Komunikacja w 140 znakach. Dyplomacja Twitterowa jako przykład antydyplomacji. Studium przypadku Radosława Sikorskiego

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work was to present and explore a social networking portal called „Twitter”, in terms of its usefuleness in political communication, and to verify the possible benefits of conducting so called „Twitter diplomacy”. In more general terms, this work describes the phenomenon of separating the private and public lives of people who hold the highest offices in Poland. I have decided to analyze the messages published by Radosław Sikorski, from the time he was the Polish minister of foreign affairs. In order to conduct a detailed and reliable analysis I have found it critical to present the most popular social networking portals and to describe their usefulness in political communication, as well as to discuss the evolution, which happened over several years, in the fields of diplomacy and mass-communication.pl
dc.abstract.plCelem pracy było ukazanie i zbadanie serwisu społecznościowego, jakim jest Twitter pod kątem jego skuteczności w prowadzeniu komunikacji politycznej oraz weryfikacja możliwych korzyści z prowadzenia tzw. dyplomacji Twitterowej. W bardziej ogólnym ujęciu praca porusza zagadnienie rozdziału sfery publicznej i prywatnej w przypadku osób sprawujących najważniejsze urzędy w państwie. Zdecydowałem się na analizę przekazów publikowanych w serwisie przez Radosława Sikorskiego w czasie, gdy pełnił on funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W celu przeprowadzenia szczegółowej i rzetelnej analizy za kluczowe uznałem omówienie ewolucji, którą przeszła na przestrzeni lat dyplomacja i środki masowego przekazu, jak również przedstawienie najpopularniejszych obecnie serwisów społecznościowych i opisanie ich użyteczności w komunikacji politycznej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPłaneta, Paweł - 131448 pl
dc.contributor.authorAdamek, Zbigniewpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPłaneta, Paweł - 131448 pl
dc.contributor.reviewerSławińska, Teresa - 131926 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:56:18Z
dc.date.available2020-07-27T15:56:18Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-123324-159730pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227711
dc.languagepolpl
dc.subject.enDiplomacy, social media, Twitterpl
dc.subject.plDyplomacja, media społecznościowe, Twitterpl
dc.titleKomunikacja w 140 znakach. Dyplomacja Twitterowa jako przykład antydyplomacji. Studium przypadku Radosława Sikorskiegopl
dc.title.alternativeCommunication in 140 words. Twitter Diplomacy as an example of anti-diplomacy. Case study of Radosław Sikorskipl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was to present and explore a social networking portal called „Twitter”, in terms of its usefuleness in political communication, and to verify the possible benefits of conducting so called „Twitter diplomacy”. In more general terms, this work describes the phenomenon of separating the private and public lives of people who hold the highest offices in Poland. I have decided to analyze the messages published by Radosław Sikorski, from the time he was the Polish minister of foreign affairs. In order to conduct a detailed and reliable analysis I have found it critical to present the most popular social networking portals and to describe their usefulness in political communication, as well as to discuss the evolution, which happened over several years, in the fields of diplomacy and mass-communication.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było ukazanie i zbadanie serwisu społecznościowego, jakim jest Twitter pod kątem jego skuteczności w prowadzeniu komunikacji politycznej oraz weryfikacja możliwych korzyści z prowadzenia tzw. dyplomacji Twitterowej. W bardziej ogólnym ujęciu praca porusza zagadnienie rozdziału sfery publicznej i prywatnej w przypadku osób sprawujących najważniejsze urzędy w państwie. Zdecydowałem się na analizę przekazów publikowanych w serwisie przez Radosława Sikorskiego w czasie, gdy pełnił on funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W celu przeprowadzenia szczegółowej i rzetelnej analizy za kluczowe uznałem omówienie ewolucji, którą przeszła na przestrzeni lat dyplomacja i środki masowego przekazu, jak również przedstawienie najpopularniejszych obecnie serwisów społecznościowych i opisanie ich użyteczności w komunikacji politycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Płaneta, Paweł - 131448
dc.contributor.authorpl
Adamek, Zbigniew
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Płaneta, Paweł - 131448
dc.contributor.reviewerpl
Sławińska, Teresa - 131926
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:56:18Z
dc.date.available
2020-07-27T15:56:18Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-123324-159730
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227711
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Diplomacy, social media, Twitter
dc.subject.plpl
Dyplomacja, media społecznościowe, Twitter
dc.titlepl
Komunikacja w 140 znakach. Dyplomacja Twitterowa jako przykład antydyplomacji. Studium przypadku Radosława Sikorskiego
dc.title.alternativepl
Communication in 140 words. Twitter Diplomacy as an example of anti-diplomacy. Case study of Radosław Sikorski
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Krakow
7
Wroclaw
4
Lodz
3
Rzeszów
3
Dublin
2
Katowice
2
Otmuchow
2
Warsaw
2
Berlin
1
Chrzanów
1

No access

No Thumbnail Available