The Manufacturing of Cool: The Rise of New Cultural Superpowers in East Asia.

master
dc.abstract.enOver the past few decades, one of the cultural phenomena that has been most prominently observed in the global landscape may be the rise of new cultural superpowers in East Asia with the notable cases of Cool Japan and Korean Wave. What has been particularly salient in these cases is a growing correlation between the concept of “cool” and nation-state identities. This new development has revealed significant multi-dimensional implications in today’s global cultural landscape. Nation-states are increasingly turning into an aggregate of images that are generated, circulated, and consumed, establishing themselves as a collective brand in highly capitalist terms, and, simultaneously, such development are now requiring the nation-state entities to take more substantial roles in increasing their brand competitiveness in the global market—thus the manufacturing of cool. Meanwhile, the cases can also be read in the context of the decline of Western cultural hegemony. As the concept of cool becomes attached to other different nation-states, the cultural dominance virtually monopolized by the early Western civilizations in terms of desirability, adorability, and fashionability now appears to be destined to be shared with—if not shifted to—others. In this context, the East Asian states—particularly Japan and South Korea, yet with other emerging states—have already begun to take recognizable roles in such changes.pl
dc.abstract.plW ciągu ostatnich kilku dekad jednym z ciekawszych zjawisk kulturowych, które zaobserwowano w globalnym krajobrazie, jest wzrost nowych supermocarstw kulturowych w Azji Wschodniej ze szczególnie ciekawymi przypadkami Cool Japan i Korean Wave. Szczególnie istotna w tych przypadkach jest rosnąca korelacja między pojęciem „cool” a tożsamością państwa narodowego. Ujawniła znaczące wielowymiarowe implikacje dla dzisiejszego globalnego krajobrazu kulturowego. Państwa narodowe coraz częściej przekształcają się w agregację obrazów, które są generowane, rozpowszechniane i konsumowane, ustanawiając się jako marka kolektywna w kategoriach wysoce kapitalistycznych, a jednocześnie taki rozwój wymaga od podmiotów państwa narodowego pełnienia bardziej znaczących ról w zwiększaniu konkurencyjności ich marki na rynku globalnym - a tym samym produkowania "cool."Tymczasem omawiane przypadki można odczytać również w kontekście upadku zachodniej hegemonii kulturowej. Ponieważ pojęcie "cool" przypisuje się do innych państw narodowych, dominacja kulturowa wcześniej praktycznie zmonopolizowana przez cywilizacje zachodnie została rozproszona - jeśli nie przeniesiona na inne kraje. W tym kontekście państwa Azji Wschodniej - zwłaszcza Japonia i Korea Południowa, a także inne państwa wschodzące - już zaczęły odgrywać rozpoznawalną rolę w tych zmianach.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzymkowska-Bartyzel, Jolanta - 132293 pl
dc.contributor.authorLee, Jaeilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSzymkowska-Bartyzel, Jolanta - 132293 pl
dc.contributor.reviewerVaughan, Patrick - 132497 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:00:38Z
dc.date.available2020-07-28T00:00:38Z
dc.date.submitted2019-10-10pl
dc.fieldofstudystudia transatlantyckiepl
dc.identifier.apddiploma-132731-241474pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235134
dc.languageengpl
dc.subject.enCool, manufacturing of cool, government intervention, nation branding, national identities, East Asian cool, Japanese cool, Cool Japan, Korean cool, Korean Wave, Hallyu, new cultural superpowers, shifts of coolpl
dc.subject.plCool, manufacturing of cool, government intervention, nation branding, national identities, East Asian cool, Japanese cool, Cool Japan, Korean cool, Korean Wave, Hallyu, new cultural superpowers, shifts of coolpl
dc.titleThe Manufacturing of Cool: The Rise of New Cultural Superpowers in East Asia.pl
