Opieka nad skrajnym wcześniakiem z perforacją jelit.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Extreme prematurity is associated with many health complications burdening the immature organism and poses a challenge for medical personnel providing care in neonatal intensive care units. One of the consequences of preterm birth is necrotizing enterocolitis which in the most severe stage of the disease leads to perforation and requires surgical intervention.  Aim of the study: The purpose of the study was to describe a case of an extremely premature newborn suffering from necrotizing enterocolitis, which resulted in perforation. The most important task was to identify and gather care-related issues and plan interventions necessary for proper patient care.  Material and methods: In this research an individual case study method was used. The techniques used in the study included medical documentation analysis, observation and an interview with medical staff. Describing the condition of the newborn born at the 25 weeks of gestation, who was the subject of the study, the latest scientific literature was utilized.  Results: The main medical and care issues were the patient's unstable general condition resulting from extreme prematurity and developing necrotizing enterocolitis. Hospitalization was associated with high levels of stress and pain and the need to initiate parenteral nutrition, what required continuous observation of the newborn.Conclusions: During the hospitalization a premature newborn, it is important to be mindful of concerning symptoms that may a indicate a rapidly developing illness. Continuous monitoring of vital signs and observation the patient and collaboration between medical personnel and parents are integral part of therapy aimed at implementing an appropiate treatment plan and facilitating recovery.pl
dc.abstract.plWstęp: Skrajne wcześniactwo niesie za sobą wiele powikłań zdrowotnych obciążających niedojrzały organizm i stanowi wyzwanie dla personelu medycznego sprawującego opiekę na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej. Jednym ze skutków narodzin przed terminem jest martwicze zapalenie jelit, które w najcięższej postaci prowadzi do perforacji i interwencji chirurgicznej. Cel pracy: Celem pracy było opisanie przypadku noworodka urodzonego skrajnie wcześnie, cierpiącego na martwicze zapalenie jelit, na podłożu którego rozwinęła się perforacja. Najważniejszym zadaniem było prawidłowe rozpoznanie diagnoz pielęgnacyjnych oraz zaplanowanie odpowiednich interwencji niezbędnych do prawidłowej opieki nad pacjentem. Materiał i metody: W badaniu zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku. Technikami, którymi posłużono się w pracy była analiza dokumentacji medycznej pacjenta, obserwacja i wywiad z personelem medycznym. Opisując schorzenie, na które cierpiał noworodek urodzony w 25 tygodniu ciąży, będący podmiotem badania dokonano przeglądu aktualnej literatury naukowej. Wyniki: Głównymi problemami medyczno-pielęgnacyjnymi był niestabilny stan ogólny pacjenta wynikający ze skrajnej niedojrzałości oraz rozwijającego się martwiczego zapalenia jelit. Hospitalizacja wiązała się z dużym stresem oraz bólem, a także koniecznością żywienia parenteralnego, co wymagało ciągłej obserwacji noworodka.Wnioski: Hospitalizując niedojrzałego noworodka należy pamiętać o konieczności ciągłego monitorowania parametrów życiowych i prowadzenia obserwacji pacjenta, a także współpracy personelu medycznego oraz rodziców. Te procedury stanowią nieodłączne elementy terapii, mającej na celu wdrożenie odpowiednej ścieżki leczenia umożliwiającej powrót do zdrowia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKopeć-Godlewska, Katarzynapl
dc.contributor.authorManiecka, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKopeć-Godlewska, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerTwarduś, Krystyna - 133699 pl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:35:46Z
dc.date.available2023-07-03T21:35:46Z
dc.date.submitted2023-06-30pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-166536-289938pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313629
dc.languagepolpl
dc.subject.enpremature infant, necrotizing enterocolitis, perforation, parenteral nutrition, case studypl
dc.subject.plwcześniak, martwicze zapalenie jelit, perforacja, żywienie pozajelitowe, opis przypadkupl
dc.titleOpieka nad skrajnym wcześniakiem z perforacją jelit.pl
