Bankowość w erze Web 2.0. Komunikacja z Klientem za pośrednictwem nowych mediów, na wybranych przykładach

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the presented work is to demonstrate the growing role of new media in the sector, that is considered to be one of the less innovative. Interactive media have had a fundamental impact on consumers` preferences and have changed the way banks communicate with their environment. The work itself also attempts to present and analyze threats and opportunities related to the mentioned transformations the financial industry has been undergoing. Furthermore, the survey conducted on a group of 100 persons has disproved the thesis that Polish clients are interested in moving banking activities to the social media platforms.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie rosnącej roli nowych mediów w sektorze, który uznawany jest za jeden z mniej innowacyjnych. Media interaktywne wpłynęły zasadniczo na preferencje konsumentów, a tym samym przyczyniły się do zmiany komunikacji pomiędzy bankiem, a jego otoczeniem. W pracy podjęto się także przedstawienia i analizy szans i zagrożeń związanych ze wspomnianymi przemianami na rynku usług finansowych. Natomiast, ankieta przeprowadzona na grupie 100 badanych zaprzeczyła tezie jakoby polscy klienci byli zainteresowani przeniesieniem działalności bankowej na platformy społecznościowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.authorJagielska, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:07:50Z
dc.date.available2020-07-26T22:07:50Z
dc.date.submitted2016-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-105422-177017pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211789
dc.languagepolpl
dc.subject.enweb 2.0 banking, new media, FinTech, banking 3.0, communicationspl
dc.subject.plbankowość web 2.0, nowe media, FinTech, bankowość 3.0, komunikacjapl
dc.titleBankowość w erze Web 2.0. Komunikacja z Klientem za pośrednictwem nowych mediów, na wybranych przykładachpl
dc.title.alternativeWeb 2.0 banking: Communication with client through new media, based on chosen examplespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the presented work is to demonstrate the growing role of new media in the sector, that is considered to be one of the less innovative. Interactive media have had a fundamental impact on consumers` preferences and have changed the way banks communicate with their environment. The work itself also attempts to present and analyze threats and opportunities related to the mentioned transformations the financial industry has been undergoing. Furthermore, the survey conducted on a group of 100 persons has disproved the thesis that Polish clients are interested in moving banking activities to the social media platforms.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie rosnącej roli nowych mediów w sektorze, który uznawany jest za jeden z mniej innowacyjnych. Media interaktywne wpłynęły zasadniczo na preferencje konsumentów, a tym samym przyczyniły się do zmiany komunikacji pomiędzy bankiem, a jego otoczeniem. W pracy podjęto się także przedstawienia i analizy szans i zagrożeń związanych ze wspomnianymi przemianami na rynku usług finansowych. Natomiast, ankieta przeprowadzona na grupie 100 badanych zaprzeczyła tezie jakoby polscy klienci byli zainteresowani przeniesieniem działalności bankowej na platformy społecznościowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.authorpl
Jagielska, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:07:50Z
dc.date.available
2020-07-26T22:07:50Z
dc.date.submittedpl
2016-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-105422-177017
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211789
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
web 2.0 banking, new media, FinTech, banking 3.0, communications
dc.subject.plpl
bankowość web 2.0, nowe media, FinTech, bankowość 3.0, komunikacja
dc.titlepl
Bankowość w erze Web 2.0. Komunikacja z Klientem za pośrednictwem nowych mediów, na wybranych przykładach
dc.title.alternativepl
Web 2.0 banking: Communication with client through new media, based on chosen examples
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Rybnik
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Chorzów
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available