dc.title.alternativeProdukowanie Cool: Powstanie nowych supermocarstw kulturowych w Azji Wschodniejpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Over the past few decades, one of the cultural phenomena that has been most prominently observed in the global landscape may be the rise of new cultural superpowers in East Asia with the notable cases of Cool Japan and Korean Wave. What has been particularly salient in these cases is a growing correlation between the concept of “cool” and nation-state identities. This new development has revealed significant multi-dimensional implications in today’s global cultural landscape. Nation-states are increasingly turning into an aggregate of images that are generated, circulated, and consumed, establishing themselves as a collective brand in highly capitalist terms, and, simultaneously, such development are now requiring the nation-state entities to take more substantial roles in increasing their brand competitiveness in the global market—thus the manufacturing of cool. Meanwhile, the cases can also be read in the context of the decline of Western cultural hegemony. As the concept of cool becomes attached to other different nation-states, the cultural dominance virtually monopolized by the early Western civilizations in terms of desirability, adorability, and fashionability now appears to be destined to be shared with—if not shifted to—others. In this context, the East Asian states—particularly Japan and South Korea, yet with other emerging states—have already begun to take recognizable roles in such changes.
dc.abstract.plpl
W ciągu ostatnich kilku dekad jednym z ciekawszych zjawisk kulturowych, które zaobserwowano w globalnym krajobrazie, jest wzrost nowych supermocarstw kulturowych w Azji Wschodniej ze szczególnie ciekawymi przypadkami Cool Japan i Korean Wave. Szczególnie istotna w tych przypadkach jest rosnąca korelacja między pojęciem „cool” a tożsamością państwa narodowego. Ujawniła znaczące wielowymiarowe implikacje dla dzisiejszego globalnego krajobrazu kulturowego. Państwa narodowe coraz częściej przekształcają się w agregację obrazów, które są generowane, rozpowszechniane i konsumowane, ustanawiając się jako marka kolektywna w kategoriach wysoce kapitalistycznych, a jednocześnie taki rozwój wymaga od podmiotów państwa narodowego pełnienia bardziej znaczących ról w zwiększaniu konkurencyjności ich marki na rynku globalnym - a tym samym produkowania "cool."Tymczasem omawiane przypadki można odczytać również w kontekście upadku zachodniej hegemonii kulturowej. Ponieważ pojęcie "cool" przypisuje się do innych państw narodowych, dominacja kulturowa wcześniej praktycznie zmonopolizowana przez cywilizacje zachodnie została rozproszona - jeśli nie przeniesiona na inne kraje. W tym kontekście państwa Azji Wschodniej - zwłaszcza Japonia i Korea Południowa, a także inne państwa wschodzące - już zaczęły odgrywać rozpoznawalną rolę w tych zmianach.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szymkowska-Bartyzel, Jolanta - 132293
dc.contributor.authorpl
Lee, Jaeil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Szymkowska-Bartyzel, Jolanta - 132293
dc.contributor.reviewerpl
Vaughan, Patrick - 132497
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:00:38Z
dc.date.available
2020-07-28T00:00:38Z
dc.date.submittedpl
2019-10-10
dc.fieldofstudypl
studia transatlantyckie
dc.identifier.apdpl
diploma-132731-241474
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235134
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Cool, manufacturing of cool, government intervention, nation branding, national identities, East Asian cool, Japanese cool, Cool Japan, Korean cool, Korean Wave, Hallyu, new cultural superpowers, shifts of cool
dc.subject.plpl
Cool, manufacturing of cool, government intervention, nation branding, national identities, East Asian cool, Japanese cool, Cool Japan, Korean cool, Korean Wave, Hallyu, new cultural superpowers, shifts of cool
dc.titlepl
The Manufacturing of Cool: The Rise of New Cultural Superpowers in East Asia.
dc.title.alternativepl
Produkowanie Cool: Powstanie nowych supermocarstw kulturowych w Azji Wschodniej
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Quezon City
6
Lausanne
3
Da Nang
2
Los Angeles
2
Aioicho
1
Ashburn
1
Dublin
1
Jongno-gu
1
Lambeth
1
Lviv
1

No access

No Thumbnail Available