Badanie mechanizmu działania kwasu indolilo-3-octowego jako czynnika zwiększającego potencjał hiperakumulatorów roślinnych w usuwaniu metali ze środowiska.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to verify on how the presence of Indole-3-acetic acid (IAA) auxin modify the effect of lead(II) ions on plant membranes. The investigations were done on model systems by using Langmuir monolayers technique. Model membranes were formed from the molecules of 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine - DOPC; 1-palmitoyl-2-oleoyl-phosphatidylglycerol - POPG; and beta- sitosterol mixed in various proportions: DOPC:POPG: beta - sito= 60:30:10; DOPC:POPG: beta - sito = 45:45:10; DOPC:POPG: beta - sito = 30:60:10.The experiments were based on the registration of the surface pressure - mean molecular area isotherms for the monolayers formed on water subphase and aqueous solution of Pb2+ (c = 10-3 mol/dm3), IAA (c = 10-6 mol/dm3), and Pb2+/IAA (Pb2+ c = 10-3 mol/dm3, IAA c = 10-6mol/dm3).The results of the experiments showed that although the mixture of Pb2+ /IAA changes the condensation and molecular interactions in the model membrane, this effect is weaker than that of lead(II) ions.Based on these results it was concluded that the studied auxin weakens the impact of lead(II) ions on lipid monolayers, and that the mechanism of action of auxin in the increasing the potential of hyperaccumulator plants in the removal of metals from the environment may be related to the level of membrane.pl
dc.abstract.plCelem pracy było sprawdzenie, w jaki sposób obecność auksyny: kwasu indolilo - 3 octowego - IAA modyfikuje wpływ jonów ołowiu(II) na membrany roślinne. Badania wykonano w układach modelowych z zastosowaniem techniki monowarstw Langmuira. Modelowe błony utworzono z cząsteczek: 1,2- dioleoilo-sn-glicero-3 fosfatydylocholiny – DOPC; 1-palmitylo-2-oleilo-fosfatydyloglicerolu - POPG; oraz beta - sitosterolu zmieszanych w różnej proporcji tzn.: DOPC:POPG: beta - sito= 60:30:10; DOPC:POPG: beta - sito = 45:45:10; DOPC:POPG: beta - sito = 30:60:10. Eksperymenty polegały na rejestracji izoterm ciśnienia powierzchniowego w funkcji średniej powierzchni na cząsteczkę w monowarstwie dla monowarstw na subfazie wodnej oraz na wodnych roztworach Pb2+ (c = 10-3 mol/dm3), IAA (c = 10-6 mol/dm3) oraz Pb2+ /IAA (Pb2+ c = 10-3 mol/dm3, IAA c = 10-6mol/dm3). Wyniki eksperymentów wykazały, że mimo, iż mieszanina Pb2+/IAA zmienia kondensację i oddziaływania cząsteczek w modelowej membranie, to efekt ten jest słabszy niż wpływ jonów ołowiu(II). Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wniosek, że badana auksyna osłabia wpływ jonów ołowiu(II) na monowarstwy lipidowe oraz, że mechanizm działania auksyny w zwiększaniu potencjału hiperakumulatorów roślinnych w usuwaniu metali ze środowiska może mieć podłoże membranowe.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorHąc-Wydro, Katarzyna - 128297 pl
dc.contributor.authorJabłońska, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerBroniatowski, Marcin - 127429 pl
dc.contributor.reviewerHąc-Wydro, Katarzyna - 128297 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:00:35Z
dc.date.available2020-07-24T23:00:35Z
dc.date.submitted2015-09-30pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-85198-150799pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194020
dc.languagepolpl
dc.subject.enphytoremediation, auxins, plant membranes, monolayerspl
dc.subject.plfitoremediacja, auksyny, membrany roślinne, monowarstwypl
dc.titleBadanie mechanizmu działania kwasu indolilo-3-octowego jako czynnika zwiększającego potencjał hiperakumulatorów roślinnych w usuwaniu metali ze środowiska.pl
