O взглядах поляков на участие государства в экономике

2005
journal article
translation
dc.abstract.enBased on the public opinion research conducted in the last ten year period one can distinguish two opposite processes in the public consciousness of the Poles as regards economy functioning, free market and desirable role of state in economic processes. On the one hand it may be observed how the society is gradually adapting to the main elements of capitalist Social order (private enterprise ownership, market price regulation, etc). On the other hand we can see a progressive rehabilitation of socialism and strengthening positions of economic egalitarism.pl
dc.abstract.otherОсновываясь на исследовании общественного мнения, проводимых в течение последнего десятилетия можно выделить две противоположные тенденции в общественном мнении поляков о функционировании экономики, свободного рынка и роли государства в экономическом развитии. С одной стороны, наблюдения свидетельствуют о том, что общество постепенно адаптируется к основным элементам капиталистического общественного строя (частная собственность на предприятия, рыночная регуляция цен и т.д.). С другой стороны, мы можем видеть прогрессирующую реабилитацию социализма и усиление установок экономического эгалитаризма.pl
dc.abstract.plArtykuł składa się z dwu części. W pierwszej na podstawie wyników sondaży przeprowadzanych w ostatnich latach przez Centrum Badania Opinii Społecznej autor formułuje kilka ogólnych wniosków na temat kierunku i tempa przemian, jakim ulegają poglądy Polaków na rolę państwa w gospodarce. W drugiej części wykorzystano dane Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego, aby pokazać strukturę tych poglądów oraz ich determinanty. Zastosowano model regresji liniowej, by ustalić, w jakim stopniu opinie o gospodarczych powinnościach rządu uwarunkowane są socjoekonomicznymi cechami respondentów. Wykorzystano także analizę korelacyjną, do zbadania zależności pomiędzy etatyzmem ekonomicznym a oceną własnej sytuacji materialnej w perspektywie krótko- oraz długookresowej. W dalszej kolejności poświęcono uwagę opiniom dominującym w elektoratach ugrupowań politycznych, biorących udział w wyborach parlamentarnych w latach 1991-1997. W osobnym podrozdziale podkreślono niespójność poglądów ekonomicznych Polaków i wypływające stąd trudności dla analiz teoretycznych. Na zakończenie przedstawiono pokrótce, jak opinie Polaków przedstawiają się na tle innych społeczeństw. W szczególności zwrócono uwagę na podobieństwo poglądów na opiekuńczą rolę państwa między mieszkańcami krajów postkomunistycznych, w tym Polski, a obywatelami społeczeństw zachodnioeuropejskich.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorCzarnik, Szymon - 161426 pl
dc.contributor.translatorKrasnopolʹskoj, Ûliipl
dc.contributor.translatorIvaŝenko, Svetlanypl
dc.date.accession2016-06-02pl
dc.date.accessioned2017-05-12T09:44:41Z
dc.date.available2017-05-12T09:44:41Z
dc.date.issued2005pl
dc.description.additionalAutor na publikacji podpisany: Шимон Чарник. Tłum.: Юлии Краснопольской, Светланы Иващенкоpl
dc.description.number2pl
dc.description.physical48-69pl
dc.description.publication1,5pl
dc.identifier.issn1563-3713pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40496
dc.identifier.weblinkhttp://i-soc.com.ua/journal/03_Czarnik.pdfpl
dc.languageukrpl
dc.language.containerukrpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.enstate-management of the economypl
dc.subject.ensocioeconomic structurepl
dc.subject.enpublic opinionpl
dc.subject.ensocial consciousnesspl
dc.subject.enegalitarianismpl
dc.subject.enwelfare statepl
dc.subject.otherгосударственное вмешательство в экономикуpl
dc.subject.otherгосударственное регулирование экономикиpl
dc.subject.otherгосударство и экономикаpl
dc.subject.otherэкономика и государствоpl
dc.subject.plświadomość społecznapl
dc.subject.plinterwencjonizmpl
dc.subject.plegalitaryzmpl
dc.subject.plpaństwo opiekuńczepl
dc.subtypeTranslationpl
dc.titleO взглядах поляков на участие государства в экономикеpl
dc.title.alternativeViews of Poles on the role of the state in economypl
dc.title.alternativeO poglądach Polaków na udział państwa w gospodarcepl
dc.title.alternativeO vzglâdah polâkov na učastie gosudarstva v èkonomikepl
dc.title.journalCoциoлoгия = Sociologiâpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Based on the public opinion research conducted in the last ten year period one can distinguish two opposite processes in the public consciousness of the Poles as regards economy functioning, free market and desirable role of state in economic processes. On the one hand it may be observed how the society is gradually adapting to the main elements of capitalist Social order (private enterprise ownership, market price regulation, etc). On the other hand we can see a progressive rehabilitation of socialism and strengthening positions of economic egalitarism.
