Ocena stabilizacji centralnej u osób jeżdzących konno

master
dc.abstract.enIntroduction: Evidence shows that poor core stability is a risk factor for injury, especially during physical activity. Core stability is necessary to generate and control the motion, and hold the position of the trunk and pelvis in the best, optimal way. Core stability depends on muscle capacity and neuromuscular control.Objective: The purpose of this study was to examine the differences in core stability between sport and recreational horse riders and people, who don’t do any sports. Hypothesis was that horse riders demonstrate better core stability performance.Material and methods: 75 people aged 15-30 (20 recreational horse riders, 20 sport horse riders and 35 non-horse riders), was examined in 5 core stability tests. Indyviduals were assigned to each grup based on questionanaire prepared by the researches. Differences between groups were assessed by analysis of variance (ANOVA). Results: Results of multivariate analysis revealed significant difference. Study showed, that sport horse riders have the best core stability. Reccreational riders, who trained for shorter period of time had much lower results in each test. Non-horse rider group demonstrated the worst results. There was no statistically significant relationship between the frequency of equestrian training and tests results. Conclusion: Horse riding increases core stability and has a positive effect on all it's parameters. The longer the equestrian training, the better core stability.pl
dc.abstract.plWstęp: Dowody wskazują, że słaba stabilizacja centralna jest czynnikiem, który predysponuje do powstania urazów, szczególnie podczas uprawiania aktywności fizycznej. Stabilizacja centralna wpływa na zdolność generowania i kontrolowania ruchu oraz utrzymanie stabilnej pozycji miednicy i tułowia. Uzyskanie optymalnej stabilizacji centralnej zależy głównie od wydolności mięśni głębokich oraz kontroli nerwowo-mięśniowej. Cel pracy: Celem pracy było określenie różnic w stabilizacji centralnej pomiędzy osobami, które regularnie uprawiają jazdę konną a osobami, które nie uprawiają żadnej aktywności fizycznej, a także zbadanie, czy staż treningowy i częstotliwość treningów mają wpływ na parametry stabilizacji centralnej. Hipoteza badawcza zakładała, że osoby jeżdżące konno mają lepszą stabilizację centralną. Materiał i metody: 75 osób w wieku 15-30 lat (20 jeżdżących rekreacyjnie, 20 jeżdżących sportowo i 35 nie uprawiających jazdy konnej), wykonało pięć testów oceniających stabilizację centralną w różnych płaszczyznach. Do stworzenia poszczególnych grup i zapisu wyników posłużył autorski kwestionariusz. Różnice między grupami były zbadane testem ANOVA. Wyniki: Uzyskane wyniki były istotne statystycznie. Badanie wykazało, że najlepszą stabilizację centralną mają osoby o długim stażu trenowania jazdy konnej, jeżdżące sportowo. Osoby jeżdżące rekreacyjnie, o krótszym stażu jeździeckim, prezentowały znacznie słabsze wyniki w poszczególnych testach. Wyniki osób nie jeżdżących konno były najsłabsze, jednak niewiele różniły się od grupy rekreacyjnej. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między częstotliwością treningów a wynikami poszczególnych testów. Wnioski: Jazda konna zwiększa stabilność oraz ma pozytywny wpływ na wszystkie parametry z związane ze stabilizacją centralną. Im dłuższy staż trenowania jazdy konnej tym lepsza jest stabilizacja centralna.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTrybulec, Bartosz - 133688 pl
dc.contributor.authorSkwierawska, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerTrybulec, Bartosz - 133688 pl
dc.contributor.reviewerGaździk, Tadeuszpl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:35:49Z
dc.date.available2020-07-28T01:35:49Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-134378-180365pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236592
dc.languagepolpl
dc.subject.encore stability, horse riding, equestrian, neuromuscular control, stability trainingpl
dc.subject.plstabilizacja centralna, jeździectwo, jazda konna, kontrola nerwowo-mięśniowa, trening stabilizacyjnypl
dc.titleOcena stabilizacji centralnej u osób jeżdzących konnopl
