Badanie opinii na temat skutków opalania oraz sposobów ochrony przeciwsłonecznej wśród dorosłych mieszkańców Polski Południowej

master
dc.abstract.enIntroduction: Solar radiation has many positive and negative effects. Municipal police ,due to high exposure to solar radiation, are in the group exposed to those negative effects of the sun.Aim: The aim of the study was to examine the opinion on the effects of being exposed to the sun and sun protection methods among adult residents of Southern Poland, based on the group of municipal police of Krakow.Materials and methods: The research consisted in conducting an anonymous internet survey, which focused on getting to know the opinions on the effects of sun exposure and sun protection methods in a group of municipal police officers of Krakow. The questionnaire contained 24 questions and the survey was conducted from July 23 to August 8, 2021 Results: The survey involved 185 people, including 48 women aged 22-48(median 38 years) and 137 men aged 23-55 (median 39 years). The majority of women (81.2%) compared to men (24.8%) believe that the use of cosmetics containing sunscreen definitely protects against sunburn. The group least frequently using cosmetics that protect the skin against UV radiation were men (16.7% answered that they never or hardly used them, and 59.8% that they do not use them more often than they do) and people with phototype 3 and 4 (20.4% answered that they never or almost never used it, while 48.8% said that they are more likely to do not use cosmetics that to use them). Women and people with phototype 1 and 2 most often answered that they are more likely to use cosmetics with sunscreen than do not use them. The differences between women and men and between phototypes were statistically significant (p<0,001, p=0,024). People with phototype 1 and 2, the most frequently used filters with a sun protection factor 30 and SPF 50 (39.1%) and SPF 50 (28.5%). Among women, the most frequently indicated answers were SPF 50 (37.5%) and SPF 50+ (35.4%). Men and people with phototype 3 and 4 most often indicated cosmetics with the SPF 30 factor. The differences between women and men were statistically significant (p<0,001), while the differences between the phototypes were not statistically significant(p=1). 62.1% of municipal officers declarated that solar radiation brought the same number of positive and negative effects. Only one person (0.54%) gave the answer indicating only negative effects. The most frequently indicated positive effect of radiation was the formation of vitamin D5(phototype 1+2 40.2%; phototype 3+4 42.0%; women 52.0%; men 37.2%) and the next most commonly given answer was positive effect on well-being(phototype 1+2 39,1%; phototype 3+4 38,6%; women 22,9%; men 44,5%) and the third tan (phototype1+2 9,2%; phototype 3+4 10,2%; women 6,25%; men 10,9%).The differences between women and men were statistically significant, while the differences between the phototypes were not statistically significant (p=0,058 , p=0,995). Among the negative effects of radiation exposure, burns were most often mentioned (phototype 1+2 34%; phototype 3+4 38.6%; women 22.9%; men 40.8%). The differences between women and men were statistically significant and differences between phototypes were not statistically significant( p<0,001, p=0,280). When asked about the attractiveness of a tan, 58.3% of respondents declared that a tan is attractive. The differences between women and men and between phototypes were not statistically significant (p=0,098, p= 0,080).Conclusions: Most of municipals police of Krakow use photoprotection in the period from June to August. Among Krakow’s municipals police, women are more likely to see to need to use sunscreens. Most of them also mention the synthesis of vitamin D as a positive effect of solar radiation, and burns and skin cancers, including melanoma, as negative. Most of municipal police of Krakow perceive a tan as attractive.pl
