Usługi agroturystyczne na Białorusi

master
dc.abstract.enThe purpose of this diploma is a presentation of market of agritouristic services in Republic of Belarus. The first section presents official information about Republic of Belarus, and also economical, social, kultural and political conditions for business in this country. Second section presents all touristic offer of Republic of Belarus, its actual situation according to state statistical data and also basic directions of development of tourism in Belarus. The third section gives information about the theoretical concept of agritourism, the types of this kind of tourist activity and the specific characteristics of rural tourism in Belarus on the basis of its macro and micro environment. In the fourth section, there is an analysis of the offers of certain objects of agritourism in this country.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest przedstawienie rynku usług agroturystycznych w Republice Białorusi. Pierwszy rozdział przedstawia oficjalne informacje o Republice Białoruś oraz warunki gospodarcze, społeczno-kulturowe oraz polityczne prowadzenia biznesu w tym kraju. Drugi rozdział przedstawia całą ofertę turystyczną Republiki Białoruś, stan bieżący turystyki, oparty na danych statystycznych oraz podstawowe kierunki jej rozwoju. Rozdział trzeci podaje teoretyczne informacje o pojęciu agroturystyki typach danego rodzaju działalności turystycznej oraz specyficzne cechy agroturystyki na Białorusi na podstawie analizy jej makro oraz mikro otoczenia. W rozdziale czwartym dokonano analizy oferty poszczególnych obiektów agroturystycznych w tym kraju.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.authorVarachayeva, Anastasiyapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:39:50Z
dc.date.available2020-07-20T17:39:50Z
dc.date.submitted2011-09-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-60605-71409pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174210
dc.subject.enAGRITOURISM – CHANCES – MICRO AND MACRO ENVIRONMENT – REPUBLIK OF BELARUS – SERVICESpl
dc.subject.otherAGROTURYSTYKA – MIKRO I MAKRO OTOCZENIE – REPUBLIKA BIALORUŚ– SZANSE – USŁUGIpl
dc.titleUsługi agroturystyczne na Białorusipl
dc.title.alternativeAgritourism services in Belaruspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this diploma is a presentation of market of agritouristic services in Republic of Belarus. The first section presents official information about Republic of Belarus, and also economical, social, kultural and political conditions for business in this country. Second section presents all touristic offer of Republic of Belarus, its actual situation according to state statistical data and also basic directions of development of tourism in Belarus. The third section gives information about the theoretical concept of agritourism, the types of this kind of tourist activity and the specific characteristics of rural tourism in Belarus on the basis of its macro and micro environment. In the fourth section, there is an analysis of the offers of certain objects of agritourism in this country.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rynku usług agroturystycznych w Republice Białorusi. Pierwszy rozdział przedstawia oficjalne informacje o Republice Białoruś oraz warunki gospodarcze, społeczno-kulturowe oraz polityczne prowadzenia biznesu w tym kraju. Drugi rozdział przedstawia całą ofertę turystyczną Republiki Białoruś, stan bieżący turystyki, oparty na danych statystycznych oraz podstawowe kierunki jej rozwoju. Rozdział trzeci podaje teoretyczne informacje o pojęciu agroturystyki typach danego rodzaju działalności turystycznej oraz specyficzne cechy agroturystyki na Białorusi na podstawie analizy jej makro oraz mikro otoczenia. W rozdziale czwartym dokonano analizy oferty poszczególnych obiektów agroturystycznych w tym kraju.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.authorpl
Varachayeva, Anastasiya
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:39:50Z
dc.date.available
2020-07-20T17:39:50Z
dc.date.submittedpl
2011-09-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-60605-71409
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174210
dc.subject.enpl
AGRITOURISM – CHANCES – MICRO AND MACRO ENVIRONMENT – REPUBLIK OF BELARUS – SERVICES
dc.subject.otherpl
AGROTURYSTYKA – MIKRO I MAKRO OTOCZENIE – REPUBLIKA BIALORUŚ– SZANSE – USŁUGI
dc.titlepl
Usługi agroturystyczne na Białorusi
dc.title.alternativepl
Agritourism services in Belarus
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available