Przemiany środowiska geograficznego otoczenia Zbiornika Klimkówka na Ropie

master
dc.abstract.enThe aim of the master thesis was to present changes of the Ropa valley’s geographic environment between 1977 and 2010, which are connected with building and functioning of the Klimkowka Reservoir. The course of works included: literature and maps collecting and analyzing, exploring and mapping shores of the reservoir, field observations, gathering photographic documentation, and finally, conducting surveys among both tourists and inhabitants of Losie, Klimkówka and Uscie Gorlickie. Several figures, which are graphic presentations of former and present conditions of environment, were made. The reservoir’s tourist, attractiveness and tourism influence on the Ropa valley were recognized.Damming up the Ropa River has brought irreversible effects on every component of natural environment. The most noticeable changes concern relief and hydrology. Local network of roads, power and telephone lines was modified as well. Investment demanded to rebuild the structure of settlement, including resettlement of inhabitants. The land use has been changed, especially on the reservoir’s left shore. The Klimkowka Reservoir has a great landscape value. Despite undeveloped tourist infrastructure, this place is willingly visited by tourists, what brings negative effects on the whole environment. It is expected that further development of the Klimkowka Reservoir surroundings will be connected with the evolution of its coastal zone, expansion of forest vegetation onto former arable land, and expansion of new summer houses and “second houses” on its left shore.pl
dc.abstract.otherPraca ma na celu ukazanie przemian środowiska geograficznego doliny Ropy, związanych z budową i funkcjonowaniem Zbiornika Klimkówka. Badania obejmowały przedział czasowy 1977-2010. Tok prac zawierał: zgromadzenie i analizę literatury oraz materiałów kartograficznych, kartowanie brzegów zbiornika, obserwacje terenowe, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz przeprowadzenie ankiet wśród turystów i mieszkańców Łosia, Klimkówki i Uścia Gorlickiego. Sporządzono szereg rycin tematycznych, będących graficznym przedstawieniem dawnego i obecnego stanu środowiska. Podjęto się oceny atrakcyjności turystycznej zbiornika i wpływu turystyki na badany odcinek doliny.Spiętrzenie Ropy przyniosło nieodwracalne skutki dla wszystkich elementów środowiska przyrodniczego. Największe zmiany obserwuje się w przypadku rzeźby terenu i stosunków hydrologicznych. Przekształceniu uległa również lokalna sieć drogowa i teletechniczna. Realizacja inwestycji wymagała przebudowy sieci osadniczej, w tym przesiedlenia ludności. Istotnym zmianom uległa struktura użytkowania ziemi, zwłaszcza na lewym brzegu akwenu. Zbiornik Klimkówka jest obiektem o wielkich walorach krajobrazowych. Mimo zastrzeżeń co do rozwinięcia infrastruktury usługowej, jest to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, co wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.Przewiduje się, że dalszy rozwój otoczenia Zbiornika Klimkówka będzie związany przede wszystkim z rozwojem strefy brzegowej, ekspansją roślinności leśnej na dawne użytki rolne, oraz rozbudową sieci domków letniskowych i „drugich domów” na jego lewym brzegu.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorZiaja, Wiesław - 102533 pl
dc.contributor.authorSerwa, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerMaciejowski, Wojciech - 130153 pl
dc.contributor.reviewerZiaja, Wiesław - 102533 pl
dc.date.accessioned2020-06-30T21:41:19Z
dc.date.available2020-06-30T21:41:19Z
dc.date.submitted2011-10-05pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-42818-70337pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160673
dc.subject.enKlimkowka Reservoir, the Low Beskid, the Ropa valley, geographic environmentpl
dc.subject.otherZbiornik Klimkówka, Beskid Niski, dolina Ropy, środowisko geograficznepl
dc.titlePrzemiany środowiska geograficznego otoczenia Zbiornika Klimkówka na Ropiepl
