Sztuki piękne i użytkowe w promocyjnej działalności bibliotek publicznych Ziemi Sądeckiej (krytyczne omówienie źródeł i opracowań)

licenciate
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSitarska, Danutapl
dc.contributor.authorWoźniak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKorycińska, Paloma - 129158 pl
dc.contributor.reviewerSitarska, Danutapl
dc.date.accessioned2020-07-13T16:39:46Z
dc.date.available2020-07-13T16:39:46Z
dc.date.submitted2010-09-15pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-49462-62440pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/166031
dc.titleSztuki piękne i użytkowe w promocyjnej działalności bibliotek publicznych Ziemi Sądeckiej (krytyczne omówienie źródeł i opracowań)pl
dc.title.alternativeBeautiful arts and applied arts in the promotional activity of public library in Ziemia Śądecka (Critical discussion of sources and studies)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sitarska, Danuta
dc.contributor.authorpl
Woźniak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Korycińska, Paloma - 129158
dc.contributor.reviewerpl
Sitarska, Danuta
dc.date.accessioned
2020-07-13T16:39:46Z
dc.date.available
2020-07-13T16:39:46Z
dc.date.submittedpl
2010-09-15
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-49462-62440
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/166031
dc.titlepl
Sztuki piękne i użytkowe w promocyjnej działalności bibliotek publicznych Ziemi Sądeckiej (krytyczne omówienie źródeł i opracowań)
dc.title.alternativepl
Beautiful arts and applied arts in the promotional activity of public library in Ziemia Śądecka (Critical discussion of sources and studies)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available