Postawy osób młodych i w wieku średnim wobec osób starszych

master
dc.abstract.enThe purpose of this study was to reveal differences of attitudes of the people in young age and middle-aged to elderly. Respondents belonged to three age groups: teenagers at age 15 – 19 years (n=35), young and middle adults at ages: 20 – 30 years (n=35) and 31 – 60 years (n=35). The total sample consisted of 105 participants. The Attitudes Toward Old Persons Scale by N. Kogan in adaptation of the author of this thesis was applied, as well as Test of Unfinished Sentences by P. Golde and N. Kogan also with changes made by the author. These tests revealed neutrality of attitudes among the majority of respondents. Comparison of the results of all groups showed no statistically significant differences between them.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie różnic w postawach przejawianych przez ludzi w wieku młodym i średnim wobec osób starszych. Ankietowani należeli do zróżnicowanych ze względu na wiek grup: uczniów szkoły średniej w wieku 15 – 19 lat (n=35), młodych dorosłych w wieku 20 – 30 lat (n=35) oraz dorosłych w wieku średnim 31 – 60 lat (n=35). Próba badawcza obejmowała 105 osób. Do pomiaru została użyta skala P-LS N. Kogana w adaptacji autorki pracy oraz test niedokończonych zdań P. Golde i N. Kogana również zmodyfikowany na potrzeby pracy. Testy te ukazały neutralność postaw wśród większości ankietowanych. Porównanie wyników wszystkich grup wiekowych nie wykazało istotnych statystycznie różnic pomiędzy nimi.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.authorSuder, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:44:43Z
dc.date.available2020-07-27T02:44:43Z
dc.date.submitted2016-10-25pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-110044-149034pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216072
dc.languagepolpl
dc.subject.enold age, attitudes towards old people, ageing, senility, respondents’ opinionspl
dc.subject.plwiek starczy, postawy wobec osób starszych, starzenie się, starość, odpowiedzi ankietowanychpl
dc.titlePostawy osób młodych i w wieku średnim wobec osób starszychpl
dc.title.alternativeAttitudes of youth and middle aged people towards elderlypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to reveal differences of attitudes of the people in young age and middle-aged to elderly. Respondents belonged to three age groups: teenagers at age 15 – 19 years (n=35), young and middle adults at ages: 20 – 30 years (n=35) and 31 – 60 years (n=35). The total sample consisted of 105 participants. The Attitudes Toward Old Persons Scale by N. Kogan in adaptation of the author of this thesis was applied, as well as Test of Unfinished Sentences by P. Golde and N. Kogan also with changes made by the author. These tests revealed neutrality of attitudes among the majority of respondents. Comparison of the results of all groups showed no statistically significant differences between them.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnic w postawach przejawianych przez ludzi w wieku młodym i średnim wobec osób starszych. Ankietowani należeli do zróżnicowanych ze względu na wiek grup: uczniów szkoły średniej w wieku 15 – 19 lat (n=35), młodych dorosłych w wieku 20 – 30 lat (n=35) oraz dorosłych w wieku średnim 31 – 60 lat (n=35). Próba badawcza obejmowała 105 osób. Do pomiaru została użyta skala P-LS N. Kogana w adaptacji autorki pracy oraz test niedokończonych zdań P. Golde i N. Kogana również zmodyfikowany na potrzeby pracy. Testy te ukazały neutralność postaw wśród większości ankietowanych. Porównanie wyników wszystkich grup wiekowych nie wykazało istotnych statystycznie różnic pomiędzy nimi.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.authorpl
Suder, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:44:43Z
dc.date.available
2020-07-27T02:44:43Z
dc.date.submittedpl
2016-10-25
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-110044-149034
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216072
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
old age, attitudes towards old people, ageing, senility, respondents’ opinions
dc.subject.plpl
wiek starczy, postawy wobec osób starszych, starzenie się, starość, odpowiedzi ankietowanych
dc.titlepl
Postawy osób młodych i w wieku średnim wobec osób starszych
dc.title.alternativepl
Attitudes of youth and middle aged people towards elderly
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
55
Views per month
Views per city
Frankfurt am Main
20
Gdansk
5
Krakow
4
Torun
4
Krośniewice
3
Przemyśl
3
Leczna
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available