dc.title.alternativeThe studies on the mechanism of action of Indole-3-acetic acid as the agent increasing the potency of hyperaccumulator plants in the removing of metals from the environment.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to verify on how the presence of Indole-3-acetic acid (IAA) auxin modify the effect of lead(II) ions on plant membranes. The investigations were done on model systems by using Langmuir monolayers technique. Model membranes were formed from the molecules of 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine - DOPC; 1-palmitoyl-2-oleoyl-phosphatidylglycerol - POPG; and beta- sitosterol mixed in various proportions: DOPC:POPG: beta - sito= 60:30:10; DOPC:POPG: beta - sito = 45:45:10; DOPC:POPG: beta - sito = 30:60:10.The experiments were based on the registration of the surface pressure - mean molecular area isotherms for the monolayers formed on water subphase and aqueous solution of Pb2+ (c = 10-3 mol/dm3), IAA (c = 10-6 mol/dm3), and Pb2+/IAA (Pb2+ c = 10-3 mol/dm3, IAA c = 10-6mol/dm3).The results of the experiments showed that although the mixture of Pb2+ /IAA changes the condensation and molecular interactions in the model membrane, this effect is weaker than that of lead(II) ions.Based on these results it was concluded that the studied auxin weakens the impact of lead(II) ions on lipid monolayers, and that the mechanism of action of auxin in the increasing the potential of hyperaccumulator plants in the removal of metals from the environment may be related to the level of membrane.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było sprawdzenie, w jaki sposób obecność auksyny: kwasu indolilo - 3 octowego - IAA modyfikuje wpływ jonów ołowiu(II) na membrany roślinne. Badania wykonano w układach modelowych z zastosowaniem techniki monowarstw Langmuira. Modelowe błony utworzono z cząsteczek: 1,2- dioleoilo-sn-glicero-3 fosfatydylocholiny – DOPC; 1-palmitylo-2-oleilo-fosfatydyloglicerolu - POPG; oraz beta - sitosterolu zmieszanych w różnej proporcji tzn.: DOPC:POPG: beta - sito= 60:30:10; DOPC:POPG: beta - sito = 45:45:10; DOPC:POPG: beta - sito = 30:60:10. Eksperymenty polegały na rejestracji izoterm ciśnienia powierzchniowego w funkcji średniej powierzchni na cząsteczkę w monowarstwie dla monowarstw na subfazie wodnej oraz na wodnych roztworach Pb2+ (c = 10-3 mol/dm3), IAA (c = 10-6 mol/dm3) oraz Pb2+ /IAA (Pb2+ c = 10-3 mol/dm3, IAA c = 10-6mol/dm3). Wyniki eksperymentów wykazały, że mimo, iż mieszanina Pb2+/IAA zmienia kondensację i oddziaływania cząsteczek w modelowej membranie, to efekt ten jest słabszy niż wpływ jonów ołowiu(II). Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wniosek, że badana auksyna osłabia wpływ jonów ołowiu(II) na monowarstwy lipidowe oraz, że mechanizm działania auksyny w zwiększaniu potencjału hiperakumulatorów roślinnych w usuwaniu metali ze środowiska może mieć podłoże membranowe.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Hąc-Wydro, Katarzyna - 128297
dc.contributor.authorpl
Jabłońska, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Broniatowski, Marcin - 127429
dc.contributor.reviewerpl
Hąc-Wydro, Katarzyna - 128297
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:00:35Z
dc.date.available
2020-07-24T23:00:35Z
dc.date.submittedpl
2015-09-30
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-85198-150799
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194020
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
phytoremediation, auxins, plant membranes, monolayers
dc.subject.plpl
fitoremediacja, auksyny, membrany roślinne, monowarstwy
dc.titlepl
Badanie mechanizmu działania kwasu indolilo-3-octowego jako czynnika zwiększającego potencjał hiperakumulatorów roślinnych w usuwaniu metali ze środowiska.
dc.title.alternativepl
The studies on the mechanism of action of Indole-3-acetic acid as the agent increasing the potency of hyperaccumulator plants in the removing of metals from the environment.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Krakow
1
Piaseczno
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available