Przydatność metody SPACE w ocenie pozycji konkurencyjnej na podstawie analizy strategicznej firmy Medicover

master
dc.abstract.enThe main goal of the thesis entitled ‘The usefulness of SPACE method for the assessment of the competitive position on the basis of the strategic analysis of Medicover company’ was to determine the usefulness of SPACE analysis on the example of the selected organization. The thesis consists of four parts. The first one motivates the need to apply a strategic analysis in enterprises. Moreover, a brief characteristics of the contemporary functions, stages and areas of strategic management was presented. The second part of the thesis is dedicated to SPACE analysis, its characteristics and specific features. The third part discusses the methodology of the author’s own research and the characteristics of the analyzed medical enterprise. In this section the attention was also drawn to the market on which the discussed company is active, which is the essential aspect in the assessment and formation of the strategy in every enterprise. The final, fourth, part of the thesis is dedicated to the analysis and formation of the strategy adopted by Medicover Group, the indication of opportunities and threats for the company, as well as the assessment of advantages and drawbacks of the applied research method. It was proved that SPACE method, thanks to its multidimensional character and precise, quantitative specification of the development of strategic variables, allows for a very accurate determination of the competitive position of the enterprise on the market and for the selection of a suitable development strategy.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy pt. Przydatność metody SPACE w ocenie pozycji konkurencyjnej na podstawie analizy strategicznej firmy Medicover było badanie użyteczności analizy SPACE na przykładzie wybranej organizacji.Praca składa się z czterech części. W pierwszej z nich umotywowano potrzebę stosowania analizy strategicznej w przedsiębiorstwach. Ponadto przedstawiono krótką charakterystykę współczesnych funkcji, etapów i obszarów zarządzania strategicznego.Druga część pracy poświęcona jest analizie SPACE, jej charakterystyce i specyfice.Trzecia część pracy przedstawia metodologię badań własnych oraz charakterystykę analizowanego przedsiębiorstwa medycznego. W tej części zwrócono również uwagę na rynek usług na którym działa omawiane przedsiębiorstwo, co jest kluczowym aspektem przy ocenie i budowaniu strategii każdego przedsiębiorstwa .Ostatnia, czwarta część pracy poświęcona jest analizie i sformowaniu przyjętej przez Grupę Medicover strategii, ukazaniu szans i zagrożeń dla firmy oraz ocena wad i zalet wykorzystanej metody badawczej. Dowiedziono, że Metoda SPACE poprzez swoją wielowymiarowość oraz precyzyjne, ilościowe określenie rozwoju zmiennych strategicznych, pozwala bardzo dokładnie określić pozycje konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku i wytypować trafne dla niego strategie rozwojową.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorGórka, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:33:39Z
dc.date.available2020-07-27T07:33:39Z
dc.date.submitted2017-06-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-115095-216441pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220457
dc.languagepolpl
dc.subject.enANALISYS– COMPETITION – MEDICOVER – SPACE – STRATEGYpl
dc.subject.plANALIZA - KONKURENCJA – MEDICOVER - SPACE - SRATEGIApl
dc.titlePrzydatność metody SPACE w ocenie pozycji konkurencyjnej na podstawie analizy strategicznej firmy Medicoverpl
dc.title.alternativeThe usefulness of SPACE method for the assessment of the competitive position on the basis of the strategic analysis of Medicover companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of the thesis entitled ‘The usefulness of SPACE method for the assessment of the competitive position on the basis of the strategic analysis of Medicover company’ was to determine the usefulness of SPACE analysis on the example of the selected organization. The thesis consists of four parts. The first one motivates the need to apply a strategic analysis in enterprises. Moreover, a brief characteristics of the contemporary functions, stages and areas of strategic management was presented. The second part of the thesis is dedicated to SPACE analysis, its characteristics and specific features. The third part discusses the methodology of the author’s own research and the characteristics of the analyzed medical enterprise. In this section the attention was also drawn to the market on which the discussed company is active, which is the essential aspect in the assessment and formation of the strategy in every enterprise. The final, fourth, part of the thesis is dedicated to the analysis and formation of the strategy adopted by Medicover Group, the indication of opportunities and threats for the company, as well as the assessment of advantages and drawbacks of the applied research method. It was proved that SPACE method, thanks to its multidimensional character and precise, quantitative specification of the development of strategic variables, allows for a very accurate determination of the competitive position of the enterprise on the market and for the selection of a suitable development strategy.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy pt. Przydatność metody SPACE w ocenie pozycji konkurencyjnej na podstawie analizy strategicznej firmy Medicover było badanie użyteczności analizy SPACE na przykładzie wybranej organizacji.Praca składa się z czterech części. W pierwszej z nich umotywowano potrzebę stosowania analizy strategicznej w przedsiębiorstwach. Ponadto przedstawiono krótką charakterystykę współczesnych funkcji, etapów i obszarów zarządzania strategicznego.Druga część pracy poświęcona jest analizie SPACE, jej charakterystyce i specyfice.Trzecia część pracy przedstawia metodologię badań własnych oraz charakterystykę analizowanego przedsiębiorstwa medycznego. W tej części zwrócono również uwagę na rynek usług na którym działa omawiane przedsiębiorstwo, co jest kluczowym aspektem przy ocenie i budowaniu strategii każdego przedsiębiorstwa .Ostatnia, czwarta część pracy poświęcona jest analizie i sformowaniu przyjętej przez Grupę Medicover strategii, ukazaniu szans i zagrożeń dla firmy oraz ocena wad i zalet wykorzystanej metody badawczej. Dowiedziono, że Metoda SPACE poprzez swoją wielowymiarowość oraz precyzyjne, ilościowe określenie rozwoju zmiennych strategicznych, pozwala bardzo dokładnie określić pozycje konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku i wytypować trafne dla niego strategie rozwojową.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Górka, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:33:39Z
dc.date.available
2020-07-27T07:33:39Z
dc.date.submittedpl
2017-06-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-115095-216441
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220457
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ANALISYS– COMPETITION – MEDICOVER – SPACE – STRATEGY
dc.subject.plpl
ANALIZA - KONKURENCJA – MEDICOVER - SPACE - SRATEGIA
dc.titlepl
Przydatność metody SPACE w ocenie pozycji konkurencyjnej na podstawie analizy strategicznej firmy Medicover
dc.title.alternativepl
The usefulness of SPACE method for the assessment of the competitive position on the basis of the strategic analysis of Medicover company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
88
Views per month
Views per city
Poznan
11
Lublin
7
Ciechanów
6
Iasi
5
Katowice
5
Szczecin
5
Warsaw
5
Dublin
3
Gliwice
3
Krakow
3

No access

No Thumbnail Available