Zarzut potrącenia w procesie cywilnym

2021
book
monography
dc.abstract.plMonografia stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone problematyce zarzutu potrącenia w polskim prawie procesowym cywilnym. Wnikliwa analiza rozwiązań przyjętych na mocy nowelizacji KPC z 4.07.2019 r. dokonana porównawczo z poprzednim stanem prawnym, obejmuje zarówno węzłowe zagadnienia oraz istotne problemy interpretacyjne jakie zdążył się już ujawnić w wypowiedziach nauki, doniosłe problemy praktyczne napotykane w dotychczasowym orzecznictwie, jak i kwestie dotąd szerzej niepodejmowane pomimo istotnego znaczenia dla praktyki kontraktowej i procesowej. Próba rozwiązania najbardziej ważkich dla praktyki problemów interpretacyjnych oraz usunięcia niejasności związanych z nową regulacją została poprzedzona pogłębionymi badaniami o charakterze historycznoprawnym, prawnoporównawczym i dogmatycznym nad pojęciem potrącenia i zarzutu potrącenia, relacją pomiędzy potrąceniem jako czynnością prawa materialnego, a zarzutem potrącenia jako fenomenem prawnoprocesowym, charakterem prawnym zarzutu potrącenia, a także powiązaniami wewnątrzsystemowymi pomiędzy procesowym zarzutem potrącenia, a powództwem wzajemnym, powództwem opozycyjnym oraz powództwem o ustalenie negatywne. Zawarte w monografii rozważania mają przyczynić się do bardziej harmonijnego kształtowania praktyki stosowania nowych przepisów w pożądanym kierunku, a więc w sposób odpowiadający funkcji potrącenia w systemie prawa oraz założeniom nowej regulacji procesowego zarzutu potrącenia nawiązującym do ogólnych celów nowelizacji z 4.7.2019 r., ukierunkowanych na usprawnienie postępowania cywilnego, zapobieganie nadużywania prawa procesowego oraz zwiększenie efektywności udzielanej w tym postepowaniu ochrony prawnej. W opracowaniu nie brakuje również uwag de lege ferenda, dotyczących optymalnego kształtu unormowania procesowego zarzutu potrącenia w ramach kodyfikacji prawa procesowego cywilnego na miarę wyzwań XXI wieku.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Zakład Postępowania Cywilnegopl
dc.contributor.authorOlaś, Andrzej - 109076 pl
dc.date.accessioned2021-01-07T14:31:13Z
dc.date.available2021-01-07T14:31:13Z
dc.date.issued2021pl
dc.description.additionalBIbliografia na stronach XIX-XLIV. Indeks. Stan prawny na 30.9.2020 r.pl
dc.description.physicalLII, 582pl
dc.description.publication37,5pl
dc.description.seriesMonografie Prawnicze
dc.identifier.eisbn978-83-8198-849-0pl
dc.identifier.isbn978-83-8198-848-3pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259855
dc.languagepolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki prawnepl
dc.pubinfoWarszawa : Wydawnictwo C.H. Beckpl
dc.publisher.ministerialWydawnictwo C.H. Beckpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enset-offpl
dc.subject.enset-off defensepl
dc.subject.enmeans of defense of the respondent in the civil proceedingspl
dc.subject.encounter-claimpl
dc.subject.plpotrąceniepl
dc.subject.plkompensatapl
dc.subject.plzarzut potrąceniapl
dc.subject.plśrodki obrony pozwanego w procesie cywilnympl
dc.subject.plobrona merytoryczna pozwanegopl
dc.subject.plpowództwo wzajemnepl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleZarzut potrącenia w procesie cywilnympl
dc.title.alternativeThe set-off defense in the civil proceedings in contentious matterspl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Monografia stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone problematyce zarzutu potrącenia w polskim prawie procesowym cywilnym. Wnikliwa analiza rozwiązań przyjętych na mocy nowelizacji KPC z 4.07.2019 r. dokonana porównawczo z poprzednim stanem prawnym, obejmuje zarówno węzłowe zagadnienia oraz istotne problemy interpretacyjne jakie zdążył się już ujawnić w wypowiedziach nauki, doniosłe problemy praktyczne napotykane w dotychczasowym orzecznictwie, jak i kwestie dotąd szerzej niepodejmowane pomimo istotnego znaczenia dla praktyki kontraktowej i procesowej. Próba rozwiązania najbardziej ważkich dla praktyki problemów interpretacyjnych oraz usunięcia niejasności związanych z nową regulacją została poprzedzona pogłębionymi badaniami o charakterze historycznoprawnym, prawnoporównawczym i dogmatycznym nad pojęciem potrącenia i zarzutu potrącenia, relacją pomiędzy potrąceniem jako czynnością prawa materialnego, a zarzutem potrącenia jako fenomenem prawnoprocesowym, charakterem prawnym zarzutu potrącenia, a także powiązaniami wewnątrzsystemowymi pomiędzy procesowym zarzutem potrącenia, a powództwem wzajemnym, powództwem opozycyjnym oraz powództwem o ustalenie negatywne. Zawarte w monografii rozważania mają przyczynić się do bardziej harmonijnego kształtowania praktyki stosowania nowych przepisów w pożądanym kierunku, a więc w sposób odpowiadający funkcji potrącenia w systemie prawa oraz założeniom nowej regulacji procesowego zarzutu potrącenia nawiązującym do ogólnych celów nowelizacji z 4.7.2019 r., ukierunkowanych na usprawnienie postępowania cywilnego, zapobieganie nadużywania prawa procesowego oraz zwiększenie efektywności udzielanej w tym postepowaniu ochrony prawnej. W opracowaniu nie brakuje również uwag de lege ferenda, dotyczących optymalnego kształtu unormowania procesowego zarzutu potrącenia w ramach kodyfikacji prawa procesowego cywilnego na miarę wyzwań XXI wieku.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Zakład Postępowania Cywilnego
dc.contributor.authorpl
Olaś, Andrzej - 109076
dc.date.accessioned
2021-01-07T14:31:13Z
dc.date.available
2021-01-07T14:31:13Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.description.additionalpl
BIbliografia na stronach XIX-XLIV. Indeks. Stan prawny na 30.9.2020 r.
dc.description.physicalpl
LII, 582
dc.description.publicationpl
37,5
dc.description.series
Monografie Prawnicze
dc.identifier.eisbnpl
978-83-8198-849-0
dc.identifier.isbnpl
978-83-8198-848-3
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259855
dc.languagepl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne
dc.pubinfopl
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
dc.publisher.ministerialpl
Wydawnictwo C.H. Beck
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
set-off
dc.subject.enpl
set-off defense
dc.subject.enpl
means of defense of the respondent in the civil proceedings
dc.subject.enpl
counter-claim
dc.subject.plpl
potrącenie
dc.subject.plpl
kompensata
dc.subject.plpl
zarzut potrącenia
dc.subject.plpl
środki obrony pozwanego w procesie cywilnym
dc.subject.plpl
obrona merytoryczna pozwanego
dc.subject.plpl
powództwo wzajemne
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Zarzut potrącenia w procesie cywilnym
dc.title.alternativepl
The set-off defense in the civil proceedings in contentious matters
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
7
Wroclaw
4
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Katowice
1
Lansing
1
Ostrów Wielkopolski
1
Poznan
1
Tarnowo Podgorne
1

No access

No Thumbnail Available