Interracial buddy cops - ewolucja partnerów policyjnych i ich wzajemnej relacji w kontekście ówczesnych im problemów rasowych na przykładzie serii "Zabójcza broń"

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of my thesis paper was to explore, in a chronological order, the evolution of main characters in the "Lethal Weapon" series - Martin Riggs and Roger Murtaugh - as well as the relation between them. Since the films use the interracial buddy cop theme, I analyzed the characters in a racial context, thereby trying to show how the filmmakers were able to build a relation based on friendship and trust between them, by breaking many racial stereotypes common in American cinema. At the beginning, I described not only the way, in which “Lethal Weapon” series differs positively from the other films touching the racial issue, but also the choice of actor for main roles. According to that, I referred to the contemporaneous output of the American cinema and the way of presenting the problem of racism in it. During following chapters, simultaneously with analyzing the characters, I described the way of how series corresponds with the contemporaneous racial problems, e. g. the apartheid ideology in South Africa or Los Angeles riots in 1992. I finished analyzing the main characters with describing the motif of creating a multiracial family. I based my thesis paper mostly on the films in “Lethal Weapon” series”, but I used many diverse sources as well, including books, press articles or various Internet sources.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy licencjackiej było przedstawienie w ujęciu chronologicznym ewolucji głównych bohaterów serii "Zabójcza broń" - Martina Riggsa i Rogera Murtaugha - oraz ich wzajemnej relacji. Jako że filmy wykorzystują motyw międzyrasowego partnerstwa policyjnego, umieściłam analizowane postaci w kontekście rasowym, starając się w ten sposób wykazać, jak udało się twórcom, poprzez przełamywanie wielu często spotykanych w kinie amerykańskim stereotypów dotyczących rasy, zbudować pomiędzy bohaterami relację opartą na przyjaźni i zaufaniu. Na samym początku zwróciłam jednakże uwagę nie tylko na to, w jaki sposób seria „Zabójcza broń” wyróżnia się pozytywnie na tle innych filmów poruszających tematykę rasową, ale także na dobór aktorów wcielających się w główne role. Ponadto, odwoływałam do ówczesnego dorobku kinematograficznego Stanów Zjednoczonych i prezentowanego w kinie spojrzenia na rasizm. W kolejnych rozdziałach, równolegle do analizy postaci, przedstawiałam sposób, w jaki seria koresponduje z ówczesnymi problemami rasowymi, takimi jak ideologia apartheidu czy zamieszki w Los Angeles w 1992 roku. Analizę relacji pomiędzy głównymi bohaterami zakończyłam, poruszając motyw stworzenia rodziny multirasowej. W swojej pracy opierałam się przede wszystkim na filmach z serii „Zabójcza broń”, ale analizę przeprowadzałam w oparciu o wiele innych źródeł, takich jak pozycje książkowe, artykuły prasowe czy źródła internetowe.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorModrzejewska, Magdalena - 160767 pl
dc.contributor.authorSzura, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerModrzejewska, Magdalena - 160767 pl
dc.contributor.reviewerSoroka, Tomaszpl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:21:33Z
dc.date.available2020-07-26T11:21:33Z
dc.date.submitted2015-09-07pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-94350-162172pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201961
dc.languagepolpl
dc.subject.enparadigm of race, Lethal Weapon, interracial buddy cops, American cinema, Martin Riggs, Roger Murtaugh, Los Angeles Riots 1992, apartheid, Los Angeles Police Department, LAPD, multiracial familypl
dc.subject.plparadygmat rasy, Zabójcza Broń, interracial buddy cops, kino amerykańskie, Martin Riggs, Roger Murtaugh, zamieszki w Los Angeles 1992, apartheid, Departament Policji w Los Angeles, LAPD, rodzina wielorasowa, rodzina multirasowapl
dc.titleInterracial buddy cops - ewolucja partnerów policyjnych i ich wzajemnej relacji w kontekście ówczesnych im problemów rasowych na przykładzie serii "Zabójcza broń"pl
