Bariery komunikacyjne wynikające z różnic kulturowych na przykładzie środowiska studenckiego Uniwersytetu Jordańskiego

licenciate
dc.abstract.enThis BA thesis discusses the problem of communication barriers resulting from cultural differences. In the modern world, intercultural communication is the order of the day, but contacts with people from different cultural backgrounds may be difficult. The main aim of this BA thesis is to examine the impact of cultural diversity on the process of effective communication. To study the above-mentioned problem, a survey was conducted with students participating in international exchange at the University of Jordan. Respondents are people familiar with topic of intercultural communication, which is why their responses allowed to formulate conclusions. Above all, the thesis has been confirmed that communication barriers result, among others, from cultural differences, and it has been shown that knowledge in the field of cultural diversity positively affects the effectiveness of communication.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca porusza problem barier komunikacyjnych wynikających z różnic kulturowych. We współczesnym świecie komunikacja międzykulturowa jest na porządku dziennym, mimo to kontakty z osobami wywodzącymi się z odrębnych kręgów kulturowych mogą być utrudnione. Celem tej pracy jest zbadanie wpływu zróżnicowania kulturowego na proces skutecznej komunikacji. Aby zbadać wyżej wymieniony problem została przeprowadzona ankieta ze studentami biorącymi udział w wymianie międzynarodowej na Uniwersytecie Jordańskim. Respondenci są osobami obeznanymi w temacie komunikacji międzykulturowej, dlatego ich odpowiedzi pozwoliły na uformowanie wniosków. Przede wszystkim potwierdzona została teza, że bariery komunikacyjne wynikają między innymi z różnic kulturowych, a także wykazano zostało, że wiedza w zakresie zróżnicowania kulturowego pozytywnie wpływa na efektywność komunikacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.authorCiuraj, Oliwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.reviewerLenart-Gansiniec, Reginapl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:20:59Z
dc.date.available2020-07-27T16:20:59Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-123734-215680pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228086
dc.languagepolpl
dc.subject.enBARRIERS-COMMUNICATION-DISTORTIONS-CULTURE-INTERCULTURALISMpl
dc.subject.plBARIERY-KOMUNIKACJA-KULTURA-MIĘDZYKULTUROWOŚĆ-RÓŻNICEpl
dc.titleBariery komunikacyjne wynikające z różnic kulturowych na przykładzie środowiska studenckiego Uniwersytetu Jordańskiegopl
dc.title.alternativeCommunication barriers resulting from cultural differences on the example of the student community of the University of Jordan.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This BA thesis discusses the problem of communication barriers resulting from cultural differences. In the modern world, intercultural communication is the order of the day, but contacts with people from different cultural backgrounds may be difficult. The main aim of this BA thesis is to examine the impact of cultural diversity on the process of effective communication. To study the above-mentioned problem, a survey was conducted with students participating in international exchange at the University of Jordan. Respondents are people familiar with topic of intercultural communication, which is why their responses allowed to formulate conclusions. Above all, the thesis has been confirmed that communication barriers result, among others, from cultural differences, and it has been shown that knowledge in the field of cultural diversity positively affects the effectiveness of communication.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca porusza problem barier komunikacyjnych wynikających z różnic kulturowych. We współczesnym świecie komunikacja międzykulturowa jest na porządku dziennym, mimo to kontakty z osobami wywodzącymi się z odrębnych kręgów kulturowych mogą być utrudnione. Celem tej pracy jest zbadanie wpływu zróżnicowania kulturowego na proces skutecznej komunikacji. Aby zbadać wyżej wymieniony problem została przeprowadzona ankieta ze studentami biorącymi udział w wymianie międzynarodowej na Uniwersytecie Jordańskim. Respondenci są osobami obeznanymi w temacie komunikacji międzykulturowej, dlatego ich odpowiedzi pozwoliły na uformowanie wniosków. Przede wszystkim potwierdzona została teza, że bariery komunikacyjne wynikają między innymi z różnic kulturowych, a także wykazano zostało, że wiedza w zakresie zróżnicowania kulturowego pozytywnie wpływa na efektywność komunikacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.authorpl
Ciuraj, Oliwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.reviewerpl
Lenart-Gansiniec, Regina
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:20:59Z
dc.date.available
2020-07-27T16:20:59Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-123734-215680
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228086
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BARRIERS-COMMUNICATION-DISTORTIONS-CULTURE-INTERCULTURALISM
dc.subject.plpl
BARIERY-KOMUNIKACJA-KULTURA-MIĘDZYKULTUROWOŚĆ-RÓŻNICE
dc.titlepl
Bariery komunikacyjne wynikające z różnic kulturowych na przykładzie środowiska studenckiego Uniwersytetu Jordańskiego
dc.title.alternativepl
Communication barriers resulting from cultural differences on the example of the student community of the University of Jordan.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
152
Views per month
Views per city
Warsaw
30
Krakow
13
Wroclaw
8
Gdansk
7
Lublin
7
Poznan
7
Katowice
5
Gdynia
4
Rzeszów
4
Słupsk
4

No access

No Thumbnail Available