Przemysły kultury a trendy zmian we współczesnej kulturze.

master
dc.abstract.enThis dissertation discussed the issue of cultural industries on the basis of literature in this subject matter. The aim of the dissertation was to define the phenomenon under study of cultural industries development in Poland, as well as in Great Britain, the latter being a potentate of the presented sector connected with culture. In order to meet the requirements of this dissertation, an empirical study was conducted among the students of the Management and Social Communication Faculty of the Jagiellonian University. This survey concerned the participation in the cultural life of our country as well as it dealt with the knowledge of particular cultural industries. The quantitative method was used in the survey among 100 respondents. 25 source materials and 53 reference titles were used in the dissertation.pl
dc.abstract.plW pracy omówiono zagadnienie dotyczące przemysłów kultury, w oparciu o literaturę przedmiotu. Celem pracy było zdefiniowanie badanego zjawiska rozwoju przemysłów kultury w Polsce, jak również w Wielkiej Brytanii, będącej jednocześnie potentatem prezentowanej branży związanej z kulturą. Jednocześnie na potrzeby opracowania, przeprowadzono badanie empiryczne wśród studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczące partycypacji w życiu kulturalnym naszego kraju, jak również znajomości poszczególnych przemysłów kultury. W badaniu zastosowano metodę ilościową, wśród 100 ankietowanych. Wykorzystano materiały źródłowe w ilości 25 pozycji i pozycje bibliograficzne w ilości 53.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorOrzechowski, Emil - 131194 pl
dc.contributor.authorSroka, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzulborska-Łukaszewicz, Joanna - 185653 pl
dc.contributor.reviewerOrzechowski, Emil - 131194 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:00:26Z
dc.date.available2020-07-25T01:00:26Z
dc.date.submitted2014-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-87334-139728pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195897
dc.languagepolpl
dc.subject.enCULTURAL ECONOMICS - CREATIVE ECONOMY -CLUSTER ORGANIZATIONS - CREATIVE INDUSTRIES - CULTURAL INDUSTRIESpl
dc.subject.plEKONOMIKA KULTURY - KREATYWNA GOSPODARKA - ORGANIZACJE KLASTROWE - PRZEMYSŁY KREATYWNE - PRZEMYSŁY KULTURYpl
dc.titlePrzemysły kultury a trendy zmian we współczesnej kulturze.pl
dc.title.alternativeThe cultural industries and trends of changes in the contemporary culture.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation discussed the issue of cultural industries on the basis of literature in this subject matter. The aim of the dissertation was to define the phenomenon under study of cultural industries development in Poland, as well as in Great Britain, the latter being a potentate of the presented sector connected with culture. In order to meet the requirements of this dissertation, an empirical study was conducted among the students of the Management and Social Communication Faculty of the Jagiellonian University. This survey concerned the participation in the cultural life of our country as well as it dealt with the knowledge of particular cultural industries. The quantitative method was used in the survey among 100 respondents. 25 source materials and 53 reference titles were used in the dissertation.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono zagadnienie dotyczące przemysłów kultury, w oparciu o literaturę przedmiotu. Celem pracy było zdefiniowanie badanego zjawiska rozwoju przemysłów kultury w Polsce, jak również w Wielkiej Brytanii, będącej jednocześnie potentatem prezentowanej branży związanej z kulturą. Jednocześnie na potrzeby opracowania, przeprowadzono badanie empiryczne wśród studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczące partycypacji w życiu kulturalnym naszego kraju, jak również znajomości poszczególnych przemysłów kultury. W badaniu zastosowano metodę ilościową, wśród 100 ankietowanych. Wykorzystano materiały źródłowe w ilości 25 pozycji i pozycje bibliograficzne w ilości 53.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Orzechowski, Emil - 131194
dc.contributor.authorpl
Sroka, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szulborska-Łukaszewicz, Joanna - 185653
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowski, Emil - 131194
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:00:26Z
dc.date.available
2020-07-25T01:00:26Z
dc.date.submittedpl
2014-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-87334-139728
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195897
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CULTURAL ECONOMICS - CREATIVE ECONOMY -CLUSTER ORGANIZATIONS - CREATIVE INDUSTRIES - CULTURAL INDUSTRIES
dc.subject.plpl
EKONOMIKA KULTURY - KREATYWNA GOSPODARKA - ORGANIZACJE KLASTROWE - PRZEMYSŁY KREATYWNE - PRZEMYSŁY KULTURY
dc.titlepl
Przemysły kultury a trendy zmian we współczesnej kulturze.
dc.title.alternativepl
The cultural industries and trends of changes in the contemporary culture.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Layyah
1
Myślenice
1

No access

No Thumbnail Available