Krwotok z powodu atonii macicy w IV okresie porodu - model opieki.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Uterine atony is the main cause for early postpartum hemorrhage. The fourth stage of the labour is the moment an increased risk of various complications. Woman in that stage of labour requires intensive midwife’s care. The aim: The main aim was a presentation model of care on patient in complicated fourth labour stage and presentation actually management protocol in postpartum hemorrhage Materials and methods: The knowledge, known of prior patient history, and conversance the methods of therapy are base to discharge model of care on patient with postpartum atonic hemorrhage. Management protocol in postpartum hemorrhage present the first line treatment which includes pharmacological management and surgical procedures. Results: While postpartum hemorrhage necessary is quick diagnosis and immediate action interdisciplinary medical staff. Conclusions: Postpartum hemorrhage is one of the most serious obstetrical complication. The most important components of treatment include: quick diagnosis hemorrhage and immediate action. This allows effectively reduces mortality and improves quality of patient’s life.pl
dc.abstract.plWstęp: Atonia macicy jest jedną z najczęstszych przyczyn wczesnego krwotoku poporodowego. IV okres porodu jest momentem wzmożonej opieki położnej nad pacjentką, z racji możliwości wystąpienia wielorakich powikłań. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad kobietą w IV okresie porodu powikłanym krwotokiem z powodu atonii macicy oraz omówienie aktualnych algorytmów postępowania w krwotoku poporodowym. Materiał i metody: Wiedza, szczegółowo prowadzony wywiad, oraz znajomość metod terapeutycznych są bazą w sprawowaniu opieki nad pacjentką w IV okresie porodu, powikłanym atonicznym krwotokiem. Algorytmy postępowania, zawierają zarówno metody farmakologiczne jak i chirurgiczne, opanowania krwotoku. Wyniki: W razie wystąpienia krwotoku poporodowego konieczne jest szybkie diagnozowanie jego pochodzenia oraz natychmiastowa interwencja interdyscyplinarnego zespołu medycznego. Wnioski: Krwotok poporodowy jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Szybkie rozpoznanie krwotoku oraz natychmiastowa interwencja zmniejszają ryzyko zgonu i przyczyniają się do poprawy jakości życia pacjentki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorZbyrad, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:35:38Z
dc.date.available2020-07-26T20:35:38Z
dc.date.submitted2016-07-06pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-103888-177247pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210358
dc.languagepolpl
dc.subject.enlabour, the fourth stage of the labour, postpartum hemorrhage, treatment, the uterine atonypl
dc.subject.plporód, IV okres porodu, krwotok poporodowy, postępowanie, atonia macicypl
dc.titleKrwotok z powodu atonii macicy w IV okresie porodu - model opieki.pl
dc.title.alternativeAtonic haemorrhage in four stage of labour -care modelpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Uterine atony is the main cause for early postpartum hemorrhage. The fourth stage of the labour is the moment an increased risk of various complications. Woman in that stage of labour requires intensive midwife’s care. The aim: The main aim was a presentation model of care on patient in complicated fourth labour stage and presentation actually management protocol in postpartum hemorrhage Materials and methods: The knowledge, known of prior patient history, and conversance the methods of therapy are base to discharge model of care on patient with postpartum atonic hemorrhage. Management protocol in postpartum hemorrhage present the first line treatment which includes pharmacological management and surgical procedures. Results: While postpartum hemorrhage necessary is quick diagnosis and immediate action interdisciplinary medical staff. Conclusions: Postpartum hemorrhage is one of the most serious obstetrical complication. The most important components of treatment include: quick diagnosis hemorrhage and immediate action. This allows effectively reduces mortality and improves quality of patient’s life.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Atonia macicy jest jedną z najczęstszych przyczyn wczesnego krwotoku poporodowego. IV okres porodu jest momentem wzmożonej opieki położnej nad pacjentką, z racji możliwości wystąpienia wielorakich powikłań. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad kobietą w IV okresie porodu powikłanym krwotokiem z powodu atonii macicy oraz omówienie aktualnych algorytmów postępowania w krwotoku poporodowym. Materiał i metody: Wiedza, szczegółowo prowadzony wywiad, oraz znajomość metod terapeutycznych są bazą w sprawowaniu opieki nad pacjentką w IV okresie porodu, powikłanym atonicznym krwotokiem. Algorytmy postępowania, zawierają zarówno metody farmakologiczne jak i chirurgiczne, opanowania krwotoku. Wyniki: W razie wystąpienia krwotoku poporodowego konieczne jest szybkie diagnozowanie jego pochodzenia oraz natychmiastowa interwencja interdyscyplinarnego zespołu medycznego. Wnioski: Krwotok poporodowy jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Szybkie rozpoznanie krwotoku oraz natychmiastowa interwencja zmniejszają ryzyko zgonu i przyczyniają się do poprawy jakości życia pacjentki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Zbyrad, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:35:38Z
dc.date.available
2020-07-26T20:35:38Z
dc.date.submittedpl
2016-07-06
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-103888-177247
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210358
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
labour, the fourth stage of the labour, postpartum hemorrhage, treatment, the uterine atony
dc.subject.plpl
poród, IV okres porodu, krwotok poporodowy, postępowanie, atonia macicy
dc.titlepl
Krwotok z powodu atonii macicy w IV okresie porodu - model opieki.
dc.title.alternativepl
Atonic haemorrhage in four stage of labour -care model
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
125
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
12
Rzeszów
11
Gdansk
10
Wroclaw
9
Lodz
6
Lublin
5
Sanok
3
Zdunska Wola
3
Brussels
2

No access

No Thumbnail Available