Formowanie się francuskiego modelu państwa laickiego

master
dc.abstract.enThis thesis shows the process of forming a model of a secular state in France, and the actions taken by the State in relation to the Catholic Church. I try to show what happened to the "first daughter of the Church" as France is called, since baptism in Reims, during its XV century history till today, when it became an example of a secular state. At the very beginning I characterized created in the Age of Enlightenment : doctrines, theological and philosophical currents that have contributed to the awakening of revolutionary sentiment. Successively I submitted the causes and course of events, which is considered a landmark in the history of Europe which is the French Revolution, which tend to change the old system and thus to change relations with the Church. This thesis is an attempt to characterized the course of the secularization policy pursued by successive governments during the Third Republic until the outbreak of the First World War. As also as outlined the decisions taken by the authorities, in the XX and XXI century in order to create a common space to all citizens of the state, regardless of the views and religion. In modern times, we have identified a new model of relations between Church and State, namely the model of a secular state, generally characterized by the non-recognition of any religion as the official religion of the state. It should be noted that there is no universal model of such a state, but there are different versions, therefore I compared the model of a secular state, which took shape in France and is referred to in the literature as the hostile separation, with a model of a secular state in the United States . Secularism is considered as the one of the most important achievements of the French Revolution. It is now understood as freedom of conscience and religion under conditions of pluralism.pl
dc.abstract.plW swojej pracy przedstawiam proces formowania się modelu państwa laickiego we Francji, oraz działania podejmowane przez państwo w stosunku do Kościoła katolickiego.Ukazuję co stało się z „pierwszą córą Kościoła” jak nazywana jest Francja, od czasu chrztu w Reims, w ciągu jej XV-wiecznej historii do dzisiaj, kiedy to stała się przykładem państwa laickiego. Na samym początku scharakteryzowałam powstałe w dobie Oświecenia doktryny, nurty teologiczne i filozoficzne, które miały swój wkład w rozbudzeniu nastrojów rewolucyjnych. Kolejno przedstawiłam przyczyny i przebieg, wydarzenia, które uznawane jest za przełomowe w historii Europy czyli Rewolucję Francuską, która zmierzała do zmiany dawnego ustroju a tym samym do zmiany relacji z Kościołem. Scharakteryzowałam przebieg polityki laicyzacji prowadzonej przez kolejne rządy w czasie trwania III Republiki aż do wybuchu Pierwszej Wojny Światowej. Jak również przedstawiłam decyzje podejmowane przez władze, w XX i XXI wieku w celu stworzenia miejsca wspólnego dla wszystkich obywateli państwa, niezależnie od poglądów i wyznawanej religii. W czasach współczesnych wyodrębnił się nowy model relacji między Kościołem a państwem, mianowicie model państwa świeckiego, generalnie charakteryzujący się nieuznawaniem jakiejkolwiek religii jako religii oficjalnej państwa. Zaznaczyć należy, iż nie występuje jeden uniwersalny model takiego państwa, ale są jego różne wersje, w związku z tym porównałam model państwa świeckiego, który ukształtował się we Francji, a określany jest w literaturze przedmiotu mianem separacji wrogiej, z modelem państwa świeckiego w Stanach Zjednoczonych. Laickość uznawana jest za jedno z najważniejszych osiągnięć Rewolucji Francuskiej. Obecnie jest rozumiana jako wolność sumienia i wyznania w warunkach pluralizmu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁętocha, Rafał - 130077 pl
dc.contributor.authorChyla, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerStrutyński, Maciej - 132127 pl
dc.contributor.reviewerŁętocha, Rafał - 130077 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:16:44Z
dc.date.available2020-07-26T18:16:44Z
dc.date.submitted2015-10-07pl
dc.fieldofstudyreligioznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-101175-115380pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208197
dc.languagepolpl
dc.subject.enFrench Revolution, secularism, secular state, Catholic Churchpl
dc.subject.plRewolucja Francuska,laickość, państwo laickie, Kościół katolickipl
dc.titleFormowanie się francuskiego modelu państwa laickiegopl
