Postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę na przykładzie powiatu chrzanowskiego

licenciate
dc.abstract.enThe subject matter of the bachelor's thesis is the administrative proceedings that concerns obtaining building permit. The main purpose of the thesis is to approximate the process of administrative proceedings obtaining building permit, both in theory and in practice. In implementing the subject, research methods were used, which consisted of all legal analyzes, court jurisdiction and analyzes of scientific literature in the field of administrative law. An exemple of district of Chrzanow enabled to check the functioning of the administrative procedure regarding the administrative decision, by analyzing the figures obtained from the main building supervision authority. Data analysis consisted of positive decision, rejected decision and applications left unrecognized in the district of Chrzanów in the years 2016- 2019. It is anable to draw the conclusion that the administrative proceedings that concerns obtaining building permit usually terminates auspiciously for the investor.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę. Głównym celem pracy jest przybliżenie procesu, jakim jest postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia na budowę, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Przy realizacji tematu wykorzystano metody badawcze, które polegały przede wszystkim na analizie aktów prawnych, orzecznictwa sądów administracyjnych, a także na zbadaniu literatury naukowej z zakresu prawa administracyjnego. W pracy posłużono się przykładem powiatu chrzanowskiego, aby sprawdzić funkcjonowanie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę w rzeczywistości, poprzez analizę danych liczbowych uzyskanych z rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Na podstawie dokonanej syntezy danych oraz porównaniu liczby decyzji pozytywnych z liczbą decyzji odmownych, umarzających, a także z wnioskami pozostawionymi bez rozpoznania w powiecie chrzanowskim w latach 2016 – 2019 sformułowano wniosek, który pozwolił stwierdzić, że postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę w powiecie chrzanowskim zwykle kończy się pomyślnie dla inwestora.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.contributor.authorKasperek, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDąbek, Dorota - 127695 pl
dc.contributor.reviewerCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:28:50Z
dc.date.available2020-07-28T06:28:50Z
dc.date.submitted2020-07-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-141202-246034pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241007
dc.languagepolpl
dc.subject.enadministrative proceedings building permit building process.pl
dc.subject.plpostępowanie administracyjne pozwolenie na budowę proces budowlanypl
dc.titlePostępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę na przykładzie powiatu chrzanowskiegopl
dc.title.alternativeThe administrative proceedings that concerns obtaining building permit based on district of Chrzanowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject matter of the bachelor's thesis is the administrative proceedings that concerns obtaining building permit. The main purpose of the thesis is to approximate the process of administrative proceedings obtaining building permit, both in theory and in practice. In implementing the subject, research methods were used, which consisted of all legal analyzes, court jurisdiction and analyzes of scientific literature in the field of administrative law. An exemple of district of Chrzanow enabled to check the functioning of the administrative procedure regarding the administrative decision, by analyzing the figures obtained from the main building supervision authority. Data analysis consisted of positive decision, rejected decision and applications left unrecognized in the district of Chrzanów in the years 2016- 2019. It is anable to draw the conclusion that the administrative proceedings that concerns obtaining building permit usually terminates auspiciously for the investor.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę. Głównym celem pracy jest przybliżenie procesu, jakim jest postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia na budowę, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Przy realizacji tematu wykorzystano metody badawcze, które polegały przede wszystkim na analizie aktów prawnych, orzecznictwa sądów administracyjnych, a także na zbadaniu literatury naukowej z zakresu prawa administracyjnego. W pracy posłużono się przykładem powiatu chrzanowskiego, aby sprawdzić funkcjonowanie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę w rzeczywistości, poprzez analizę danych liczbowych uzyskanych z rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Na podstawie dokonanej syntezy danych oraz porównaniu liczby decyzji pozytywnych z liczbą decyzji odmownych, umarzających, a także z wnioskami pozostawionymi bez rozpoznania w powiecie chrzanowskim w latach 2016 – 2019 sformułowano wniosek, który pozwolił stwierdzić, że postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę w powiecie chrzanowskim zwykle kończy się pomyślnie dla inwestora.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.contributor.authorpl
Kasperek, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dąbek, Dorota - 127695
dc.contributor.reviewerpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:28:50Z
dc.date.available
2020-07-28T06:28:50Z
dc.date.submittedpl
2020-07-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-141202-246034
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241007
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
administrative proceedings building permit building process.
dc.subject.plpl
postępowanie administracyjne pozwolenie na budowę proces budowlany
dc.titlepl
Postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę na przykładzie powiatu chrzanowskiego
dc.title.alternativepl
The administrative proceedings that concerns obtaining building permit based on district of Chrzanow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
180
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Wroclaw
10
Krakow
9
Zdunska Wola
8
Bobrowniki Male
6
Lodz
6
Oświęcim
6
Bialystok
5
Brzesko
4
Libiaz
4

No access

No Thumbnail Available