dc.abstract.otherpl
Основываясь на исследовании общественного мнения, проводимых в течение последнего десятилетия можно выделить две противоположные тенденции в общественном мнении поляков о функционировании экономики, свободного рынка и роли государства в экономическом развитии. С одной стороны, наблюдения свидетельствуют о том, что общество постепенно адаптируется к основным элементам капиталистического общественного строя (частная собственность на предприятия, рыночная регуляция цен и т.д.). С другой стороны, мы можем видеть прогрессирующую реабилитацию социализма и усиление установок экономического эгалитаризма.
dc.abstract.plpl
Artykuł składa się z dwu części. W pierwszej na podstawie wyników sondaży przeprowadzanych w ostatnich latach przez Centrum Badania Opinii Społecznej autor formułuje kilka ogólnych wniosków na temat kierunku i tempa przemian, jakim ulegają poglądy Polaków na rolę państwa w gospodarce. W drugiej części wykorzystano dane Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego, aby pokazać strukturę tych poglądów oraz ich determinanty. Zastosowano model regresji liniowej, by ustalić, w jakim stopniu opinie o gospodarczych powinnościach rządu uwarunkowane są socjoekonomicznymi cechami respondentów. Wykorzystano także analizę korelacyjną, do zbadania zależności pomiędzy etatyzmem ekonomicznym a oceną własnej sytuacji materialnej w perspektywie krótko- oraz długookresowej. W dalszej kolejności poświęcono uwagę opiniom dominującym w elektoratach ugrupowań politycznych, biorących udział w wyborach parlamentarnych w latach 1991-1997. W osobnym podrozdziale podkreślono niespójność poglądów ekonomicznych Polaków i wypływające stąd trudności dla analiz teoretycznych. Na zakończenie przedstawiono pokrótce, jak opinie Polaków przedstawiają się na tle innych społeczeństw. W szczególności zwrócono uwagę na podobieństwo poglądów na opiekuńczą rolę państwa między mieszkańcami krajów postkomunistycznych, w tym Polski, a obywatelami społeczeństw zachodnioeuropejskich.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Czarnik, Szymon - 161426
dc.contributor.translatorpl
Krasnopolʹskoj, Ûlii
dc.contributor.translatorpl
Ivaŝenko, Svetlany
dc.date.accessionpl
2016-06-02
dc.date.accessioned
2017-05-12T09:44:41Z
dc.date.available
2017-05-12T09:44:41Z
dc.date.issuedpl
2005
dc.description.additionalpl
Autor na publikacji podpisany: Шимон Чарник. Tłum.: Юлии Краснопольской, Светланы Иващенко
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
48-69
dc.description.publicationpl
1,5
dc.identifier.issnpl
1563-3713
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40496
dc.identifier.weblinkpl
http://i-soc.com.ua/journal/03_Czarnik.pdf
dc.languagepl
ukr
dc.language.containerpl
ukr
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subject.enpl
state-management of the economy
dc.subject.enpl
socioeconomic structure
dc.subject.enpl
public opinion
dc.subject.enpl
social consciousness
dc.subject.enpl
egalitarianism
dc.subject.enpl
welfare state
dc.subject.otherpl
государственное вмешательство в экономику
dc.subject.otherpl
государственное регулирование экономики
dc.subject.otherpl
государство и экономика
dc.subject.otherpl
экономика и государство
dc.subject.plpl
świadomość społeczna
dc.subject.plpl
interwencjonizm
dc.subject.plpl
egalitaryzm
dc.subject.plpl
państwo opiekuńcze
dc.subtypepl
Translation
dc.titlepl
O взглядах поляков на участие государства в экономике
dc.title.alternativepl
Views of Poles on the role of the state in economy
dc.title.alternativepl
O poglądach Polaków na udział państwa w gospodarce
dc.title.alternativepl
O vzglâdah polâkov na učastie gosudarstva v èkonomike
dc.title.journalpl
Coциoлoгия = Sociologiâ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Chandler
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available