dc.title.alternativeTransformation of geographical environment of the Klimkowka Reservoir’s surroundings on the Ropa Riverpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the master thesis was to present changes of the Ropa valley’s geographic environment between 1977 and 2010, which are connected with building and functioning of the Klimkowka Reservoir. The course of works included: literature and maps collecting and analyzing, exploring and mapping shores of the reservoir, field observations, gathering photographic documentation, and finally, conducting surveys among both tourists and inhabitants of Losie, Klimkówka and Uscie Gorlickie. Several figures, which are graphic presentations of former and present conditions of environment, were made. The reservoir’s tourist, attractiveness and tourism influence on the Ropa valley were recognized.Damming up the Ropa River has brought irreversible effects on every component of natural environment. The most noticeable changes concern relief and hydrology. Local network of roads, power and telephone lines was modified as well. Investment demanded to rebuild the structure of settlement, including resettlement of inhabitants. The land use has been changed, especially on the reservoir’s left shore. The Klimkowka Reservoir has a great landscape value. Despite undeveloped tourist infrastructure, this place is willingly visited by tourists, what brings negative effects on the whole environment. It is expected that further development of the Klimkowka Reservoir surroundings will be connected with the evolution of its coastal zone, expansion of forest vegetation onto former arable land, and expansion of new summer houses and “second houses” on its left shore.
dc.abstract.otherpl
Praca ma na celu ukazanie przemian środowiska geograficznego doliny Ropy, związanych z budową i funkcjonowaniem Zbiornika Klimkówka. Badania obejmowały przedział czasowy 1977-2010. Tok prac zawierał: zgromadzenie i analizę literatury oraz materiałów kartograficznych, kartowanie brzegów zbiornika, obserwacje terenowe, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz przeprowadzenie ankiet wśród turystów i mieszkańców Łosia, Klimkówki i Uścia Gorlickiego. Sporządzono szereg rycin tematycznych, będących graficznym przedstawieniem dawnego i obecnego stanu środowiska. Podjęto się oceny atrakcyjności turystycznej zbiornika i wpływu turystyki na badany odcinek doliny.Spiętrzenie Ropy przyniosło nieodwracalne skutki dla wszystkich elementów środowiska przyrodniczego. Największe zmiany obserwuje się w przypadku rzeźby terenu i stosunków hydrologicznych. Przekształceniu uległa również lokalna sieć drogowa i teletechniczna. Realizacja inwestycji wymagała przebudowy sieci osadniczej, w tym przesiedlenia ludności. Istotnym zmianom uległa struktura użytkowania ziemi, zwłaszcza na lewym brzegu akwenu. Zbiornik Klimkówka jest obiektem o wielkich walorach krajobrazowych. Mimo zastrzeżeń co do rozwinięcia infrastruktury usługowej, jest to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, co wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.Przewiduje się, że dalszy rozwój otoczenia Zbiornika Klimkówka będzie związany przede wszystkim z rozwojem strefy brzegowej, ekspansją roślinności leśnej na dawne użytki rolne, oraz rozbudową sieci domków letniskowych i „drugich domów” na jego lewym brzegu.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Ziaja, Wiesław - 102533
dc.contributor.authorpl
Serwa, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Maciejowski, Wojciech - 130153
dc.contributor.reviewerpl
Ziaja, Wiesław - 102533
dc.date.accessioned
2020-06-30T21:41:19Z
dc.date.available
2020-06-30T21:41:19Z
dc.date.submittedpl
2011-10-05
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-42818-70337
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160673
dc.subject.enpl
Klimkowka Reservoir, the Low Beskid, the Ropa valley, geographic environment
dc.subject.otherpl
Zbiornik Klimkówka, Beskid Niski, dolina Ropy, środowisko geograficzne
dc.titlepl
Przemiany środowiska geograficznego otoczenia Zbiornika Klimkówka na Ropie
dc.title.alternativepl
Transformation of geographical environment of the Klimkowka Reservoir’s surroundings on the Ropa River
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available