Gwarancje prawne działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła katolickiego w Polsce

master
dc.abstract.enThe Catholic Church performs significant tasks in social life not only religious, but also social, educational and charity-caring. The last-mentioned task of the Church is the subject of reflection in the presented thesis. The aim of this thesis is to show relations between the state and the Catholic Church in Poland, manifesting themselves in legal regulations that give rise to the charitable and caring activities of the Church. The thesis consists of an introduction, three chapters divided into subsections and endings. The first chapter discusses chronologically the history of the charity and care activities of the Catholic Church. The second chapter of this thesis presents legal regulations on the basis of which the Catholic Church conducts charity and care. The third chapter is the realization of the second chapter because it shows entities that operate on the basis of the legal acts listed in it.pl
dc.abstract.plKościół Katolicki pełni znaczące zadania w życiu społecznym nie tylko religijnym, ale również socjalnym, edukacyjnym oraz charytatywno- opiekuńczym. Ostatnie wymienione zadanie Kościoła jest tematem rozważań w przedstawionej pracy. Celem niniejszej pracy jest ukazanie stosunków między państwem, a Kościołem Katolickim w Polsce przejawiających się w przepisach prawa dających podstawy do działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła. Praca składa się ze wstępu, z trzech rozdziałów podzielonych na podrozdziały oraz zakończenia. W pierwszym rozdziale omówiono w sposób chronologiczny historię działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła Katolickiego. W drugim rozdziale niniejszej pracy przedstawiono przepisy prawa na podstawie, których Kościół Katolicki prowadzi działalność charytatywną i opiekuńczą. Trzeci rozdział jest urzeczywistnieniem rozdziału drugiego gdyż ukazuje podmioty, które działają na podstawie wymienionych w nim aktów prawnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.authorŚniowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.reviewerKrzysztofek-Strzała, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:38:14Z
dc.date.available2020-07-27T22:38:14Z
dc.date.submitted2019-05-14pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-130940-167007pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233864
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Catholic Church, charity activities, care activitiespl
dc.subject.plKościół Katolicki, działalność charytatywna, działalność opiekuńczapl
dc.titleGwarancje prawne działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła katolickiego w Polscepl
dc.title.alternativeLegal guarantees of the charitable and caring activity of the Catholic Church in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Catholic Church performs significant tasks in social life not only religious, but also social, educational and charity-caring. The last-mentioned task of the Church is the subject of reflection in the presented thesis. The aim of this thesis is to show relations between the state and the Catholic Church in Poland, manifesting themselves in legal regulations that give rise to the charitable and caring activities of the Church. The thesis consists of an introduction, three chapters divided into subsections and endings. The first chapter discusses chronologically the history of the charity and care activities of the Catholic Church. The second chapter of this thesis presents legal regulations on the basis of which the Catholic Church conducts charity and care. The third chapter is the realization of the second chapter because it shows entities that operate on the basis of the legal acts listed in it.
dc.abstract.plpl
Kościół Katolicki pełni znaczące zadania w życiu społecznym nie tylko religijnym, ale również socjalnym, edukacyjnym oraz charytatywno- opiekuńczym. Ostatnie wymienione zadanie Kościoła jest tematem rozważań w przedstawionej pracy. Celem niniejszej pracy jest ukazanie stosunków między państwem, a Kościołem Katolickim w Polsce przejawiających się w przepisach prawa dających podstawy do działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła. Praca składa się ze wstępu, z trzech rozdziałów podzielonych na podrozdziały oraz zakończenia. W pierwszym rozdziale omówiono w sposób chronologiczny historię działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła Katolickiego. W drugim rozdziale niniejszej pracy przedstawiono przepisy prawa na podstawie, których Kościół Katolicki prowadzi działalność charytatywną i opiekuńczą. Trzeci rozdział jest urzeczywistnieniem rozdziału drugiego gdyż ukazuje podmioty, które działają na podstawie wymienionych w nim aktów prawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.authorpl
Śniowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.reviewerpl
Krzysztofek-Strzała, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:38:14Z
dc.date.available
2020-07-27T22:38:14Z
dc.date.submittedpl
2019-05-14
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-130940-167007
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233864
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Catholic Church, charity activities, care activities
dc.subject.plpl
Kościół Katolicki, działalność charytatywna, działalność opiekuńcza
dc.titlepl
Gwarancje prawne działalności charytatywnej i opiekuńczej Kościoła katolickiego w Polsce
dc.title.alternativepl
Legal guarantees of the charitable and caring activity of the Catholic Church in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chicago
1
Dublin
1
Poznan
1
Quito
1

No access

No Thumbnail Available