Motywacja przez wartości pokoleń Baby Boom, X i Y

master
dc.abstract.enNowadays, there are people from different generations on the labor market in the 21 st century organization. Each of the employed people is different, has a different way of working, has a different range of experience, has different values. It is the management of the organization to constantly motivate diverse staff. The work presents a brief description of different generations of employees. The aim of the work is to present the differences regarding the declared values by representatives of the Baby Boom, X and Y generation – a lot of similarities and differences in relation to what is in their opinion important in life. After a short introduction, the concept of motivation was introduced, classification of generations was made and then the results of own research on motivating 21 st century generations were presented.pl
dc.abstract.plWspółcześnie na rynku pracy w organizacji XXI wieku znajdują się osoby reprezentujące różne pokolenia. Każda z zatrudnionych oób jest inna, posiada odmienny sposób pracy, ma inny zakres doświadczenia, wyznaje inne wartości. Ciągłe motywowanie do działania zróżnicowanego personelu jest zadaniem kierownictwa danej organizacji. Praca przedstawia krótką charakterystykę różnych pokoleń pracowników. Celem pracy jest zaprezentowanie różnic dotyczących deklarowanych wartości przez przedstawicieli pokolenia Baby Boom X i Y – zestawienie podobieństw iróżnic w odniesieniu do tego, co jest zdaniem tych osób ważne w życiu. Po krótkim wstępie, zostało przybliżone pojęcie motywowania, dokonano klasyfikacji pokoleń a następnie zaprezentowano wyniki badań własnych na temat motywowania pokoleń XXI wieku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.authorBaś, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:01:22Z
dc.date.available2020-07-28T06:01:22Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-140266-269058pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240585
dc.languagepolpl
dc.subject.enSurveys. Motivation. Motivating employees. Generations. Reserch results.pl
dc.subject.plBadania ankietowe Motywacja Motywowanie pracowników Pokolenia Wyniki badańpl
dc.titleMotywacja przez wartości pokoleń Baby Boom, X i Ypl
dc.title.alternativeMotivation through values in Baby Boom, X and Y generations.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, there are people from different generations on the labor market in the 21 st century organization. Each of the employed people is different, has a different way of working, has a different range of experience, has different values. It is the management of the organization to constantly motivate diverse staff. The work presents a brief description of different generations of employees. The aim of the work is to present the differences regarding the declared values by representatives of the Baby Boom, X and Y generation – a lot of similarities and differences in relation to what is in their opinion important in life. After a short introduction, the concept of motivation was introduced, classification of generations was made and then the results of own research on motivating 21 st century generations were presented.
dc.abstract.plpl
Współcześnie na rynku pracy w organizacji XXI wieku znajdują się osoby reprezentujące różne pokolenia. Każda z zatrudnionych oób jest inna, posiada odmienny sposób pracy, ma inny zakres doświadczenia, wyznaje inne wartości. Ciągłe motywowanie do działania zróżnicowanego personelu jest zadaniem kierownictwa danej organizacji. Praca przedstawia krótką charakterystykę różnych pokoleń pracowników. Celem pracy jest zaprezentowanie różnic dotyczących deklarowanych wartości przez przedstawicieli pokolenia Baby Boom X i Y – zestawienie podobieństw iróżnic w odniesieniu do tego, co jest zdaniem tych osób ważne w życiu. Po krótkim wstępie, zostało przybliżone pojęcie motywowania, dokonano klasyfikacji pokoleń a następnie zaprezentowano wyniki badań własnych na temat motywowania pokoleń XXI wieku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.authorpl
Baś, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:01:22Z
dc.date.available
2020-07-28T06:01:22Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-140266-269058
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240585
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Surveys. Motivation. Motivating employees. Generations. Reserch results.
dc.subject.plpl
Badania ankietowe Motywacja Motywowanie pracowników Pokolenia Wyniki badań
dc.titlepl
Motywacja przez wartości pokoleń Baby Boom, X i Y
dc.title.alternativepl
Motivation through values in Baby Boom, X and Y generations.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
125
Views per month
Views per city
Warsaw
29
Krakow
12
Wroclaw
11
Rzeszów
7
Gdynia
5
Katowice
5
Poznan
5
Gdansk
3
Gmina Poddębice
3
Krzemieniewo
3

No access

No Thumbnail Available