Rola ojca w rodzinie ewangelickiej

licenciate
dc.abstract.enPerception of father’s role was changing over centuries. Beginning with biblical times when father had authority over his family, till XXI century, when new fatherhood which is concentrated on father’s involvement in the life of his children and on emotional aspect is becoming popular. Father’s role depends also on religion. In this thesis I have examined father’s role in evangelical family. This thesis includes information about this creed, especially time and circumstances of the creation. In second part of this thesis I am writing also about evangelical catechism as a teaching Holy Bible, religious songs and prayer Our Father. Fourth chapter in theoretical part is focused on perception of family and father’s role, his functions and influence on different child’s development levels. The thesis shows results of the research, based on my questionnaire, which helped to see different opinions concerning father’s role in evangelical family.pl
dc.abstract.plPostrzeganie roli ojca zmieniało się na przestrzeni wieków. Poczynając od czasów biblijnych, podczas których ojciec sprawował władzę nad swoją rodziną, aż do XXI wieku, w którym to nowe ojcostwo skoncentrowane na zaangażowaniu ojca w życie dziecka oraz na aspekcie emocjonalnym staje się popularne. Jego rola różni się też od przynależności religijnej. W tej pracy rozpatruję rolę ojca w perspektywie wyznania ewangelickiego. Przedstawiłam w niej najważniejsze informacje dotyczące tego wyznania, a konkretnie czas i okoliczności powstania tej religii oraz zasady, na których jest zbudowana. W dalszej części pracy opisuję katechetykę ewangelicką jako nauczanie Słowa Bożego, pieśni religijnych, modlitwy Ojcze Nasz m.in. w domu i jej wpływ na wychowanie. Czwarty rozdział części teoretycznej związany jest z rodziną postrzeganą w różnych wiekach, rolą ojca i jego funkcjami oraz wpływem ojca na różne płaszczyzny rozwoju dziecka. W pracy zostały opisane badania na podstawie kwestionariusza mojego autorstwa, mające na celu poznanie opinii o roli ojca w rodzinie ewangelickiej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSigva, Renata - 128072 pl
dc.contributor.authorCholewa, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSigva, Renata - 128072 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:34:19Z
dc.date.available2020-07-27T06:34:19Z
dc.date.submitted2017-06-28pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-114148-195017pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219546
dc.languagepolpl
dc.subject.enfather’s role, fatherhood, family, evangelical creed.pl
dc.subject.plrola ojca, ojcostwo, rodzina, wyznanie ewangelickie.pl
dc.titleRola ojca w rodzinie ewangelickiejpl
dc.title.alternativeFather's role in evangelical family.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Perception of father’s role was changing over centuries. Beginning with biblical times when father had authority over his family, till XXI century, when new fatherhood which is concentrated on father’s involvement in the life of his children and on emotional aspect is becoming popular. Father’s role depends also on religion. In this thesis I have examined father’s role in evangelical family. This thesis includes information about this creed, especially time and circumstances of the creation. In second part of this thesis I am writing also about evangelical catechism as a teaching Holy Bible, religious songs and prayer Our Father. Fourth chapter in theoretical part is focused on perception of family and father’s role, his functions and influence on different child’s development levels. The thesis shows results of the research, based on my questionnaire, which helped to see different opinions concerning father’s role in evangelical family.
dc.abstract.plpl
Postrzeganie roli ojca zmieniało się na przestrzeni wieków. Poczynając od czasów biblijnych, podczas których ojciec sprawował władzę nad swoją rodziną, aż do XXI wieku, w którym to nowe ojcostwo skoncentrowane na zaangażowaniu ojca w życie dziecka oraz na aspekcie emocjonalnym staje się popularne. Jego rola różni się też od przynależności religijnej. W tej pracy rozpatruję rolę ojca w perspektywie wyznania ewangelickiego. Przedstawiłam w niej najważniejsze informacje dotyczące tego wyznania, a konkretnie czas i okoliczności powstania tej religii oraz zasady, na których jest zbudowana. W dalszej części pracy opisuję katechetykę ewangelicką jako nauczanie Słowa Bożego, pieśni religijnych, modlitwy Ojcze Nasz m.in. w domu i jej wpływ na wychowanie. Czwarty rozdział części teoretycznej związany jest z rodziną postrzeganą w różnych wiekach, rolą ojca i jego funkcjami oraz wpływem ojca na różne płaszczyzny rozwoju dziecka. W pracy zostały opisane badania na podstawie kwestionariusza mojego autorstwa, mające na celu poznanie opinii o roli ojca w rodzinie ewangelickiej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sigva, Renata - 128072
dc.contributor.authorpl
Cholewa, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sigva, Renata - 128072
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:34:19Z
dc.date.available
2020-07-27T06:34:19Z
dc.date.submittedpl
2017-06-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-114148-195017
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219546
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
father’s role, fatherhood, family, evangelical creed.
dc.subject.plpl
rola ojca, ojcostwo, rodzina, wyznanie ewangelickie.
dc.titlepl
Rola ojca w rodzinie ewangelickiej
dc.title.alternativepl
Father's role in evangelical family.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Opole
3
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available