dc.title.alternativeCare of an extremely premature infant with intestinal perforation.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Extreme prematurity is associated with many health complications burdening the immature organism and poses a challenge for medical personnel providing care in neonatal intensive care units. One of the consequences of preterm birth is necrotizing enterocolitis which in the most severe stage of the disease leads to perforation and requires surgical intervention.  Aim of the study: The purpose of the study was to describe a case of an extremely premature newborn suffering from necrotizing enterocolitis, which resulted in perforation. The most important task was to identify and gather care-related issues and plan interventions necessary for proper patient care.  Material and methods: In this research an individual case study method was used. The techniques used in the study included medical documentation analysis, observation and an interview with medical staff. Describing the condition of the newborn born at the 25 weeks of gestation, who was the subject of the study, the latest scientific literature was utilized.  Results: The main medical and care issues were the patient's unstable general condition resulting from extreme prematurity and developing necrotizing enterocolitis. Hospitalization was associated with high levels of stress and pain and the need to initiate parenteral nutrition, what required continuous observation of the newborn.Conclusions: During the hospitalization a premature newborn, it is important to be mindful of concerning symptoms that may a indicate a rapidly developing illness. Continuous monitoring of vital signs and observation the patient and collaboration between medical personnel and parents are integral part of therapy aimed at implementing an appropiate treatment plan and facilitating recovery.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Skrajne wcześniactwo niesie za sobą wiele powikłań zdrowotnych obciążających niedojrzały organizm i stanowi wyzwanie dla personelu medycznego sprawującego opiekę na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej. Jednym ze skutków narodzin przed terminem jest martwicze zapalenie jelit, które w najcięższej postaci prowadzi do perforacji i interwencji chirurgicznej. Cel pracy: Celem pracy było opisanie przypadku noworodka urodzonego skrajnie wcześnie, cierpiącego na martwicze zapalenie jelit, na podłożu którego rozwinęła się perforacja. Najważniejszym zadaniem było prawidłowe rozpoznanie diagnoz pielęgnacyjnych oraz zaplanowanie odpowiednich interwencji niezbędnych do prawidłowej opieki nad pacjentem. Materiał i metody: W badaniu zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku. Technikami, którymi posłużono się w pracy była analiza dokumentacji medycznej pacjenta, obserwacja i wywiad z personelem medycznym. Opisując schorzenie, na które cierpiał noworodek urodzony w 25 tygodniu ciąży, będący podmiotem badania dokonano przeglądu aktualnej literatury naukowej. Wyniki: Głównymi problemami medyczno-pielęgnacyjnymi był niestabilny stan ogólny pacjenta wynikający ze skrajnej niedojrzałości oraz rozwijającego się martwiczego zapalenia jelit. Hospitalizacja wiązała się z dużym stresem oraz bólem, a także koniecznością żywienia parenteralnego, co wymagało ciągłej obserwacji noworodka.Wnioski: Hospitalizując niedojrzałego noworodka należy pamiętać o konieczności ciągłego monitorowania parametrów życiowych i prowadzenia obserwacji pacjenta, a także współpracy personelu medycznego oraz rodziców. Te procedury stanowią nieodłączne elementy terapii, mającej na celu wdrożenie odpowiednej ścieżki leczenia umożliwiającej powrót do zdrowia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kopeć-Godlewska, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Maniecka, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kopeć-Godlewska, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Twarduś, Krystyna - 133699
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:35:46Z
dc.date.available
2023-07-03T21:35:46Z
dc.date.submittedpl
2023-06-30
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-166536-289938
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313629
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
premature infant, necrotizing enterocolitis, perforation, parenteral nutrition, case study
dc.subject.plpl
wcześniak, martwicze zapalenie jelit, perforacja, żywienie pozajelitowe, opis przypadku
dc.titlepl
Opieka nad skrajnym wcześniakiem z perforacją jelit.
dc.title.alternativepl
Care of an extremely premature infant with intestinal perforation.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Krakow
2
Rzeszów
2
Athens
1
Bytów
1
Jasionka
1
Mielec
1
Skierniewice
1

No access

No Thumbnail Available