dc.title.alternativeFormation of the French model of secular statepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis shows the process of forming a model of a secular state in France, and the actions taken by the State in relation to the Catholic Church. I try to show what happened to the "first daughter of the Church" as France is called, since baptism in Reims, during its XV century history till today, when it became an example of a secular state. At the very beginning I characterized created in the Age of Enlightenment : doctrines, theological and philosophical currents that have contributed to the awakening of revolutionary sentiment. Successively I submitted the causes and course of events, which is considered a landmark in the history of Europe which is the French Revolution, which tend to change the old system and thus to change relations with the Church. This thesis is an attempt to characterized the course of the secularization policy pursued by successive governments during the Third Republic until the outbreak of the First World War. As also as outlined the decisions taken by the authorities, in the XX and XXI century in order to create a common space to all citizens of the state, regardless of the views and religion. In modern times, we have identified a new model of relations between Church and State, namely the model of a secular state, generally characterized by the non-recognition of any religion as the official religion of the state. It should be noted that there is no universal model of such a state, but there are different versions, therefore I compared the model of a secular state, which took shape in France and is referred to in the literature as the hostile separation, with a model of a secular state in the United States . Secularism is considered as the one of the most important achievements of the French Revolution. It is now understood as freedom of conscience and religion under conditions of pluralism.
dc.abstract.plpl
W swojej pracy przedstawiam proces formowania się modelu państwa laickiego we Francji, oraz działania podejmowane przez państwo w stosunku do Kościoła katolickiego.Ukazuję co stało się z „pierwszą córą Kościoła” jak nazywana jest Francja, od czasu chrztu w Reims, w ciągu jej XV-wiecznej historii do dzisiaj, kiedy to stała się przykładem państwa laickiego. Na samym początku scharakteryzowałam powstałe w dobie Oświecenia doktryny, nurty teologiczne i filozoficzne, które miały swój wkład w rozbudzeniu nastrojów rewolucyjnych. Kolejno przedstawiłam przyczyny i przebieg, wydarzenia, które uznawane jest za przełomowe w historii Europy czyli Rewolucję Francuską, która zmierzała do zmiany dawnego ustroju a tym samym do zmiany relacji z Kościołem. Scharakteryzowałam przebieg polityki laicyzacji prowadzonej przez kolejne rządy w czasie trwania III Republiki aż do wybuchu Pierwszej Wojny Światowej. Jak również przedstawiłam decyzje podejmowane przez władze, w XX i XXI wieku w celu stworzenia miejsca wspólnego dla wszystkich obywateli państwa, niezależnie od poglądów i wyznawanej religii. W czasach współczesnych wyodrębnił się nowy model relacji między Kościołem a państwem, mianowicie model państwa świeckiego, generalnie charakteryzujący się nieuznawaniem jakiejkolwiek religii jako religii oficjalnej państwa. Zaznaczyć należy, iż nie występuje jeden uniwersalny model takiego państwa, ale są jego różne wersje, w związku z tym porównałam model państwa świeckiego, który ukształtował się we Francji, a określany jest w literaturze przedmiotu mianem separacji wrogiej, z modelem państwa świeckiego w Stanach Zjednoczonych. Laickość uznawana jest za jedno z najważniejszych osiągnięć Rewolucji Francuskiej. Obecnie jest rozumiana jako wolność sumienia i wyznania w warunkach pluralizmu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łętocha, Rafał - 130077
dc.contributor.authorpl
Chyla, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Strutyński, Maciej - 132127
dc.contributor.reviewerpl
Łętocha, Rafał - 130077
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:16:44Z
dc.date.available
2020-07-26T18:16:44Z
dc.date.submittedpl
2015-10-07
dc.fieldofstudypl
religioznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-101175-115380
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208197
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
French Revolution, secularism, secular state, Catholic Church
dc.subject.plpl
Rewolucja Francuska,laickość, państwo laickie, Kościół katolicki
dc.titlepl
Formowanie się francuskiego modelu państwa laickiego
dc.title.alternativepl
Formation of the French model of secular state
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
2
Warsaw
2
Nowa Sol
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available