METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWEJ BRANŻY AUTOMOTIVE

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to present the methods and techniques of managing teams ofemployees. The first chapter presents the evolution of the approach to the personnel sphereand the importance of human capital for the organisation, as well as explains the key conceptsin the work theme. Significant changes in the approach to employees have been observed overthe last few years. In the second chapter, modern management styles are characterized andtheir connection to old management methods is shown. The methods of planning andorganizing the work of the whole team are also described. The modern methods of motivatingand controlling employees in the team are discussed. Techniques of communication andconflict management in employee teams are presented and methods of improving teamcompetence are characterized. In the third chapter, the example of Valeo Lighting Systemsdescribes a sample management system and examines its effectiveness. The results ofresearch on the impact of modern management methods and techniques on the employees ofthe organization are presented. On the basis of the analysis of the research results,recommendations for the future of the company were formulated.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie metod i technik zarządzania zespołamipracowniczymi. W pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucję podejścia do sferypersonalnej oraz znaczenie kapitału ludzkiego dla organizacji, jak również wyjaśnionokluczowe w temacie pracy pojęcia. Stwierdzono znaczące zmiany w podejściu dopracowników na przełomie ostatnich lat. W rozdziale drugim scharakteryzowano współczesnestyle zarządzania i pokazano ich powiązanie z dawnymi metodami zarządzania. Opisanorównież metody planowania i organizowania pracy całego zespołu. Omówiono współcześniestosowane metody motywowania i kontrolowania pracowników w zespole. Przedstawionotechniki zarządzania komunikacją i konfliktami w zespołach pracowniczych orazscharakteryzowano metody doskonalenia kompetencji zespołu. W trzeci rozdziale, naprzykładzie firmy Valeo Lighting Systems scharakteryzowano przykładowy systemzarządzania i zbadano jego efektywność. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływustosowanych współcześnie metod i technik zarządzania na pracowników organizacji. Napodstawie analizy wyników badań sformułowano rekomendacje dla przedsiębiorstwa naprzyszłość.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorDulowska, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2021-10-25T21:33:51Z
dc.date.available2021-10-25T21:33:51Z
dc.date.submitted2021-07-07pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-139944-225281pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281575
dc.languagepolpl
dc.subject.enautomotive industry - management methods and techniques - personnel management - team managementpl
dc.subject.plbranża automotive – metody i techniki zarządzania – zarządzanie personelem – zarządzanie zespołempl
dc.titleMETODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWEJ BRANŻY AUTOMOTIVEpl
dc.title.alternativeMETHODS AND TECHNIQUES OF TEAM MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRYpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to present the methods and techniques of managing teams ofemployees. The first chapter presents the evolution of the approach to the personnel sphereand the importance of human capital for the organisation, as well as explains the key conceptsin the work theme. Significant changes in the approach to employees have been observed overthe last few years. In the second chapter, modern management styles are characterized andtheir connection to old management methods is shown. The methods of planning andorganizing the work of the whole team are also described. The modern methods of motivatingand controlling employees in the team are discussed. Techniques of communication andconflict management in employee teams are presented and methods of improving teamcompetence are characterized. In the third chapter, the example of Valeo Lighting Systemsdescribes a sample management system and examines its effectiveness. The results ofresearch on the impact of modern management methods and techniques on the employees ofthe organization are presented. On the basis of the analysis of the research results,recommendations for the future of the company were formulated.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie metod i technik zarządzania zespołamipracowniczymi. W pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucję podejścia do sferypersonalnej oraz znaczenie kapitału ludzkiego dla organizacji, jak również wyjaśnionokluczowe w temacie pracy pojęcia. Stwierdzono znaczące zmiany w podejściu dopracowników na przełomie ostatnich lat. W rozdziale drugim scharakteryzowano współczesnestyle zarządzania i pokazano ich powiązanie z dawnymi metodami zarządzania. Opisanorównież metody planowania i organizowania pracy całego zespołu. Omówiono współcześniestosowane metody motywowania i kontrolowania pracowników w zespole. Przedstawionotechniki zarządzania komunikacją i konfliktami w zespołach pracowniczych orazscharakteryzowano metody doskonalenia kompetencji zespołu. W trzeci rozdziale, naprzykładzie firmy Valeo Lighting Systems scharakteryzowano przykładowy systemzarządzania i zbadano jego efektywność. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływustosowanych współcześnie metod i technik zarządzania na pracowników organizacji. Napodstawie analizy wyników badań sformułowano rekomendacje dla przedsiębiorstwa naprzyszłość.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Dulowska, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2021-10-25T21:33:51Z
dc.date.available
2021-10-25T21:33:51Z
dc.date.submittedpl
2021-07-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-139944-225281
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281575
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
automotive industry - management methods and techniques - personnel management - team management
dc.subject.plpl
branża automotive – metody i techniki zarządzania – zarządzanie personelem – zarządzanie zespołem
dc.titlepl
METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWEJ BRANŻY AUTOMOTIVE
dc.title.alternativepl
METHODS AND TECHNIQUES OF TEAM MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
139
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Wroclaw
22
Krakow
18
Katowice
6
Gdansk
5
Lodz
3
Poznan
3
Tychy
3
Bialystok
2
Dobron
2

No access

No Thumbnail Available