E-booki w ofercie krakowskich wydawnictw naukowych

licenciate
dc.abstract.enThe thesis presents the beginnings and development of the electronic book its essence and features as well as the advantages and disadvantages compared to the traditional book. In the context of the Polish book market, the volume of sales of electronic publications, the basic forms of its distribution and promotion were characterized. Attention was also paid to the social and economic conditions of the development of e-reading. The main purpose of the work was to analyze the offer in the field of e-books from Cracow scientific publishing houses. For this purpose a review and description of the business profile of all scientific publications, primarily academic ones, was made. Based on the analysis of their websites, eight outlets were identified, which together in the current sales offer have almost three thousand titles of electronic publications. Electronic books in the humanities and social sciences dominate among them.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono początki i rozwój książki elektronicznej, jej istotę i cechy oraz zalety i wady w porównaniu do książki tradycyjnej. W kontekście polskiego rynku książki scharakteryzowano wielkość sprzedaży publikacji elektronicznych, podstawowe formy jej dystrybucji i promocji. Zwrócono również uwagę na społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju e-czytelnictwa. Zasadniczym celem pracy była analiza oferty w zakresie e-booków krakowskich wydawnictw naukowych. W tym celu dokonano przeglądu i opisu profilu działalności wszystkich krakowskich wydawnictw naukowych, przede wszystkim akademickich. Na podstawie analizy ich serwisów internetowych zidentyfikowano osiem oficyn, które łącznie w bieżącej ofercie sprzedaży posiadają prawie trzy tysiące tytułów publikacji elektronicznych. Dominują wśród nich książki elektroniczne z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.authorTabor, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.reviewerGruca, Anna - 128185 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:50:33Z
dc.date.available2020-07-27T22:50:33Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-131234-227640pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234050
dc.languagepolpl
dc.subject.enbook market, ebook, electronic book, e-readers, scientific publishing housespl
dc.subject.ple-book, e-czytelnicy, książka elektroniczna, rynek książki, wydawnictwo naukowepl
dc.titleE-booki w ofercie krakowskich wydawnictw naukowychpl
dc.title.alternativeEbooks on the offer of Cracow scientific publishing housespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents the beginnings and development of the electronic book its essence and features as well as the advantages and disadvantages compared to the traditional book. In the context of the Polish book market, the volume of sales of electronic publications, the basic forms of its distribution and promotion were characterized. Attention was also paid to the social and economic conditions of the development of e-reading. The main purpose of the work was to analyze the offer in the field of e-books from Cracow scientific publishing houses. For this purpose a review and description of the business profile of all scientific publications, primarily academic ones, was made. Based on the analysis of their websites, eight outlets were identified, which together in the current sales offer have almost three thousand titles of electronic publications. Electronic books in the humanities and social sciences dominate among them.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono początki i rozwój książki elektronicznej, jej istotę i cechy oraz zalety i wady w porównaniu do książki tradycyjnej. W kontekście polskiego rynku książki scharakteryzowano wielkość sprzedaży publikacji elektronicznych, podstawowe formy jej dystrybucji i promocji. Zwrócono również uwagę na społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju e-czytelnictwa. Zasadniczym celem pracy była analiza oferty w zakresie e-booków krakowskich wydawnictw naukowych. W tym celu dokonano przeglądu i opisu profilu działalności wszystkich krakowskich wydawnictw naukowych, przede wszystkim akademickich. Na podstawie analizy ich serwisów internetowych zidentyfikowano osiem oficyn, które łącznie w bieżącej ofercie sprzedaży posiadają prawie trzy tysiące tytułów publikacji elektronicznych. Dominują wśród nich książki elektroniczne z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.authorpl
Tabor, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.reviewerpl
Gruca, Anna - 128185
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:50:33Z
dc.date.available
2020-07-27T22:50:33Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-131234-227640
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234050
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
book market, ebook, electronic book, e-readers, scientific publishing houses
dc.subject.plpl
e-book, e-czytelnicy, książka elektroniczna, rynek książki, wydawnictwo naukowe
dc.titlepl
E-booki w ofercie krakowskich wydawnictw naukowych
dc.title.alternativepl
Ebooks on the offer of Cracow scientific publishing houses
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available