Analiza generatorów liczb pseudolosowych i ich zastosowanie w kryptografii

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to present the characteristics of pseudo-random number generators and some of their applications in cryptography. This issue is particularly important in the face of threats concerning information security.The first chapter presents information about what pseudo-random numbers are, as well as the historical methods for their preparation. Next chapter describes the pseudo-random number generators characteristics and tests which are used to examine the quality of the generators. The third chapter shows detailed information about compilation of tests recommended by recognized institutions as a solution to comprehensive examination of generators, examples of their applications in cryptography and their practical use in several well-known libraries will also be presented there. In the following chapter, the source codes of some of the most well-known algorithms and detailed descriptions of the more complex generators used by different operating systems will be presented and discussed. The last chapter contains thorough analysis of the generators using multiple criteria for comparison: computational complexity, speed, quality of generated numbers.As a result of the tests and research we found that pseudo-random number generators that are currently used by operating systems offer a very high level of safety, while the generators provided by the most popular programming languages ​​in their standard libraries (though not cryptographically secure) are up to the most challenges and their implementations are also very fast and efficient.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest omówienie cech generatorów liczb pseudolosowych, przedstawienie kilku ich zastosowań w kryptografii i sprawdzenie czy wykorzystywane generatory są bezpieczne. To zagadnienie jest szczególnie ważne w obliczu zagrożeń, dotyczących bezpieczeństwa informacji, jakie mogą nas obecnie spotkać.W pierwszym rozdziale przedstawione będą informacje czym są liczby pseudolosowe oraz do czego są wykorzystywane, a także historyczne metody ich wytwarzania. Następnie opisane zostaną cechy generatorów liczb pseudolosowych oraz testy, za pomocą których bada się ich jakość działania. W kolejnym rozdziale wyszczególnione zostaną kompilacje testów rekomendowane przez uznane instytucje jako rozwiązania kompleksowo badające generatory, przytoczone będą również przykłady zastosowań w kryptografii oraz praktycznego ich użycia w kilku znanych bibliotekach. Później przedstawione zostaną omówienia i kody źródłowe kilku najbardziej znanych algorytmów oraz szczegółowe opisy działania bardziej skomplikowanych generatorów używanych przez różne systemy operacyjne. Ostatni rozdział poświęcony będzie dokładnej analizie niektórych generatorów za pomocą wielu kryteriów badań, między innymi: złożoności obliczeniowej, szybkości działania i jakości wygenerowanych liczb (sprawdzanej przy pomocy testów statystycznych).W wyniku wykonanych testów i badań okazało się, że generatory liczb pseudolosowych obecnie wykorzystywane przez systemy operacyjne stoją na bardzo wysokim poziomie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, natomiast generatory dostarczane przez najpopularniejsze języki programowania w standardowych bibliotekach (choć nie są kryptograficznie bezpieczne) również w dobrym stopniu są w stanie sprostać większości wyzwań a ponadto ich implementacje są bardzo szybkie i wydajne.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZygadło, Jakub - 114401 pl
dc.contributor.authorWielgosz, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerZygadło, Jakub - 114401 pl
dc.contributor.reviewerForyś, Wit - 127940 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:30:31Z
dc.date.available2020-07-26T22:30:31Z
dc.date.submitted2016-10-17pl
dc.fieldofstudyinżynieria oprogramowaniapl
dc.identifier.apddiploma-105798-145890pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212137
dc.languagepolpl
dc.subject.enpseudorandom numbers, pseudorandom number generators, comparison of randomness, statistical testspl
dc.subject.plliczby pseudolosowe, generatory liczb pseudolosowych, porównanie losowości, testy statystycznepl
dc.titleAnaliza generatorów liczb pseudolosowych i ich zastosowanie w kryptografiipl
dc.title.alternativeAnalysis of pseudorandom number generators and their role in cryptographypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to present the characteristics of pseudo-random number generators and some of their applications in cryptography. This issue is particularly important in the face of threats concerning information security.The first chapter presents information about what pseudo-random numbers are, as well as the historical methods for their preparation. Next chapter describes the pseudo-random number generators characteristics and tests which are used to examine the quality of the generators. The third chapter shows detailed information about compilation of tests recommended by recognized institutions as a solution to comprehensive examination of generators, examples of their applications in cryptography and their practical use in several well-known libraries will also be presented there. In the following chapter, the source codes of some of the most well-known algorithms and detailed descriptions of the more complex generators used by different operating systems will be presented and discussed. The last chapter contains thorough analysis of the generators using multiple criteria for comparison: computational complexity, speed, quality of generated numbers.As a result of the tests and research we found that pseudo-random number generators that are currently used by operating systems offer a very high level of safety, while the generators provided by the most popular programming languages ​​in their standard libraries (though not cryptographically secure) are up to the most challenges and their implementations are also very fast and efficient.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest omówienie cech generatorów liczb pseudolosowych, przedstawienie kilku ich zastosowań w kryptografii i sprawdzenie czy wykorzystywane generatory są bezpieczne. To zagadnienie jest szczególnie ważne w obliczu zagrożeń, dotyczących bezpieczeństwa informacji, jakie mogą nas obecnie spotkać.W pierwszym rozdziale przedstawione będą informacje czym są liczby pseudolosowe oraz do czego są wykorzystywane, a także historyczne metody ich wytwarzania. Następnie opisane zostaną cechy generatorów liczb pseudolosowych oraz testy, za pomocą których bada się ich jakość działania. W kolejnym rozdziale wyszczególnione zostaną kompilacje testów rekomendowane przez uznane instytucje jako rozwiązania kompleksowo badające generatory, przytoczone będą również przykłady zastosowań w kryptografii oraz praktycznego ich użycia w kilku znanych bibliotekach. Później przedstawione zostaną omówienia i kody źródłowe kilku najbardziej znanych algorytmów oraz szczegółowe opisy działania bardziej skomplikowanych generatorów używanych przez różne systemy operacyjne. Ostatni rozdział poświęcony będzie dokładnej analizie niektórych generatorów za pomocą wielu kryteriów badań, między innymi: złożoności obliczeniowej, szybkości działania i jakości wygenerowanych liczb (sprawdzanej przy pomocy testów statystycznych).W wyniku wykonanych testów i badań okazało się, że generatory liczb pseudolosowych obecnie wykorzystywane przez systemy operacyjne stoją na bardzo wysokim poziomie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, natomiast generatory dostarczane przez najpopularniejsze języki programowania w standardowych bibliotekach (choć nie są kryptograficznie bezpieczne) również w dobrym stopniu są w stanie sprostać większości wyzwań a ponadto ich implementacje są bardzo szybkie i wydajne.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zygadło, Jakub - 114401
dc.contributor.authorpl
Wielgosz, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Zygadło, Jakub - 114401
dc.contributor.reviewerpl
Foryś, Wit - 127940
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:30:31Z
dc.date.available
2020-07-26T22:30:31Z
dc.date.submittedpl
2016-10-17
dc.fieldofstudypl
inżynieria oprogramowania
dc.identifier.apdpl
diploma-105798-145890
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212137
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pseudorandom numbers, pseudorandom number generators, comparison of randomness, statistical tests
dc.subject.plpl
liczby pseudolosowe, generatory liczb pseudolosowych, porównanie losowości, testy statystyczne
dc.titlepl
Analiza generatorów liczb pseudolosowych i ich zastosowanie w kryptografii
dc.title.alternativepl
Analysis of pseudorandom number generators and their role in cryptography
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
55
Views per month
Views per city
Gdynia
8
Warsaw
7
Gdansk
4
Dublin
2
Grodzisk Mazowiecki
2
Kielce
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available