Przyjemność czy spełnienie - co cierpi bardziej gdy tracisz kontrolę nad graniem w gry?

master
dc.abstract.enWell-being is a crucial part of human’s life, therefore over many years researchers have been studying its implications in order to enhance quality of life. Very important seems to be the differentiation between hedonic well-being associated with the word happiness and eudaimonic well-being, focused on realization of human’s potential. This study focuses on such differentiation in context of video games. 327 people took part in this study, all of them were to complete the Satisfaction with Life Scale, to measure hedonic well-being and the Psychological Well-Being Scales, to measure eudaimonic well-being. In addition gamers were to complete two questions regarding unrealistic optimism about them having a gaming disorder, fill Gaming Disorder Test and type how much time do they spend on gaming. 5 out of 6 hypothesis were not supported, one was partially supported, which gives us information that casual gamers and non-gamers report higher eudaimonic well-being outcomes than heavy gamers. Hedonic well-being showed no correlation with the amount of gameplay. It was not confirmed, that gamers show unrealistic optimism regarding suffering the gaming disorder nor its correlation with GDT score nor the amount of gameplay has been confirmed, however the need to further explore the topic has been confirmed.pl
dc.abstract.plDobrostan jest bardzo istotnym elementem w życiu jednostki, dlatego od lat prowadzone są badania, co wpływa na dobrostan, aby móc je wykorzystać w celu polepszenia jakości życia. Ważnym elementem jest rozróżnienie na dobrostan hedonistyczny, bardziej utożsamiany z dzisiejszym rozumieniem słowa szczęście, a dobrostanem w ujęciu eudajmonistycznym, skupiającym się na realizacji potencjału człowieka. Niniejsze badanie skupia się na tym rozróżnieniu, w kontekście grania w gry wideo. W badaniu wzięło udział 327 osób, wszyscy mieli wypełnić Satisfaction with Life Scale, w celu zmierzenia dobrostanu w ujęciu hedonistycznym oraz Psychological Well-Being Scales, aby zmierzyć dobrostan w ujęciu eudajmonistycznym. Dodatkowo gracze proszeni byli o uzupełnienie dwóch autorskich pytań, sprawdzających czy przejawiają nierealistyczny optymizm co do zapadnięcia na zaburzenie grania, Gaming Disorder Test oraz o podanie informacji odnośnie czasu, jaki poświęcają na grę. Spośród sześciu hipotez jedna została potwierdzona częściowo, stąd wniosek, że gracze przeciętni oraz osoby nie grające przejawiają wyższy dobrostan w ujęciu eudajmonistycznym niż gracze z grupy ryzyka, reszta hipotez nie znalazła potwierdzenia w toku analizy statystycznej. Dobrostan w ujęciu hedonistycznym nie wykazał istotnych zależności od nasilenia grania. Nie dowiedziono, że gracze przejawiają nierealistyczny optymizm co do zaburzenia grania oraz jego związku z czasem gry, czy wynikiem Gaming Disorder Test, natomiast wykazano potrzebę dalszych badań w tym temacie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStrojny, Agnieszkapl
dc.contributor.authorPisznot, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.reviewerStrojny, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2023-10-31T22:44:50Z
dc.date.available2023-10-31T22:44:50Z
dc.date.submitted2023-10-31pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-165984-259804pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322688
dc.languagepolpl
dc.subject.eneudaimonic well-being, hedonic well-being, gaming disorder, unrealistic optimismpl
dc.subject.pleudajmonistyczny dobrostan, hedonistyczny dobrostan, zaburzenie grania, nierealistyczny optymizmpl
dc.titlePrzyjemność czy spełnienie - co cierpi bardziej gdy tracisz kontrolę nad graniem w gry?pl
dc.title.alternativePleasure or fulfilment - what suffers more when you lose control over your gaming?pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Well-being is a crucial part of human’s life, therefore over many years researchers have been studying its implications in order to enhance quality of life. Very important seems to be the differentiation between hedonic well-being associated with the word happiness and eudaimonic well-being, focused on realization of human’s potential. This study focuses on such differentiation in context of video games. 327 people took part in this study, all of them were to complete the Satisfaction with Life Scale, to measure hedonic well-being and the Psychological Well-Being Scales, to measure eudaimonic well-being. In addition gamers were to complete two questions regarding unrealistic optimism about them having a gaming disorder, fill Gaming Disorder Test and type how much time do they spend on gaming. 5 out of 6 hypothesis were not supported, one was partially supported, which gives us information that casual gamers and non-gamers report higher eudaimonic well-being outcomes than heavy gamers. Hedonic well-being showed no correlation with the amount of gameplay. It was not confirmed, that gamers show unrealistic optimism regarding suffering the gaming disorder nor its correlation with GDT score nor the amount of gameplay has been confirmed, however the need to further explore the topic has been confirmed.
dc.abstract.plpl
Dobrostan jest bardzo istotnym elementem w życiu jednostki, dlatego od lat prowadzone są badania, co wpływa na dobrostan, aby móc je wykorzystać w celu polepszenia jakości życia. Ważnym elementem jest rozróżnienie na dobrostan hedonistyczny, bardziej utożsamiany z dzisiejszym rozumieniem słowa szczęście, a dobrostanem w ujęciu eudajmonistycznym, skupiającym się na realizacji potencjału człowieka. Niniejsze badanie skupia się na tym rozróżnieniu, w kontekście grania w gry wideo. W badaniu wzięło udział 327 osób, wszyscy mieli wypełnić Satisfaction with Life Scale, w celu zmierzenia dobrostanu w ujęciu hedonistycznym oraz Psychological Well-Being Scales, aby zmierzyć dobrostan w ujęciu eudajmonistycznym. Dodatkowo gracze proszeni byli o uzupełnienie dwóch autorskich pytań, sprawdzających czy przejawiają nierealistyczny optymizm co do zapadnięcia na zaburzenie grania, Gaming Disorder Test oraz o podanie informacji odnośnie czasu, jaki poświęcają na grę. Spośród sześciu hipotez jedna została potwierdzona częściowo, stąd wniosek, że gracze przeciętni oraz osoby nie grające przejawiają wyższy dobrostan w ujęciu eudajmonistycznym niż gracze z grupy ryzyka, reszta hipotez nie znalazła potwierdzenia w toku analizy statystycznej. Dobrostan w ujęciu hedonistycznym nie wykazał istotnych zależności od nasilenia grania. Nie dowiedziono, że gracze przejawiają nierealistyczny optymizm co do zaburzenia grania oraz jego związku z czasem gry, czy wynikiem Gaming Disorder Test, natomiast wykazano potrzebę dalszych badań w tym temacie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Strojny, Agnieszka
dc.contributor.authorpl
Pisznot, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.reviewerpl
Strojny, Agnieszka
dc.date.accessioned
2023-10-31T22:44:50Z
dc.date.available
2023-10-31T22:44:50Z
dc.date.submittedpl
2023-10-31
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-165984-259804
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322688
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
eudaimonic well-being, hedonic well-being, gaming disorder, unrealistic optimism
dc.subject.plpl
eudajmonistyczny dobrostan, hedonistyczny dobrostan, zaburzenie grania, nierealistyczny optymizm
dc.titlepl
Przyjemność czy spełnienie - co cierpi bardziej gdy tracisz kontrolę nad graniem w gry?
dc.title.alternativepl
Pleasure or fulfilment - what suffers more when you lose control over your gaming?
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Gdansk
1
Lubliniec
1
Mrozy
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections