Prawo pracownika – ojca do urlopów związanych z rodzicielstwem a zakaz dyskryminacji ze względu na płeć : glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2020 r., III PK 53/19

2022
journal article
article
dc.abstract.enThe judgment at point pertains to the right of an employee being a father to part of maternity leave and parental leave. In the Supreme Court’s opinion, the Labour Code unjustifiably makes the father’s parental rights dependent upon the mother’s social security status. Thus, Polish law introduces direct discrimination of men based on sex. The Supreme Court held that the father could claim the parenthood-related leaves on the basis of directly effective provisions of the Directive 2006/54 and art. 33(2) of the EU Charter of Fundamental Rights. The author agrees with the operative part of the judgment. However, he critically evaluates some parts of the justification that refer to the European Union law.pl
dc.abstract.plKomentowany wyrok dotyczy prawa pracownika-ojca do części urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Zdaniem Sądu Najwyższego kodeks pracy bezpodstawnie uzależnia rodzicielskie prawa ojca od ubezpieczeniowego statusu matki. Prawo polskie wprowadza zatem bezpośrednią dyskryminację mężczyzn ze względu na płeć. Sąd Najwyższy uznał, że ojciec może domagać się urlopów związanych z rodzicielstwem na podstawie bezpośrednio skutecznych przepisów dyrektywy 2006/54 oraz art. 33 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE. Autor pozytywnie ocenia sentencję wyroku, chociaż krytykuje niektóre fragmenty uzasadnienia dotyczące prawa Unii Europejskiej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznejpl
dc.contributor.authorMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T06:49:47Z
dc.date.available2022-07-05T06:49:47Z
dc.date.issued2022pl
dc.description.additionalStreszcz. ang. s. 89. Bibliogr. s. 89. Glosa: s. 80-89pl
dc.description.number6pl
dc.description.physical67-89pl
dc.description.publication0,5pl
dc.description.volume66pl
dc.identifier.issn0867-1850pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294540
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enprohibition of sex discrimination in employmentpl
dc.subject.enmaternity leavepl
dc.subject.enparental leavepl
dc.subject.enDirective 2006/54pl
dc.subject.enDirective 2010/18pl
dc.subject.enEU Charter of Fundamental Rightspl
dc.subject.enProtocol No. 30pl
dc.subject.endirect effectpl
dc.subject.enpro-Union interpretation of national lawpl
dc.subject.enjudgment of the CJEU in case C-222/14 Maïstrellispl
dc.subject.plzakaz dyskryminacji ze względu na płeć w stosunkach pracypl
dc.subject.plurlop macierzyńskipl
dc.subject.plurlop rodzicielskipl
dc.subject.pldyrektywa 2006/54pl
dc.subject.pldyrektywa 2010/18pl
dc.subject.plKarta Praw Podstawowych UEpl
dc.subject.plprotokół nr 30pl
dc.subject.plskutek bezpośrednipl
dc.subject.plprounijna wykładnia prawa krajowegopl
dc.subject.plwyrok TSUE w sprawie C-222/14 Maïstrellispl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrawo pracownika – ojca do urlopów związanych z rodzicielstwem a zakaz dyskryminacji ze względu na płeć : glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2020 r., III PK 53/19pl
dc.title.alternativeThe right of an employee being a father to parenthood-related leaves in the context of prohibition of discrimination based on sex : commentary on judgment of the Supreme Court - Labour Law and Social Security Chamber of 18 November 2020, II PK 53/19pl
dc.title.journalOrzecznictwo Sądów Polskichpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The judgment at point pertains to the right of an employee being a father to part of maternity leave and parental leave. In the Supreme Court’s opinion, the Labour Code unjustifiably makes the father’s parental rights dependent upon the mother’s social security status. Thus, Polish law introduces direct discrimination of men based on sex. The Supreme Court held that the father could claim the parenthood-related leaves on the basis of directly effective provisions of the Directive 2006/54 and art. 33(2) of the EU Charter of Fundamental Rights. The author agrees with the operative part of the judgment. However, he critically evaluates some parts of the justification that refer to the European Union law.
dc.abstract.plpl
Komentowany wyrok dotyczy prawa pracownika-ojca do części urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Zdaniem Sądu Najwyższego kodeks pracy bezpodstawnie uzależnia rodzicielskie prawa ojca od ubezpieczeniowego statusu matki. Prawo polskie wprowadza zatem bezpośrednią dyskryminację mężczyzn ze względu na płeć. Sąd Najwyższy uznał, że ojciec może domagać się urlopów związanych z rodzicielstwem na podstawie bezpośrednio skutecznych przepisów dyrektywy 2006/54 oraz art. 33 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE. Autor pozytywnie ocenia sentencję wyroku, chociaż krytykuje niektóre fragmenty uzasadnienia dotyczące prawa Unii Europejskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
dc.contributor.authorpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.date.accessioned
2022-07-05T06:49:47Z
dc.date.available
2022-07-05T06:49:47Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.description.additionalpl
Streszcz. ang. s. 89. Bibliogr. s. 89. Glosa: s. 80-89
dc.description.numberpl
6
dc.description.physicalpl
67-89
dc.description.publicationpl
0,5
dc.description.volumepl
66
dc.identifier.issnpl
0867-1850
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294540
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
prohibition of sex discrimination in employment
dc.subject.enpl
maternity leave
dc.subject.enpl
parental leave
dc.subject.enpl
Directive 2006/54
dc.subject.enpl
Directive 2010/18
dc.subject.enpl
EU Charter of Fundamental Rights
dc.subject.enpl
Protocol No. 30
dc.subject.enpl
direct effect
dc.subject.enpl
pro-Union interpretation of national law
dc.subject.enpl
judgment of the CJEU in case C-222/14 Maïstrellis
dc.subject.plpl
zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w stosunkach pracy
dc.subject.plpl
urlop macierzyński
dc.subject.plpl
urlop rodzicielski
dc.subject.plpl
dyrektywa 2006/54
dc.subject.plpl
dyrektywa 2010/18
dc.subject.plpl
Karta Praw Podstawowych UE
dc.subject.plpl
protokół nr 30
dc.subject.plpl
skutek bezpośredni
dc.subject.plpl
prounijna wykładnia prawa krajowego
dc.subject.plpl
wyrok TSUE w sprawie C-222/14 Maïstrellis
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Prawo pracownika – ojca do urlopów związanych z rodzicielstwem a zakaz dyskryminacji ze względu na płeć : glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2020 r., III PK 53/19
dc.title.alternativepl
The right of an employee being a father to parenthood-related leaves in the context of prohibition of discrimination based on sex : commentary on judgment of the Supreme Court - Labour Law and Social Security Chamber of 18 November 2020, II PK 53/19
dc.title.journalpl
Orzecznictwo Sądów Polskich
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Kielce
3
Warsaw
3
Gliwice
1
Krakow
1
Starachowice
1

No access

No Thumbnail Available