Finansowanie instytucji kultury w okresie transformacji systemowej, studium przypadku Teatru Ludowego w Krakowie

licenciate
dc.abstract.enThis paper describes the process of change that has occurred in the financing of cultural institutions in Poland after 1989. It is a case study of transformation that has been made in the management of financial resources in the Ludowy Theatre in Cracow.The work consists of three chapters. The first chapter provides a theoretical part, which describes the essence of theater, the historical genesis of the creation of the Ludowy Theatre, and characterizes its resources.The second chapter discusses in detail the structure of the transformation that has been made in the financing of theaters during the transformation. The third chapter contains an analysis of the budget of the Ludowy Theatre in two time periods 1995-1998 and 2008-2010 and a summary of an interview with the current director of the Ludowy Theatre Jacek Strama on the economic situation of cultural institutions since 1989. The study describes how the changes of financing structure of the theaters, affected the implementation of core activities and how the structure of budget cultural institutions has changed.The work ends with the summary of the main results of the study and conclusions drawn from them.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca opisuje proces zmian, jakie zaszły w finansowaniu instytucji kultury w Polsce po roku 1989. Jest studium przypadku przekształceń, jakich dokonano w zarządzaniu zasobami finansowymi w Teatrze Ludowym w Krakowie. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi cześć teoretyczną, w której omówiono istotę teatru, przedstawiono genezę powstania Teatru Ludowego oraz scharakteryzowano jego zasoby.W drugim rozdziale szczegółowo omówiono strukturę przemian, jakich dokonano w finansowaniu teatrów w okresie transformacji systemowej.Rozdział trzeci zawiera analizę budżetu Teatru Ludowego w dwóch okresach czasowych 1995-1998 i 2008-2010 oraz streszczenie wywiadu przeprowadzonego z obecnym dyrektorem Teatru Ludowego Jackiem Stramą dotyczącego sytuacji ekonomicznej instytucji kultury po roku 1989.Celem pracy jest analiza, w jaki sposób wprowadzone zmiany struktury finansowania teatrów, wpłynęły na realizację działań podstawowych oraz jak zmieniła się struktura budżetu instytucji kultury.Praca zakończona jest podsumowaniem najważniejszych rezultatów prowadzonych badań oraz wyciągniętych z nich wniosków.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁapkowska-Baster, Barbara - 130057 pl
dc.contributor.authorZając, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁapkowska-Baster, Barbara - 130057 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Halszka - 127543 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:09:53Z
dc.date.available2020-07-14T18:09:53Z
dc.date.submitted2011-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-54719-103515pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169693
dc.subject.enBUDGET CHANGE FINANCE THEATREpl
dc.subject.otherBUDŻET FINANSE TEATR ZMIANApl
dc.titleFinansowanie instytucji kultury w okresie transformacji systemowej, studium przypadku Teatru Ludowego w Krakowiepl
dc.title.alternativeFinancing of cultural institutions during the period of transformation, a case study of the Theatre Ludowy in Cracowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper describes the process of change that has occurred in the financing of cultural institutions in Poland after 1989. It is a case study of transformation that has been made in the management of financial resources in the Ludowy Theatre in Cracow.The work consists of three chapters. The first chapter provides a theoretical part, which describes the essence of theater, the historical genesis of the creation of the Ludowy Theatre, and characterizes its resources.The second chapter discusses in detail the structure of the transformation that has been made in the financing of theaters during the transformation. The third chapter contains an analysis of the budget of the Ludowy Theatre in two time periods 1995-1998 and 2008-2010 and a summary of an interview with the current director of the Ludowy Theatre Jacek Strama on the economic situation of cultural institutions since 1989. The study describes how the changes of financing structure of the theaters, affected the implementation of core activities and how the structure of budget cultural institutions has changed.The work ends with the summary of the main results of the study and conclusions drawn from them.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca opisuje proces zmian, jakie zaszły w finansowaniu instytucji kultury w Polsce po roku 1989. Jest studium przypadku przekształceń, jakich dokonano w zarządzaniu zasobami finansowymi w Teatrze Ludowym w Krakowie. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi cześć teoretyczną, w której omówiono istotę teatru, przedstawiono genezę powstania Teatru Ludowego oraz scharakteryzowano jego zasoby.W drugim rozdziale szczegółowo omówiono strukturę przemian, jakich dokonano w finansowaniu teatrów w okresie transformacji systemowej.Rozdział trzeci zawiera analizę budżetu Teatru Ludowego w dwóch okresach czasowych 1995-1998 i 2008-2010 oraz streszczenie wywiadu przeprowadzonego z obecnym dyrektorem Teatru Ludowego Jackiem Stramą dotyczącego sytuacji ekonomicznej instytucji kultury po roku 1989.Celem pracy jest analiza, w jaki sposób wprowadzone zmiany struktury finansowania teatrów, wpłynęły na realizację działań podstawowych oraz jak zmieniła się struktura budżetu instytucji kultury.Praca zakończona jest podsumowaniem najważniejszych rezultatów prowadzonych badań oraz wyciągniętych z nich wniosków.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łapkowska-Baster, Barbara - 130057
dc.contributor.authorpl
Zając, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łapkowska-Baster, Barbara - 130057
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Halszka - 127543
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:09:53Z
dc.date.available
2020-07-14T18:09:53Z
dc.date.submittedpl
2011-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-54719-103515
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169693
dc.subject.enpl
BUDGET CHANGE FINANCE THEATRE
dc.subject.otherpl
BUDŻET FINANSE TEATR ZMIANA
dc.titlepl
Finansowanie instytucji kultury w okresie transformacji systemowej, studium przypadku Teatru Ludowego w Krakowie
dc.title.alternativepl
Financing of cultural institutions during the period of transformation, a case study of the Theatre Ludowy in Cracow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Dziergowice
1
Katowice
1
Shanghai
1
Szczecin
1
Wadowice
1

No access

No Thumbnail Available