Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku firmy

licenciate
dc.abstract.enThe main purpose of this study is to investigate the role of Corporate Social Responsibility in building the image of companies. Starting with theoretical part of this study the author has profoundly analysed various definitions of Corporate Social Responsibility as well as its evolution over the years. In the next part, CRS’s main areas and the benefits of its use were elaborated. Then, the author presented arguments against the concept of Corporate Social Responsibility. In order to properly recognize the opinion of consumers on both the concept of CSR itself and its application by enterprises, the author conducted an online survey. One hundred people in different age ranges were subjected to the study. The methodological part of the work describes the applied research methods, while the research part presents the results of the survey. The research confirmed the thesis assumed by the author that Corporate Social Responsibility plays an important role in creating a positive image of companies.pl
dc.abstract.plZasadniczym celem niniejszej pracy jest zbadanie roli społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku firm stosujących ową koncepcję w swojej strategii biznesowej. W części teoretycznej pracy autorka dogłębnie przeanalizowała definicje społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej ewolucję na przestrzeni lat. Następnie rozpoznane zostały jej główne obszary oraz korzyści płynące z jej stosowania. Omówione zostały również argumenty przeciwko koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Aby w sposób odpowiedni zapoznać się ze zdaniem konsumentów na temat zarówno samej koncepcji CSR-u, jak i jej stosowania przez przedsiębiorstwa, autorka przeprowadziła ankietę internetową. Badaniom poddanych zostało sto osób w różnym przedziale wiekowym. Metodologiczna część pracy opisuje zastosowane metody badawcze, natomiast część badawcza prezentuje wyniki przeprowadzonej ankiety. Badania potwierdziły założoną przez autorkę tezę, iż społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa istotną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku firm.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorIdzik, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2021-10-25T21:40:09Z
dc.date.available2021-10-25T21:40:09Z
dc.date.submitted2021-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-148708-263539pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281617
dc.languagepolpl
dc.subject.enCorporate Social Responsibility, CSR, Corporate image, Ethicspl
dc.subject.plSpołeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, Wizerunek firmy, Etykapl
dc.titleRola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku firmypl
dc.title.alternativeThe role of Corporate Social Responsibility in building the image of a companypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this study is to investigate the role of Corporate Social Responsibility in building the image of companies. Starting with theoretical part of this study the author has profoundly analysed various definitions of Corporate Social Responsibility as well as its evolution over the years. In the next part, CRS’s main areas and the benefits of its use were elaborated. Then, the author presented arguments against the concept of Corporate Social Responsibility. In order to properly recognize the opinion of consumers on both the concept of CSR itself and its application by enterprises, the author conducted an online survey. One hundred people in different age ranges were subjected to the study. The methodological part of the work describes the applied research methods, while the research part presents the results of the survey. The research confirmed the thesis assumed by the author that Corporate Social Responsibility plays an important role in creating a positive image of companies.
dc.abstract.plpl
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest zbadanie roli społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku firm stosujących ową koncepcję w swojej strategii biznesowej. W części teoretycznej pracy autorka dogłębnie przeanalizowała definicje społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej ewolucję na przestrzeni lat. Następnie rozpoznane zostały jej główne obszary oraz korzyści płynące z jej stosowania. Omówione zostały również argumenty przeciwko koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Aby w sposób odpowiedni zapoznać się ze zdaniem konsumentów na temat zarówno samej koncepcji CSR-u, jak i jej stosowania przez przedsiębiorstwa, autorka przeprowadziła ankietę internetową. Badaniom poddanych zostało sto osób w różnym przedziale wiekowym. Metodologiczna część pracy opisuje zastosowane metody badawcze, natomiast część badawcza prezentuje wyniki przeprowadzonej ankiety. Badania potwierdziły założoną przez autorkę tezę, iż społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa istotną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku firm.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Idzik, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2021-10-25T21:40:09Z
dc.date.available
2021-10-25T21:40:09Z
dc.date.submittedpl
2021-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-148708-263539
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281617
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Corporate Social Responsibility, CSR, Corporate image, Ethics
dc.subject.plpl
Społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, Wizerunek firmy, Etyka
dc.titlepl
Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku firmy
dc.title.alternativepl
The role of Corporate Social Responsibility in building the image of a company
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
106
Views per month
Views per city
Warsaw
29
Krakow
21
Wroclaw
16
Rzeszów
4
Lubliniec
3
Niepolomice
3
Poznan
3
Gdansk
2
Katowice
2
Bielsko-Biala
1

No access

No Thumbnail Available