Pielęgnowanie chorego po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora.

licenciate
dc.abstract.enCardiac arrhythmias such as bradycardia (slow heartbeat) ortachycardia (fast heartrate), as well as all dangerous ventriculararrhythmias are the cause of sudden cardiac death.The use ofimplantable cardioverter-defibrillator ICD restore the normal heartbeat using thestimulation, defibrilation or cardioversion of theheart .Article describe health problems ofthe patientbefore during and after surgery.The aim of this study was to describe patientcare after theimplantation of implantable cardioverter -defibrillator.pl
dc.abstract.plZaburzenia rytmu serca takie jak, bradykardia (wolna akcja serca) czytachykardia(szybka akcja serca), a także wszystkie niebezpieczne arytmie komorowe sąpowodem nagłej śmierci sercowej. Zastosowanie metody wszczepialnego kardiowertera defibrylatorapowoduje przywrócenie miarowej akcji serca poprzez stymulację, defibrylujebądź kardiowersję. W powyższej pracy opisane zostały problemy zdrowotne pacjentaprzed zabiegiem, w trakcie zabiegu i po zabiegu. Celem pracy było przedstawieniepielęgnowania chorego po wszczepieniu kardiowertera – defibrylatora.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.authorTokaj, Lucynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.reviewerCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:22:30Z
dc.date.available2020-07-23T22:22:30Z
dc.date.submitted2012-09-14pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64094-144282pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177678
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: cardioverter - defibrillator, electrodes, patient care.pl
dc.subject.plKardiowerter – defibrylator, elektroda, opieka nad pacjentem.pl
dc.titlePielęgnowanie chorego po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora.pl
dc.title.alternativeTaking care of the patient after implantation of cardioverter defibrillatorpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cardiac arrhythmias such as bradycardia (slow heartbeat) ortachycardia (fast heartrate), as well as all dangerous ventriculararrhythmias are the cause of sudden cardiac death.The use ofimplantable cardioverter-defibrillator ICD restore the normal heartbeat using thestimulation, defibrilation or cardioversion of theheart .Article describe health problems ofthe patientbefore during and after surgery.The aim of this study was to describe patientcare after theimplantation of implantable cardioverter -defibrillator.
dc.abstract.plpl
Zaburzenia rytmu serca takie jak, bradykardia (wolna akcja serca) czytachykardia(szybka akcja serca), a także wszystkie niebezpieczne arytmie komorowe sąpowodem nagłej śmierci sercowej. Zastosowanie metody wszczepialnego kardiowertera defibrylatorapowoduje przywrócenie miarowej akcji serca poprzez stymulację, defibrylujebądź kardiowersję. W powyższej pracy opisane zostały problemy zdrowotne pacjentaprzed zabiegiem, w trakcie zabiegu i po zabiegu. Celem pracy było przedstawieniepielęgnowania chorego po wszczepieniu kardiowertera – defibrylatora.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.authorpl
Tokaj, Lucyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.reviewerpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:22:30Z
dc.date.available
2020-07-23T22:22:30Z
dc.date.submittedpl
2012-09-14
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64094-144282
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177678
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: cardioverter - defibrillator, electrodes, patient care.
dc.subject.plpl
Kardiowerter – defibrylator, elektroda, opieka nad pacjentem.
dc.titlepl
Pielęgnowanie chorego po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora.
dc.title.alternativepl
Taking care of the patient after implantation of cardioverter defibrillator
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
99
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Wroclaw
10
Katowice
5
Krakow
5
Rzeszów
5
Sosnowiec
5
Dublin
4
Przemyśl
4
Szczecin
4
Poznan
3

No access

No Thumbnail Available