dc.abstract.plWstęp: Promieniowanie słoneczne przynosi wiele zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutków. Funkcjonariusze straży miejskiej poprzez częstą ekspozycję na promieniowanie słoneczne znajdują się w grupie narażonej na negatywne skutki oddziaływania słońca.Cel: Celem pracy było zbadanie opinii na temat skutków opalania się oraz sposobów ochrony przeciwsłonecznej wśród dorosłych mieszkańców Polski Południowej na przykładzie funkcjonariuszy straży miejskiej miasta Krakowa.Materiały i metody: Badanie polegało na przeprowadzeniu anonimowej ankiety internetowej, która dotyczyła poznania opinii na temat skutków opalania się oraz sposobów ochrony przeciwsłonecznej w grupie funkcjonariuszy straży miejskiej miasta Krakowa. Kwestionariusz zawierał 24 pytania a badanie przeprowadzane było od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku.Wyniki: W ankiecie udział wzięło 185 osób w tym 48 kobiet w wieku 22-48 (mediana 38 lat) oraz 137 mężczyzn w wieku 23-55(mediana 39 lat). Większość kobiet (81,2%) w porównaniu do mężczyzn (24,8%) uważa, że stosowanie kosmetyków zawierających filtry przeciwsłoneczne zdecydowanie chroni przed powstawaniem oparzeń słonecznych. Grupą najrzadziej stosującą kosmetyki chroniące skórę przed promieniowaniem UV byli mężczyźni (16,7% odpowiedziało, że nigdy lub prawie nie stosuje, a 59,8%, że częściej nie stosuje niż stosuje) oraz osoby z fototypem 3+4 (20,4 % odpowiedziało, że nigdy lub prawie nigdy nie stosuje, natomiast 48,8%, że częściej nie stosuje niż stosuje). Kobiety oraz osoby o fototypie 1+2 najczęściej odpowiadały, że częściej stosują kosmetyki z filtrem niż nie stosują. Różnice między kobietami a mężczyznami oraz między fototypami były istotne statystycznie( p<0,001, p=0,024). Osoby o fototypie 1+2 najczęściej stosowały filtry o współczynniku ochrony SPF 30 (39,1%) i SPF 50 (28,5%). Wśród kobiet najczęściej deklarowaną odpowiedzią był SPF 50 (37,5%) i SPF 50+ (35,4%). Mężczyźni oraz osoby o fototypie 3+4 najczęściej wskazywały kosmetyki ze współczynnikiem ochrony SPF 30. Różnice między kobietami i mężczyznami były istotne statystycznie (p<0,001) natomiast różnice między fototypami nie były istotne statystycznie(p=1). Funkcjonariusze straży miejskiej w 62.1% zadeklarowali, że promieniowanie słoneczne przynosi tyle samo pozytywnych co negatywnych skutków. Odpowiedzi wskazującej tylko negatywne skutki udzieliła tylko jedna osoba (0,54%). Najczęściej wskazywanym skutkiem pozytywnym odziaływania promieniowania było powstawanie witaminy D (fototyp 1+2 40,2%; fototyp 3+4 42,0%; kobiety 52,0%; mężczyźni 37,2%), a kolejna najczęściej podawaną odpowiedzią był pozytywny wpływ na samopoczucie (fototyp 1+2 39,1%; fototyp 3+4 38,6%; kobiety 22,9%;3mężczyźni 44,5%), trzecią opalenizna (fototyp 1+2 9,2%; fototyp 3+4 10,2%; kobiety 6,25%; mężczyźni 10,9%). Różnice między kobietami i mężczyznami były istotne statystycznie natomiast między fototypami nie (p=0,058, p=0,995) Wśród negatywnych skutków oddziaływania promieniowania najczęściej wymieniane były oparzenia (fototyp 1+2 34%; fototyp 3+4 38,6%; kobiety 22,9%; mężczyźni 40,8%). Różnice między kobietami i mężczyznami były istotne statystycznie natomiast różnice między fototypami nie (p<0,001, p= 0,280). Na pytanie o atrakcyjność opalenizny 58,3% ankietowanych zadeklarowało, że opalenizna jest atrakcyjna. Różnice między kobietami i mężczyznami i między fototypami nie były istotne statystycznie (p=0,098, p=0,080).Wnioski: Większość krakowskich strażników miejskich stosuje fotoprotekcję w okresie od czerwca do sierpnia. Wśród krakowskich strażników miejskich kobiety częściej dostrzegają konieczność stosowania filtrów słonecznych. Większość krakowskich funkcjonariuszy straży miejskiej jako pozytywny skutek oddziaływania promieniowania słonecznego podaje syntezę witaminy D, a jako negatywny oparzenia i nowotwory skóry w tym czerniaka. Krakowscy funkcjonariusze straży miejskiej w większość uważają opaleniznę za atrakcyjną.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.authorDobrowolska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.reviewerNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2021-10-25T21:36:21Z
dc.date.available2021-10-25T21:36:21Z
dc.date.submitted2021-10-21pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-146868-279100pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281586
dc.languagepolpl
dc.subject.ensolar radiation, ultraviolet radiation, photoprotection, radiation effectspl
dc.subject.plpromieniowanie słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe, fotoprotekcja, skutki promieniowaniapl
dc.titleBadanie opinii na temat skutków opalania oraz sposobów ochrony przeciwsłonecznej wśród dorosłych mieszkańców Polski Południowejpl
