Problemy digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kultury w Polsce po roku 1989 w świetle praw autorskich i rozwoju nowych technologii

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of my thesis is to discuss the problem of digitizing and uploading cultural heritage online. The thesis covers some terms and definitions as well as the history, characteristics and functions of the process. The notion of digitizing is discussed in the context of copyrights and other legal regulations regarding the protection of digital heritage. Digitizing, as a modern way of documentation, is examined from the technological point of view. Namely, I provide a specification of the digitized items and of the equipment necessary to the process. I proceed to discuss various digitizing projects undertaken in Poland and in Europe as well as digital libraries, virtual museums and other institutions that accumulate and share digitized collections. What the thesis covers is various aspects of the digitizing process, theoretical regulations concerning the work of the Polish institutions that deal with sharing digital cultural heritage and the practical operations of these institutions.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie problematyki digitalizacji oraz udostępniania dziedzictwa kultury w sieci. Przytoczone są w niej pojęcia i definicje, a także historia, cechy i funkcje tego procesu. Temat opisany jest w kontekście prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa cyfrowego. Digitalizacja, jako nowy wymiar dokumentacji, zostaje przeanalizowana pod względem technologicznym – przedstawiona jest specyfikacja digitalizowanych obiektów oraz sprzętu potrzebnego do tego procesu. Scharakteryzowane są również liczne projekty digitalizacyjne działające w Polsce oraz w Europie, a także biblioteki cyfrowe, wirtualne muzea i inne instytucje gromadzące i udostępniające zdigitalizowane zbiory.Praca opisuje różne aspekty procesu digitalizacji, zasady teoretyczne oraz praktykę działania polskich instytucji zajmujących się udostępnianiem cyfrowego dziedzictwa kultury.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.authorWałek, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.reviewerSzyma, Marcin - 132285 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:15:42Z
dc.date.available2020-07-27T00:15:42Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-107507-178840pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213776
dc.languagepolpl
dc.subject.endigitalization, upoloading, cultural heritage, technology, copyrights, protection of digital heritagepl
dc.subject.pldigitalizacja, udostępnianie, dziedzictwo kulturowe, technologia, prawa autorskie, ochrona dziedzictwa cyfrowego,pl
dc.titleProblemy digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kultury w Polsce po roku 1989 w świetle praw autorskich i rozwoju nowych technologiipl
dc.title.alternativeProblems of digitalization and uploading cultural heritage in Poland after 1989 in the context of copyrights and development of new technologypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of my thesis is to discuss the problem of digitizing and uploading cultural heritage online. The thesis covers some terms and definitions as well as the history, characteristics and functions of the process. The notion of digitizing is discussed in the context of copyrights and other legal regulations regarding the protection of digital heritage. Digitizing, as a modern way of documentation, is examined from the technological point of view. Namely, I provide a specification of the digitized items and of the equipment necessary to the process. I proceed to discuss various digitizing projects undertaken in Poland and in Europe as well as digital libraries, virtual museums and other institutions that accumulate and share digitized collections. What the thesis covers is various aspects of the digitizing process, theoretical regulations concerning the work of the Polish institutions that deal with sharing digital cultural heritage and the practical operations of these institutions.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie problematyki digitalizacji oraz udostępniania dziedzictwa kultury w sieci. Przytoczone są w niej pojęcia i definicje, a także historia, cechy i funkcje tego procesu. Temat opisany jest w kontekście prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa cyfrowego. Digitalizacja, jako nowy wymiar dokumentacji, zostaje przeanalizowana pod względem technologicznym – przedstawiona jest specyfikacja digitalizowanych obiektów oraz sprzętu potrzebnego do tego procesu. Scharakteryzowane są również liczne projekty digitalizacyjne działające w Polsce oraz w Europie, a także biblioteki cyfrowe, wirtualne muzea i inne instytucje gromadzące i udostępniające zdigitalizowane zbiory.Praca opisuje różne aspekty procesu digitalizacji, zasady teoretyczne oraz praktykę działania polskich instytucji zajmujących się udostępnianiem cyfrowego dziedzictwa kultury.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.authorpl
Wałek, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.reviewerpl
Szyma, Marcin - 132285
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:15:42Z
dc.date.available
2020-07-27T00:15:42Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-107507-178840
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213776
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
digitalization, upoloading, cultural heritage, technology, copyrights, protection of digital heritage
dc.subject.plpl
digitalizacja, udostępnianie, dziedzictwo kulturowe, technologia, prawa autorskie, ochrona dziedzictwa cyfrowego,
dc.titlepl
Problemy digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kultury w Polsce po roku 1989 w świetle praw autorskich i rozwoju nowych technologii
dc.title.alternativepl
Problems of digitalization and uploading cultural heritage in Poland after 1989 in the context of copyrights and development of new technology
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
1
Konin
1
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available