Team Teaching in the EFL Classroom

master
dc.abstract.enThis thesis focuses on team teaching, an innovative teaching method which has potential for improving EFL instruction. Team teaching is a term used to describe a situation in which two teachers share a class and deliver instruction jointly, both being present in the classroom at the same time. Team teaching has been recognized as having a number of advantages for both learners and teachers. In the theoretical part of the thesis I give an overview of these advantages, as well as of the history of team teaching. I also present the principles of successful team teaching. This part also provides practical advice for teachers interested in implementing team teaching in their courses, and addresses the problems that may arise in a team taught classroom. The empirical part of this study is a qualitative exploration of the potential of team teaching in a Polish EFL classroom. An EFL class was team-taught for a period of six months. A survey was handed out to the students in order to gain insight and their opinions on team teaching. Recordings of the lessons were transcribed to provide examples of the advantages of having both a native and nonnative English teacher teaching together. The thesis concludes with a discussion of the potential of team teaching in the EFL context.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy nauczania zespołowego i możliwości jego zastosowania na lekcjach języka angielskiego jako obcego. Nauczanie zespołowe (ang. team teaching) to termin określający sytuację w której dwóch nauczycieli wspólnie i równocześnie prowadzi te same zajęcia. Obecnie uważa się, że nauczanie zespołowe ma wiele zalet i może być korzystne zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. W części teoretycznej pracy znajduje się zarys historii nauczania zespołowego oraz przegląd korzyści, które mogą płynąć z zastosowania tej techniki nauczania, jak również omówienie reguł zapewniających prawidłowy przebieg nauczania zespołowego. W tej części zostały zawarte również praktyczne porady dla nauczycieli zainteresowanych tą techniką, jak również przegląd problemów, które mogą wystąpić podczas nauczania zespołowego. Empiryczna część pracy to opis badania jakościowego, które polegało na zastosowaniu nauczania zespołowego na lekcjach języka angielskiego przez okres sześciu miesięcy. Obserwacje na temat tego eksperymentu dydaktycznego zostały poczynione za pomocą badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród studentów, jak również analizy transkryptów przeprowadzonych zajęć. Praca kończy się omówieniem ewentualnych możliwości zastosowania nauczania zespołowego w nauczaniu języka angielskiego jako obcego.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorLeśniewska, Justyna - 129931 pl
dc.contributor.authorBalant, Alexandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700 pl
dc.contributor.reviewerLeśniewska, Justyna - 129931 pl
dc.contributor.reviewerLeśniewska, Justynapl
dc.date.accessioned2020-07-15T18:11:15Z
dc.date.available2020-07-15T18:11:15Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-58939-122365pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172828
dc.languageengpl
dc.subject.enteam teaching, teacher collaboration, native speaker, non-native speakerpl
dc.subject.plnauczanie zespołowe, współpraca między nauczycielami, rodzimy użytkownik języka, nierodzimy użytkownik językapl
dc.titleTeam Teaching in the EFL Classroompl
dc.title.alternativeNauczanie zespołowe na lekcjach języka angielskiegopl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis focuses on team teaching, an innovative teaching method which has potential for improving EFL instruction. Team teaching is a term used to describe a situation in which two teachers share a class and deliver instruction jointly, both being present in the classroom at the same time. Team teaching has been recognized as having a number of advantages for both learners and teachers. In the theoretical part of the thesis I give an overview of these advantages, as well as of the history of team teaching. I also present the principles of successful team teaching. This part also provides practical advice for teachers interested in implementing team teaching in their courses, and addresses the problems that may arise in a team taught classroom. The empirical part of this study is a qualitative exploration of the potential of team teaching in a Polish EFL classroom. An EFL class was team-taught for a period of six months. A survey was handed out to the students in order to gain insight and their opinions on team teaching. Recordings of the lessons were transcribed to provide examples of the advantages of having both a native and nonnative English teacher teaching together. The thesis concludes with a discussion of the potential of team teaching in the EFL context.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy nauczania zespołowego i możliwości jego zastosowania na lekcjach języka angielskiego jako obcego. Nauczanie zespołowe (ang. team teaching) to termin określający sytuację w której dwóch nauczycieli wspólnie i równocześnie prowadzi te same zajęcia. Obecnie uważa się, że nauczanie zespołowe ma wiele zalet i może być korzystne zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. W części teoretycznej pracy znajduje się zarys historii nauczania zespołowego oraz przegląd korzyści, które mogą płynąć z zastosowania tej techniki nauczania, jak również omówienie reguł zapewniających prawidłowy przebieg nauczania zespołowego. W tej części zostały zawarte również praktyczne porady dla nauczycieli zainteresowanych tą techniką, jak również przegląd problemów, które mogą wystąpić podczas nauczania zespołowego. Empiryczna część pracy to opis badania jakościowego, które polegało na zastosowaniu nauczania zespołowego na lekcjach języka angielskiego przez okres sześciu miesięcy. Obserwacje na temat tego eksperymentu dydaktycznego zostały poczynione za pomocą badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród studentów, jak również analizy transkryptów przeprowadzonych zajęć. Praca kończy się omówieniem ewentualnych możliwości zastosowania nauczania zespołowego w nauczaniu języka angielskiego jako obcego.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Leśniewska, Justyna - 129931
dc.contributor.authorpl
Balant, Alexandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700
dc.contributor.reviewerpl
Leśniewska, Justyna - 129931
dc.contributor.reviewerpl
Leśniewska, Justyna
dc.date.accessioned
2020-07-15T18:11:15Z
dc.date.available
2020-07-15T18:11:15Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-58939-122365
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172828
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
team teaching, teacher collaboration, native speaker, non-native speaker
dc.subject.plpl
nauczanie zespołowe, współpraca między nauczycielami, rodzimy użytkownik języka, nierodzimy użytkownik języka
dc.titlepl
Team Teaching in the EFL Classroom
dc.title.alternativepl
Nauczanie zespołowe na lekcjach języka angielskiego
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Newcastle upon Tyne
1
Wolsztyn
1

No access

No Thumbnail Available