dc.title.alternativeOpinion survery on the effects of the sun exposure and sunscreen use among adult residents of South Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Solar radiation has many positive and negative effects. Municipal police ,due to high exposure to solar radiation, are in the group exposed to those negative effects of the sun.Aim: The aim of the study was to examine the opinion on the effects of being exposed to the sun and sun protection methods among adult residents of Southern Poland, based on the group of municipal police of Krakow.Materials and methods: The research consisted in conducting an anonymous internet survey, which focused on getting to know the opinions on the effects of sun exposure and sun protection methods in a group of municipal police officers of Krakow. The questionnaire contained 24 questions and the survey was conducted from July 23 to August 8, 2021 Results: The survey involved 185 people, including 48 women aged 22-48(median 38 years) and 137 men aged 23-55 (median 39 years). The majority of women (81.2%) compared to men (24.8%) believe that the use of cosmetics containing sunscreen definitely protects against sunburn. The group least frequently using cosmetics that protect the skin against UV radiation were men (16.7% answered that they never or hardly used them, and 59.8% that they do not use them more often than they do) and people with phototype 3 and 4 (20.4% answered that they never or almost never used it, while 48.8% said that they are more likely to do not use cosmetics that to use them). Women and people with phototype 1 and 2 most often answered that they are more likely to use cosmetics with sunscreen than do not use them. The differences between women and men and between phototypes were statistically significant (p<0,001, p=0,024). People with phototype 1 and 2, the most frequently used filters with a sun protection factor 30 and SPF 50 (39.1%) and SPF 50 (28.5%). Among women, the most frequently indicated answers were SPF 50 (37.5%) and SPF 50+ (35.4%). Men and people with phototype 3 and 4 most often indicated cosmetics with the SPF 30 factor. The differences between women and men were statistically significant (p<0,001), while the differences between the phototypes were not statistically significant(p=1). 62.1% of municipal officers declarated that solar radiation brought the same number of positive and negative effects. Only one person (0.54%) gave the answer indicating only negative effects. The most frequently indicated positive effect of radiation was the formation of vitamin D5(phototype 1+2 40.2%; phototype 3+4 42.0%; women 52.0%; men 37.2%) and the next most commonly given answer was positive effect on well-being(phototype 1+2 39,1%; phototype 3+4 38,6%; women 22,9%; men 44,5%) and the third tan (phototype1+2 9,2%; phototype 3+4 10,2%; women 6,25%; men 10,9%).The differences between women and men were statistically significant, while the differences between the phototypes were not statistically significant (p=0,058 , p=0,995). Among the negative effects of radiation exposure, burns were most often mentioned (phototype 1+2 34%; phototype 3+4 38.6%; women 22.9%; men 40.8%). The differences between women and men were statistically significant and differences between phototypes were not statistically significant( p<0,001, p=0,280). When asked about the attractiveness of a tan, 58.3% of respondents declared that a tan is attractive. The differences between women and men and between phototypes were not statistically significant (p=0,098, p= 0,080).Conclusions: Most of municipals police of Krakow use photoprotection in the period from June to August. Among Krakow’s municipals police, women are more likely to see to need to use sunscreens. Most of them also mention the synthesis of vitamin D as a positive effect of solar radiation, and burns and skin cancers, including melanoma, as negative. Most of municipal police of Krakow perceive a tan as attractive.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Promieniowanie słoneczne przynosi wiele zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutków. Funkcjonariusze straży miejskiej poprzez częstą ekspozycję na promieniowanie słoneczne znajdują się w grupie narażonej na negatywne skutki oddziaływania słońca.Cel: Celem pracy było zbadanie opinii na temat skutków opalania się oraz sposobów ochrony przeciwsłonecznej wśród dorosłych mieszkańców Polski Południowej na przykładzie funkcjonariuszy straży miejskiej miasta Krakowa.Materiały i metody: Badanie polegało na przeprowadzeniu anonimowej ankiety internetowej, która dotyczyła poznania opinii na temat skutków opalania się oraz sposobów ochrony