dc.title.alternativeInterracial Buddy Cops - Evolution of Police Partners' Characters and the Relation between them in the Context of Contemporaneous Racial Problems - the " Lethal Weapon" Series Case Study.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of my thesis paper was to explore, in a chronological order, the evolution of main characters in the "Lethal Weapon" series - Martin Riggs and Roger Murtaugh - as well as the relation between them. Since the films use the interracial buddy cop theme, I analyzed the characters in a racial context, thereby trying to show how the filmmakers were able to build a relation based on friendship and trust between them, by breaking many racial stereotypes common in American cinema. At the beginning, I described not only the way, in which “Lethal Weapon” series differs positively from the other films touching the racial issue, but also the choice of actor for main roles. According to that, I referred to the contemporaneous output of the American cinema and the way of presenting the problem of racism in it. During following chapters, simultaneously with analyzing the characters, I described the way of how series corresponds with the contemporaneous racial problems, e. g. the apartheid ideology in South Africa or Los Angeles riots in 1992. I finished analyzing the main characters with describing the motif of creating a multiracial family. I based my thesis paper mostly on the films in “Lethal Weapon” series”, but I used many diverse sources as well, including books, press articles or various Internet sources.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy licencjackiej było przedstawienie w ujęciu chronologicznym ewolucji głównych bohaterów serii "Zabójcza broń" - Martina Riggsa i Rogera Murtaugha - oraz ich wzajemnej relacji. Jako że filmy wykorzystują motyw międzyrasowego partnerstwa policyjnego, umieściłam analizowane postaci w kontekście rasowym, starając się w ten sposób wykazać, jak udało się twórcom, poprzez przełamywanie wielu często spotykanych w kinie amerykańskim stereotypów dotyczących rasy, zbudować pomiędzy bohaterami relację opartą na przyjaźni i zaufaniu. Na samym początku zwróciłam jednakże uwagę nie tylko na to, w jaki sposób seria „Zabójcza broń” wyróżnia się pozytywnie na tle innych filmów poruszających tematykę rasową, ale także na dobór aktorów wcielających się w główne role. Ponadto, odwoływałam do ówczesnego dorobku kinematograficznego Stanów Zjednoczonych i prezentowanego w kinie spojrzenia na rasizm. W kolejnych rozdziałach, równolegle do analizy postaci, przedstawiałam sposób, w jaki seria koresponduje z ówczesnymi problemami rasowymi, takimi jak ideologia apartheidu czy zamieszki w Los Angeles w 1992 roku. Analizę relacji pomiędzy głównymi bohaterami zakończyłam, poruszając motyw stworzenia rodziny multirasowej. W swojej pracy opierałam się przede wszystkim na filmach z serii „Zabójcza broń”, ale analizę przeprowadzałam w oparciu o wiele innych źródeł, takich jak pozycje książkowe, artykuły prasowe czy źródła internetowe.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Modrzejewska, Magdalena - 160767
dc.contributor.authorpl
Szura, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Modrzejewska, Magdalena - 160767
dc.contributor.reviewerpl
Soroka, Tomasz
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:21:33Z
dc.date.available
2020-07-26T11:21:33Z
dc.date.submittedpl
2015-09-07
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-94350-162172
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201961
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
paradigm of race, Lethal Weapon, interracial buddy cops, American cinema, Martin Riggs, Roger Murtaugh, Los Angeles Riots 1992, apartheid, Los Angeles Police Department, LAPD, multiracial family
dc.subject.plpl
paradygmat rasy, Zabójcza Broń, interracial buddy cops, kino amerykańskie, Martin Riggs, Roger Murtaugh, zamieszki w Los Angeles 1992, apartheid, Departament Policji w Los Angeles, LAPD, rodzina wielorasowa, rodzina multirasowa
dc.titlepl
Interracial buddy cops - ewolucja partnerów policyjnych i ich wzajemnej relacji w kontekście ówczesnych im problemów rasowych na przykładzie serii "Zabójcza broń"
dc.title.alternativepl
Interracial Buddy Cops - Evolution of Police Partners' Characters and the Relation between them in the Context of Contemporaneous Racial Problems - the " Lethal Weapon" Series Case Study.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
2
Łambinowice
2
Chicago
1
Krakow
1
Miechów
1
Poznan
1
St. Petersburg
1

No access

No Thumbnail Available