Finansowanie przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Kapitałowej Żywiec S. A.

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to present methods of analyzing enterprise financing. This analysis was made on the basis of Grupa Żywiec SA Capital Group. This analysis was conducted on the basis of the annual consolidated financial statements of the Żywiec Capital Group for the period from 2013 to 2016. This work has been written on the basis of professional finance literature and in accordance with the legal acts in force.The first part deals with the theoretical aspects of financing. This section presents the division of capitals into own and foreign. The elements of the financial statements that provide information about the entity's financial position are presented.Based on the analysis of the balance sheet, indicator analysis based on liquidity and debt ratios and cost of capital, it can be concluded that the entity under consideration finances its activities with foreign capital. Despite this, the Żywiec Group, thanks to its strong market position, has a good financial standing.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zaprezentowanie sposobów analizy finansowania przedsiębiorstw. Niniejszej analizy dokonano na podstawie Grupy Kapitałowej Żywiec SA. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie udostępnionych rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Żywiec SA za okres od 2013 roku do 2016 roku. Praca ta została napisana w oparciu o literaturę fachową z zakresu finansów oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Pierwsza część pracy dotyczy teoretycznych aspektów finansowania. W tej części został zaprezentowany podział kapitałów na własne i obce. Poza tym przedstawiono elementy sprawozdania finansowego, które dostarczają informacji o sytuacji majątkowo-finansowej jednostki. Na podstawie analizy bilansu, analizy wskaźnikowej w oparciu o wskaźniki płynności i zadłużenia oraz kosztu kapitału można stwierdzić, iż badana jednostka w znacznym stopniu finansuje swoją działalność kapitałami obcymi. Mimo tego Grupa Kapitałowa Żywiec SA dzięki swojej mocnej pozycji rynkowej ma dobrą kondycję finansową.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁach, Katarzynapl
dc.contributor.authorFilipek, Bożenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁach, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:15:32Z
dc.date.available2020-07-27T09:15:32Z
dc.date.submitted2017-07-05pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-116711-163235pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221973
dc.languagepolpl
dc.subject.endebt - equity -financial leverage - foreign capital - liquiditypl
dc.subject.pldźwignia finansowa - kapitał obcy - kapitał własny -płynność -zadłużeniepl
dc.titleFinansowanie przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Kapitałowej Żywiec S. A.pl
dc.title.alternativeFinancing of enterprises on the example of the Żywiec SA Capital Grouppl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to present methods of analyzing enterprise financing. This analysis was made on the basis of Grupa Żywiec SA Capital Group. This analysis was conducted on the basis of the annual consolidated financial statements of the Żywiec Capital Group for the period from 2013 to 2016. This work has been written on the basis of professional finance literature and in accordance with the legal acts in force.The first part deals with the theoretical aspects of financing. This section presents the division of capitals into own and foreign. The elements of the financial statements that provide information about the entity's financial position are presented.Based on the analysis of the balance sheet, indicator analysis based on liquidity and debt ratios and cost of capital, it can be concluded that the entity under consideration finances its activities with foreign capital. Despite this, the Żywiec Group, thanks to its strong market position, has a good financial standing.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie sposobów analizy finansowania przedsiębiorstw. Niniejszej analizy dokonano na podstawie Grupy Kapitałowej Żywiec SA. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie udostępnionych rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Żywiec SA za okres od 2013 roku do 2016 roku. Praca ta została napisana w oparciu o literaturę fachową z zakresu finansów oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Pierwsza część pracy dotyczy teoretycznych aspektów finansowania. W tej części został zaprezentowany podział kapitałów na własne i obce. Poza tym przedstawiono elementy sprawozdania finansowego, które dostarczają informacji o sytuacji majątkowo-finansowej jednostki. Na podstawie analizy bilansu, analizy wskaźnikowej w oparciu o wskaźniki płynności i zadłużenia oraz kosztu kapitału można stwierdzić, iż badana jednostka w znacznym stopniu finansuje swoją działalność kapitałami obcymi. Mimo tego Grupa Kapitałowa Żywiec SA dzięki swojej mocnej pozycji rynkowej ma dobrą kondycję finansową.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Filipek, Bożena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:15:32Z
dc.date.available
2020-07-27T09:15:32Z
dc.date.submittedpl
2017-07-05
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-116711-163235
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221973
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
debt - equity -financial leverage - foreign capital - liquidity
dc.subject.plpl
dźwignia finansowa - kapitał obcy - kapitał własny -płynność -zadłużenie
dc.titlepl
Finansowanie przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Kapitałowej Żywiec S. A.
dc.title.alternativepl
Financing of enterprises on the example of the Żywiec SA Capital Group
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Panki
5
Wroclaw
3
Biala Nyska
1
Bialystok
1
Bielsko-Biala
1
Częstochowa
1
Debica
1
Dublin
1
Gmina Lutomiersk
1

No access

No Thumbnail Available