Rola stereotypów w dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce

licenciate
dc.abstract.enGorczyca, Aleksandra (2021) The role of stereotypes in discrimination against women in the labor market. Bachelor's thesis under the supervision of Dr. Rafał Musialik. Krakow: Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University, 81 pp., 65 item library. The paper presents the phenomenon of discrimination against women in the workplace. The work focuses onexamining the influence of stereotypes on the above phenomenon. Many aspects of this issue have been discussed. The causes and effects of the phenomenon of social exclusion of women were determined and available methods of combating it were analyzed. The work contains five thematic chapters. The first two contain theoretical basics. The third chapter presents the methodological assumptions of own research. The fourth chapter is devoted to an in-depth analysis of the obtained results of own research. The work ends with the conclusion in which the conclusions from the conducted research are described. It is a form of a work summary.pl
dc.abstract.plGorczyca, Aleksandra (2021) Rola stereotypów w dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Praca licencjacka pod kierunkiem dr Rafała Musialika. Kraków: Instytut spraw Publicznych UJ, 81 s., 65 poz. bibl. W pracy przedstawiono zjawisko dyskryminacji kobiet w miejscu pracy.Praca skupia się na zbadaniu wpływu stereotypów na powyższe zjawisko. Poruszono wiele aspektów dotyczących tego problemu. Ustalono przyczyny i skutki zjawiska społecznego wykluczenia kobiet oraz przeanalizowano dostępne metody jego zwalczania. Praca zawiera pięć rozdziałów tematycznych. Pierwsze dwa zawierają podstawy teoretyczne. Trzeci rozdział przedstawia założenia metodologiczne badań własnych. Rozdział czwarty poświęcony został dogłębnej analizie otrzymanych wyników badań własnych. Pracę kończy zakończenie, w którym opisane zostały wnioski z przeprowadzonego badania. Stanowi ono formę podsumowania pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.contributor.authorGorczyca, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:42:07Z
dc.date.available2021-06-30T21:42:07Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-148204-260027pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275606
dc.languagepolpl
dc.subject.enDISCRIMINATION, LABOR MARKET, STEREOTYPESpl
dc.subject.plDYSKRYMINACJA, RYNEK PRACY, STEREOTYPYpl
dc.titleRola stereotypów w dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polscepl
dc.title.alternativeTHE ROLE OF STEREOTYPES IN THE DISCRIMINATION OF WOMEN IN THE LABOR MARKETpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Gorczyca, Aleksandra (2021) The role of stereotypes in discrimination against women in the labor market. Bachelor's thesis under the supervision of Dr. Rafał Musialik. Krakow: Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University, 81 pp., 65 item library. The paper presents the phenomenon of discrimination against women in the workplace. The work focuses onexamining the influence of stereotypes on the above phenomenon. Many aspects of this issue have been discussed. The causes and effects of the phenomenon of social exclusion of women were determined and available methods of combating it were analyzed. The work contains five thematic chapters. The first two contain theoretical basics. The third chapter presents the methodological assumptions of own research. The fourth chapter is devoted to an in-depth analysis of the obtained results of own research. The work ends with the conclusion in which the conclusions from the conducted research are described. It is a form of a work summary.
dc.abstract.plpl
Gorczyca, Aleksandra (2021) Rola stereotypów w dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Praca licencjacka pod kierunkiem dr Rafała Musialika. Kraków: Instytut spraw Publicznych UJ, 81 s., 65 poz. bibl. W pracy przedstawiono zjawisko dyskryminacji kobiet w miejscu pracy.Praca skupia się na zbadaniu wpływu stereotypów na powyższe zjawisko. Poruszono wiele aspektów dotyczących tego problemu. Ustalono przyczyny i skutki zjawiska społecznego wykluczenia kobiet oraz przeanalizowano dostępne metody jego zwalczania. Praca zawiera pięć rozdziałów tematycznych. Pierwsze dwa zawierają podstawy teoretyczne. Trzeci rozdział przedstawia założenia metodologiczne badań własnych. Rozdział czwarty poświęcony został dogłębnej analizie otrzymanych wyników badań własnych. Pracę kończy zakończenie, w którym opisane zostały wnioski z przeprowadzonego badania. Stanowi ono formę podsumowania pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.contributor.authorpl
Gorczyca, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:42:07Z
dc.date.available
2021-06-30T21:42:07Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-148204-260027
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275606
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DISCRIMINATION, LABOR MARKET, STEREOTYPES
dc.subject.plpl
DYSKRYMINACJA, RYNEK PRACY, STEREOTYPY
dc.titlepl
Rola stereotypów w dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce
dc.title.alternativepl
THE ROLE OF STEREOTYPES IN THE DISCRIMINATION OF WOMEN IN THE LABOR MARKET
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
144
Views per month
Views per city
Warsaw
32
Poznan
20
Krakow
18
Wroclaw
9
Lodz
6
Torun
5
Olsztyn
4
Katowice
3
Koło
3
Jaworzno
2

No access

No Thumbnail Available