Czy możemy uznać robota Sophie za inteligentny i świadomy byt?

licenciate
dc.abstract.enThe work attempts to answer the question about the intelligence and consciousness of the most famous humanoid robot Sophia, made by Hanson Robotics. The first part of the work will be dedicated to the concept of intelligence, explaining the term Artificial Intelligence together with its brief historical outline. This chapter will present Alan Turing's thought experiment to test the intelligence of machines and their communication skills. The second part of the work is dedicated to consciousness and the possibility of its existence in silicon beings. The concept of consciousness, an attempt to grasp and define it, will be shown from monism and dualism perspectives in the philosophy of mind. The easy and difficult problem of consciousness defined by David Chalmers will be discussed and explain the fundamental concept of qualia for consciousness considerations. The next thought experiments mentioned in my work will be John Searl's Chinese Room, which aims to deny the possibility of consciousness in machines, and in opposition to it, the experiment of the futurologist Rey Kurzweil, who advocates the potential for its appearance in silicon entities. At the end of the work, I will present an experiment conducted by Hanson Robotics using humanoid robots in conversations with children with autism. On its basis, I will present the benefits of constructing such machines and working on them.pl
dc.abstract.plPraca podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o inteligencję i świadomość najbardziej znanego humanoidalnego robota Sophii firmy Hanson Robotics. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie pierwsza część pracy poświęcona będzie pojęciu inteligencji, wyjaśnieniu terminu Sztuczna Inteligencja wraz z jej krótkim zarysem historycznym. W tym rozdziale przytoczę eksperyment myślowy Alana Turinga, którego celem było sprawdzenie inteligencji maszyn i ich zdolności komunikacyjnych. Druga część pracy poświęcona jest świadomości oraz możliwości jej zaistnienia w krzemowych bytach. Pojęcie świadomości, próba jej uchwycenia i zdefiniowania będzie ukazana z punktu widzenia monizmu i dualizmu w filozofii umysłu. Omówiony będzie łatwy i trudny problem świadomości zdefiniowany przez Davida Chalmersa wraz z wyjaśnieniem kluczowego dla rozważań o świadomości pojęcia qualiów. Kolejnymi eksperymentami myślowymi przytoczonymi w mojej pracy będzie Chiński Pokój Johna Searla, którego celem jest zanegowanie możliwości zaistnienia świadomości w maszynach, a w kontrze do niego eksperyment futurologa Rey’a Kurzweila opowiadającego się za potencjalnością jej pojawienia się w krzemowych bytach. Na koniec pracy przedstawię eksperyment przeprowadzony przez Hanson Robotics z użyciem humanoidalnych robotów w rozmowach z dziećmi z autyzmem i na jego podstawie przestawię korzyści jakie płyną z konstruowania takich maszyn oraz pracy nad nimi.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorOstrowicki (Sidey Myoo), Michał - 131206 pl
dc.contributor.authorPacholarz, Matyldapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOstrowicki (Sidey Myoo), Michał - 131206 pl
dc.contributor.reviewerGunia, Arturpl
dc.date.accessioned2021-06-25T21:36:53Z
dc.date.available2021-06-25T21:36:53Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-149787-196968pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274895
dc.languagepolpl
dc.subject.enrobot Sophia, artificial intelligence, consciousnesspl
dc.subject.plrobot Sophia, sztuczna inteligencja, świadomośćpl
dc.titleCzy możemy uznać robota Sophie za inteligentny i świadomy byt?pl
dc.title.alternativeCan we consider the robot Sophia as a intelligent and conscious being?pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work attempts to answer the question about the intelligence and consciousness of the most famous humanoid robot Sophia, made by Hanson Robotics. The first part of the work will be dedicated to the concept of intelligence, explaining the term Artificial Intelligence together with its brief historical outline. This chapter will present Alan Turing's thought experiment to test the intelligence of machines and their communication skills. The second part of the work is dedicated to consciousness and the possibility of its existence in silicon beings. The concept of consciousness, an attempt to grasp and define it, will be shown from monism and dualism perspectives in the philosophy of mind. The easy and difficult problem of consciousness defined by David Chalmers will be discussed and explain the fundamental concept of qualia for consciousness considerations. The next thought experiments mentioned in my work will be John Searl's Chinese Room, which aims to deny the possibility of consciousness in machines, and in opposition to it, the experiment of the futurologist Rey Kurzweil, who advocates the potential for its appearance in silicon entities. At the end of the work, I will present an experiment conducted by Hanson Robotics using humanoid robots in conversations with children with autism. On its basis, I will present the benefits of constructing such machines and working on them.
dc.abstract.plpl
Praca podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o inteligencję i świadomość najbardziej znanego humanoidalnego robota Sophii firmy Hanson Robotics. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie pierwsza część pracy poświęcona będzie pojęciu inteligencji, wyjaśnieniu terminu Sztuczna Inteligencja wraz z jej krótkim zarysem historycznym. W tym rozdziale przytoczę eksperyment myślowy Alana Turinga, którego celem było sprawdzenie inteligencji maszyn i ich zdolności komunikacyjnych. Druga część pracy poświęcona jest świadomości oraz możliwości jej zaistnienia w krzemowych bytach. Pojęcie świadomości, próba jej uchwycenia i zdefiniowania będzie ukazana z punktu widzenia monizmu i dualizmu w filozofii umysłu. Omówiony będzie łatwy i trudny problem świadomości zdefiniowany przez Davida Chalmersa wraz z wyjaśnieniem kluczowego dla rozważań o świadomości pojęcia qualiów. Kolejnymi eksperymentami myślowymi przytoczonymi w mojej pracy będzie Chiński Pokój Johna Searla, którego celem jest zanegowanie możliwości zaistnienia świadomości w maszynach, a w kontrze do niego eksperyment futurologa Rey’a Kurzweila opowiadającego się za potencjalnością jej pojawienia się w krzemowych bytach. Na koniec pracy przedstawię eksperyment przeprowadzony przez Hanson Robotics z użyciem humanoidalnych robotów w rozmowach z dziećmi z autyzmem i na jego podstawie przestawię korzyści jakie płyną z konstruowania takich maszyn oraz pracy nad nimi.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ostrowicki (Sidey Myoo), Michał - 131206
dc.contributor.authorpl
Pacholarz, Matylda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowicki (Sidey Myoo), Michał - 131206
dc.contributor.reviewerpl
Gunia, Artur
dc.date.accessioned
2021-06-25T21:36:53Z
dc.date.available
2021-06-25T21:36:53Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-149787-196968
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274895
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
robot Sophia, artificial intelligence, consciousness
dc.subject.plpl
robot Sophia, sztuczna inteligencja, świadomość
dc.titlepl
Czy możemy uznać robota Sophie za inteligentny i świadomy byt?
dc.title.alternativepl
Can we consider the robot Sophia as a intelligent and conscious being?
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
68
Views per month
Views per city
Krakow
21
Wroclaw
12
Warsaw
9
Kielce
6
Dublin
3
Legnica
3
Stargard
3
Bialystok
1
Izmir
1
Oświęcim
1

No access

No Thumbnail Available