
Frączek, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.contributor.reviewerpl
Śliwa, Leopold - 133628
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:44:21Z
dc.date.available
2020-07-24T15:44:21Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-74399-99227
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187235
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
family birth, father, participation, themes, activity
dc.subject.plpl
poród rodzinny, ojciec, uczestnictwo, motywy, aktywność
dc.titlepl
Motywy uczestnictwa i aktywność ojców w porodzie rodzinnym
dc.title.alternativepl
Themes and active participation of fathers in the birth family
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Poznan
7
Daleszyce
3
Lodz
3
Szczecin
3
Warsaw
3
Zielona Góra
3
Gniezno
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available