dc.title.alternativeAssessment of core stability in equestrian riderspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Evidence shows that poor core stability is a risk factor for injury, especially during physical activity. Core stability is necessary to generate and control the motion, and hold the position of the trunk and pelvis in the best, optimal way. Core stability depends on muscle capacity and neuromuscular control.Objective: The purpose of this study was to examine the differences in core stability between sport and recreational horse riders and people, who don’t do any sports. Hypothesis was that horse riders demonstrate better core stability performance.Material and methods: 75 people aged 15-30 (20 recreational horse riders, 20 sport horse riders and 35 non-horse riders), was examined in 5 core stability tests. Indyviduals were assigned to each grup based on questionanaire prepared by the researches. Differences between groups were assessed by analysis of variance (ANOVA). Results: Results of multivariate analysis revealed significant difference. Study showed, that sport horse riders have the best core stability. Reccreational riders, who trained for shorter period of time had much lower results in each test. Non-horse rider group demonstrated the worst results. There was no statistically significant relationship between the frequency of equestrian training and tests results. Conclusion: Horse riding increases core stability and has a positive effect on all it's parameters. The longer the equestrian training, the better core stability.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Dowody wskazują, że słaba stabilizacja centralna jest czynnikiem, który predysponuje do powstania urazów, szczególnie podczas uprawiania aktywności fizycznej. Stabilizacja centralna wpływa na zdolność generowania i kontrolowania ruchu oraz utrzymanie stabilnej pozycji miednicy i tułowia. Uzyskanie optymalnej stabilizacji centralnej zależy głównie od wydolności mięśni głębokich oraz kontroli nerwowo-mięśniowej. Cel pracy: Celem pracy było określenie różnic w stabilizacji centralnej pomiędzy osobami, które regularnie uprawiają jazdę konną a osobami, które nie uprawiają żadnej aktywności fizycznej, a także zbadanie, czy staż treningowy i częstotliwość treningów mają wpływ na parametry stabilizacji centralnej. Hipoteza badawcza zakładała, że osoby jeżdżące konno mają lepszą stabilizację centralną. Materiał i metody: 75 osób w wieku 15-30 lat (20 jeżdżących rekreacyjnie, 20 jeżdżących sportowo i 35 nie uprawiających jazdy konnej), wykonało pięć testów oceniających stabilizację centralną w różnych płaszczyznach. Do stworzenia poszczególnych grup i zapisu wyników posłużył autorski kwestionariusz. Różnice między grupami były zbadane testem ANOVA. Wyniki: Uzyskane wyniki były istotne statystycznie. Badanie wykazało, że najlepszą stabilizację centralną mają osoby o długim stażu trenowania jazdy konnej, jeżdżące sportowo. Osoby jeżdżące rekreacyjnie, o krótszym stażu jeździeckim, prezentowały znacznie słabsze wyniki w poszczególnych testach. Wyniki osób nie jeżdżących konno były najsłabsze, jednak niewiele różniły się od grupy rekreacyjnej. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między częstotliwością treningów a wynikami poszczególnych testów. Wnioski: Jazda konna zwiększa stabilność oraz ma pozytywny wpływ na wszystkie parametry z związane ze stabilizacją centralną. Im dłuższy staż trenowania jazdy konnej tym lepsza jest stabilizacja centralna.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Trybulec, Bartosz - 133688
dc.contributor.authorpl
Skwierawska, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Trybulec, Bartosz - 133688
dc.contributor.reviewerpl
Gaździk, Tadeusz
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:35:49Z
dc.date.available
2020-07-28T01:35:49Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-134378-180365
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236592
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
core stability, horse riding, equestrian, neuromuscular control, stability training
dc.subject.plpl
stabilizacja centralna, jeździectwo, jazda konna, kontrola nerwowo-mięśniowa, trening stabilizacyjny
dc.titlepl
Ocena stabilizacji centralnej u osób jeżdzących konno
dc.title.alternativepl
Assessment of core stability in equestrian riders
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
175
Views per month
Views per city
Krakow
25
Warsaw
21
Gaszowice
13
Poznan
11
Szczecin
8
Rzeszów
7
Katowice
6
Gdansk
4
Wroclaw
4
Gorzyce
3

No access

No Thumbnail Available