Wady i zalety centralizacji w administracji publicznej

licenciate
dc.abstract.enThe theme of the graduation work that I wrote are "Advantages and disadvantages of centralization in public administration.". The primary purpose was to clarify what it is - the centralization of the public administration, what are the main issues associated with it, an indication of the characteristics of centralization and – what was dictated by the theme of the work – presentation the advantages and disadvantages of centralization on the public administration. The primary method of research used in the work is the dogmatic method research, which consists in the analysis of the views of the representatives of the doctrine of law and Administrative Sciences and legislation. The work contains three chapters, where are contained the most important issues related to this organizational structure. The first of defines the concept of centralization and general issues associated with it. The second presents functions, tasks and features and describes the example of the Council of Ministers where applies this structure.. The third chapter is a description of the advantages and disadvantages of centralization. The work ends with a summary.pl
dc.abstract.plTematem pracy, którą napisałam są "Wady i zalety centralizacji w administracji publicznej". Jej podstawowym celem było wyjaśnienie, na czym polega centralizacja administracji publicznej, jakie są główne zagadnienia z nią związane, wskazanie na cechy takiej administracji oraz – co podyktowane zostało tematem pracy – przedstawienie zalet i wad takiego sposobu budowy administracji. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracy jest dogmatyczna metoda badań, polegająca na analizie poglądów przedstawicieli doktryny prawa i nauk administracyjnych oraz prawodawstwa. Praca zawiera trzy rozdziały, w których zawarte są najważniejsze zagadnienia związane z tą strukturą organizacyjną, pierwszy z nich definiuje pojęcie centralizacji i ogólne zagadnienia z nią związane, drugi natomiast przedstawia jej funkcje, zadania i cechy oraz obrazuje na przykładzie struktury Rady Ministrów, w jaki sposób działa. Trzeci rozdział jest opisem zalet i wad centralizacji. Pracę kończy podsumowanie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBandarzewski, Kazimierz - 127200 pl
dc.contributor.authorZoń, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNowakowski, Michał - 142042 pl
dc.contributor.reviewerBandarzewski, Kazimierz - 127200 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:49:00Z
dc.date.available2020-07-26T16:49:00Z
dc.date.submitted2018-10-30pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-99904-163508pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207048
dc.languagepolpl
dc.subject.encentralization, organizational structure, centralised structure, higher grade authority, subordinated authority, management, custody, control, concentration, deconcentration, hierarchy, hierarchical subordinatepl
dc.subject.plcentralizacja, struktura organizacyjna, struktura scentralizowana, organ nadrzędny, organ podporządkowany, kierownictwo, nadzór, kontrola, koncentracja, dekoncentracja, hierarchia, hierarchiczne podporządkowaniepl
dc.titleWady i zalety centralizacji w administracji publicznejpl
dc.title.alternative"Advantages and disadvantages of centralization in public administration."pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of the graduation work that I wrote are "Advantages and disadvantages of centralization in public administration.". The primary purpose was to clarify what it is - the centralization of the public administration, what are the main issues associated with it, an indication of the characteristics of centralization and – what was dictated by the theme of the work – presentation the advantages and disadvantages of centralization on the public administration. The primary method of research used in the work is the dogmatic method research, which consists in the analysis of the views of the representatives of the doctrine of law and Administrative Sciences and legislation. The work contains three chapters, where are contained the most important issues related to this organizational structure. The first of defines the concept of centralization and general issues associated with it. The second presents functions, tasks and features and describes the example of the Council of Ministers where applies this structure.. The third chapter is a description of the advantages and disadvantages of centralization. The work ends with a summary.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy, którą napisałam są "Wady i zalety centralizacji w administracji publicznej". Jej podstawowym celem było wyjaśnienie, na czym polega centralizacja administracji publicznej, jakie są główne zagadnienia z nią związane, wskazanie na cechy takiej administracji oraz – co podyktowane zostało tematem pracy – przedstawienie zalet i wad takiego sposobu budowy administracji. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracy jest dogmatyczna metoda badań, polegająca na analizie poglądów przedstawicieli doktryny prawa i nauk administracyjnych oraz prawodawstwa. Praca zawiera trzy rozdziały, w których zawarte są najważniejsze zagadnienia związane z tą strukturą organizacyjną, pierwszy z nich definiuje pojęcie centralizacji i ogólne zagadnienia z nią związane, drugi natomiast przedstawia jej funkcje, zadania i cechy oraz obrazuje na przykładzie struktury Rady Ministrów, w jaki sposób działa. Trzeci rozdział jest opisem zalet i wad centralizacji. Pracę kończy podsumowanie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bandarzewski, Kazimierz - 127200
dc.contributor.authorpl
Zoń, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nowakowski, Michał - 142042
dc.contributor.reviewerpl
Bandarzewski, Kazimierz - 127200
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:49:00Z
dc.date.available
2020-07-26T16:49:00Z
dc.date.submittedpl
2018-10-30
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-99904-163508
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207048
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
centralization, organizational structure, centralised structure, higher grade authority, subordinated authority, management, custody, control, concentration, deconcentration, hierarchy, hierarchical subordinate
dc.subject.plpl
centralizacja, struktura organizacyjna, struktura scentralizowana, organ nadrzędny, organ podporządkowany, kierownictwo, nadzór, kontrola, koncentracja, dekoncentracja, hierarchia, hierarchiczne podporządkowanie
dc.titlepl
Wady i zalety centralizacji w administracji publicznej
dc.title.alternativepl
"Advantages and disadvantages of centralization in public administration."
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
255
Views per month
Views per city
Warsaw
41
Krakow
26
Poznan
19
Wroclaw
10
Monale
7
Lublin
6
Mielec
6
Bialystok
5
Rzeszów
5
Mrocza
4

No access

No Thumbnail Available