przeciwsłonecznej w grupie funkcjonariuszy straży miejskiej miasta Krakowa. Kwestionariusz zawierał 24 pytania a badanie przeprowadzane było od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku.Wyniki: W ankiecie udział wzięło 185 osób w tym 48 kobiet w wieku 22-48 (mediana 38 lat) oraz 137 mężczyzn w wieku 23-55(mediana 39 lat). Większość kobiet (81,2%) w porównaniu do mężczyzn (24,8%) uważa, że stosowanie kosmetyków zawierających filtry przeciwsłoneczne zdecydowanie chroni przed powstawaniem oparzeń słonecznych. Grupą najrzadziej stosującą kosmetyki chroniące skórę przed promieniowaniem UV byli mężczyźni (16,7% odpowiedziało, że nigdy lub prawie nie stosuje, a 59,8%, że częściej nie stosuje niż stosuje) oraz osoby z fototypem 3+4 (20,4 % odpowiedziało, że nigdy lub prawie nigdy nie stosuje, natomiast 48,8%, że częściej nie stosuje niż stosuje). Kobiety oraz osoby o fototypie 1+2 najczęściej odpowiadały, że częściej stosują kosmetyki z filtrem niż nie stosują. Różnice między kobietami a mężczyznami oraz między fototypami były istotne statystycznie( p<0,001, p=0,024). Osoby o fototypie 1+2 najczęściej stosowały filtry o współczynniku ochrony SPF 30 (39,1%) i SPF 50 (28,5%). Wśród kobiet najczęściej deklarowaną odpowiedzią był SPF 50 (37,5%) i SPF 50+ (35,4%). Mężczyźni oraz osoby o fototypie 3+4 najczęściej wskazywały kosmetyki ze współczynnikiem ochrony SPF 30. Różnice między kobietami i mężczyznami były istotne statystycznie (p<0,001) natomiast różnice między fototypami nie były istotne statystycznie(p=1). Funkcjonariusze straży miejskiej w 62.1% zadeklarowali, że promieniowanie słoneczne przynosi tyle samo pozytywnych co negatywnych skutków. Odpowiedzi wskazującej tylko negatywne skutki udzieliła tylko jedna osoba (0,54%). Najczęściej wskazywanym skutkiem pozytywnym odziaływania promieniowania było powstawanie witaminy D (fototyp 1+2 40,2%; fototyp 3+4 42,0%; kobiety 52,0%; mężczyźni 37,2%), a kolejna najczęściej podawaną odpowiedzią był pozytywny wpływ na samopoczucie (fototyp 1+2 39,1%; fototyp 3+4 38,6%; kobiety 22,9%;3mężczyźni 44,5%), trzecią opalenizna (fototyp 1+2 9,2%; fototyp 3+4 10,2%; kobiety 6,25%; mężczyźni 10,9%). Różnice między kobietami i mężczyznami były istotne statystycznie natomiast między fototypami nie (p=0,058, p=0,995) Wśród negatywnych skutków oddziaływania promieniowania najczęściej wymieniane były oparzenia (fototyp 1+2 34%; fototyp 3+4 38,6%; kobiety 22,9%; mężczyźni 40,8%). Różnice między kobietami i mężczyznami były istotne statystycznie natomiast różnice między fototypami nie (p<0,001, p= 0,280). Na pytanie o atrakcyjność opalenizny 58,3% ankietowanych zadeklarowało, że opalenizna jest atrakcyjna. Różnice między kobietami i mężczyznami i między fototypami nie były istotne statystycznie (p=0,098, p=0,080).Wnioski: Większość krakowskich strażników miejskich stosuje fotoprotekcję w okresie od czerwca do sierpnia. Wśród krakowskich strażników miejskich kobiety częściej dostrzegają konieczność stosowania filtrów słonecznych. Większość krakowskich funkcjonariuszy straży miejskiej jako pozytywny skutek oddziaływania promieniowania słonecznego podaje syntezę witaminy D, a jako negatywny oparzenia i nowotwory skóry w tym czerniaka. Krakowscy funkcjonariusze straży miejskiej w większość uważają opaleniznę za atrakcyjną.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.authorpl
Dobrowolska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.reviewerpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.date.accessioned
2021-10-25T21:36:21Z
dc.date.available
2021-10-25T21:36:21Z
dc.date.submittedpl
2021-10-21
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-146868-279100
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281586
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
solar radiation, ultraviolet radiation, photoprotection, radiation effects
dc.subject.plpl
promieniowanie słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe, fotoprotekcja, skutki promieniowania
dc.titlepl
Badanie opinii na temat skutków opalania oraz sposobów ochrony przeciwsłonecznej wśród dorosłych mieszkańców Polski Południowej
dc.title.alternativepl
Opinion survery on the effects of the sun exposure and sunscreen use among adult residents of South Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
75
Views per month
Views per city
Wroclaw
7
Krakow
6
Poznan
6
Warsaw
6
Gdansk
4
Lodz
3
Bialystok
2
Dąbrowa Górnicza
2
Gorlice
2
London
2

No access

No Thumbnail Available