Wpływ emocji doświadczanych podczas zdarzeń osobistych na trwałość ich wspomnień

master
dc.abstract.enThis study investigated the influence of emotional valence on autobiographical memory, using the diary method. The purpose was to determine whether emotional valence would affect the quality of memory after just a 1-month retention interval and whether this effect would increase after a 3-month deferral period. Additionally, the study examined how emotions related to autobiographical events would change over time (Fading Affect Bias). Participants recorded personal events using an online diary and rated their pleasantness. They recalled events only once, after 1 or 3 months. The memory test assessed event memory and re-evaluated pleasantness. The results showed that neutral events were less frequently and less vividly remembered compared to positive and negative events. The overall pleasantness ratings did not change over time. The length of retention interval influenced neither changes in pleasantness nor the advantage of emotional events over neutral events in memory.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy sprawdzano, czy walencja emocji zdarzeń autobiograficznych wpłynie na ich odporność na zapominanie, już po okresie 1 miesiąca odroczenia od przeżywanego zdarzenia. Zakładano, że jeśli efekt wystąpi na materiale uzyskanym metodą dzienniczkową, to metodologia badania umożliwi przedstawienie jego dynamiki. Analizowano również, czy efekt zwiększy się przy 3 miesiącach odroczenia oraz jak z upływem czasu zmieni się nasilenie emocji towarzyszących zdarzeniom (blednięcie afektywne). W pracy wykorzystano elektroniczną formę dziennika stworzoną na potrzeby badania. Respondenci, przez kolejnych 5 dni uzupełniali dziennik online, w którym mieli umieścić dwa osobiste zdarzenia z danego dnia i ocenić je na 9-stopniowej skali przyjemności. Zdarzenia mogły zostać zaklasyfikowane jako przyjemne nieprzyjemne lub neutralne. Następnie, osoby losowo przydzielono do dwóch warunków – 1 lub 3 miesiące odroczenia. Badani proszeni byli o przypomnienie sobie zdarzeń tylko raz, w teście pamięci polegającym na ocenie pamięci zdarzenia i ponownej ocenie przyjemności. Przeprowadzone analizy wykazały, że zdarzenia neutralne były istotnie rzadziej pamiętane niż zdarzenia pozytywne i negatywne, natomiast zdarzenia pozytywne nie różniły się od negatywnych w zakresie ich pamięci. Nie nastąpił wzrost ocen przyjemności zdarzeń. Długość odroczenia nie miała wpływu ani na zmiany w ocenie przyjemności, ani wielkość przewagi zdarzeń emocjonalnych nad neutralnymi w jakości ich pamięci.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiedźwieńska, Agnieszka - 130944 pl
dc.contributor.authorWoźniak, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerNiedźwieńska, Agnieszka - 130944 pl
dc.contributor.reviewerBarzykowski, Krystianpl
dc.date.accessioned2023-07-12T22:17:44Z
dc.date.available2023-07-12T22:17:44Z
dc.date.submitted2023-07-12pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-167320-244555pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316056
dc.languagepolpl
dc.subject.enmemory, autobiographical events, emotional valence, fading affect biaspl
dc.subject.plpamięć, zdarzenia autobiograficzne, walencja emocji, blednięcie afektywnepl
dc.titleWpływ emocji doświadczanych podczas zdarzeń osobistych na trwałość ich wspomnieńpl
dc.title.alternativeThe impact of emotions experienced during personal events on the stability of their memoriespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study investigated the influence of emotional valence on autobiographical memory, using the diary method. The purpose was to determine whether emotional valence would affect the quality of memory after just a 1-month retention interval and whether this effect would increase after a 3-month deferral period. Additionally, the study examined how emotions related to autobiographical events would change over time (Fading Affect Bias). Participants recorded personal events using an online diary and rated their pleasantness. They recalled events only once, after 1 or 3 months. The memory test assessed event memory and re-evaluated pleasantness. The results showed that neutral events were less frequently and less vividly remembered compared to positive and negative events. The overall pleasantness ratings did not change over time. The length of retention interval influenced neither changes in pleasantness nor the advantage of emotional events over neutral events in memory.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy sprawdzano, czy walencja emocji zdarzeń autobiograficznych wpłynie na ich odporność na zapominanie, już po okresie 1 miesiąca odroczenia od przeżywanego zdarzenia. Zakładano, że jeśli efekt wystąpi na materiale uzyskanym metodą dzienniczkową, to metodologia badania umożliwi przedstawienie jego dynamiki. Analizowano również, czy efekt zwiększy się przy 3 miesiącach odroczenia oraz jak z upływem czasu zmieni się nasilenie emocji towarzyszących zdarzeniom (blednięcie afektywne). W pracy wykorzystano elektroniczną formę dziennika stworzoną na potrzeby badania. Respondenci, przez kolejnych 5 dni uzupełniali dziennik online, w którym mieli umieścić dwa osobiste zdarzenia z danego dnia i ocenić je na 9-stopniowej skali przyjemności. Zdarzenia mogły zostać zaklasyfikowane jako przyjemne nieprzyjemne lub neutralne. Następnie, osoby losowo przydzielono do dwóch warunków – 1 lub 3 miesiące odroczenia. Badani proszeni byli o przypomnienie sobie zdarzeń tylko raz, w teście pamięci polegającym na ocenie pamięci zdarzenia i ponownej ocenie przyjemności. Przeprowadzone analizy wykazały, że zdarzenia neutralne były istotnie rzadziej pamiętane niż zdarzenia pozytywne i negatywne, natomiast zdarzenia pozytywne nie różniły się od negatywnych w zakresie ich pamięci. Nie nastąpił wzrost ocen przyjemności zdarzeń. Długość odroczenia nie miała wpływu ani na zmiany w ocenie przyjemności, ani wielkość przewagi zdarzeń emocjonalnych nad neutralnymi w jakości ich pamięci.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niedźwieńska, Agnieszka - 130944
dc.contributor.authorpl
Woźniak, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwieńska, Agnieszka - 130944
dc.contributor.reviewerpl
Barzykowski, Krystian
dc.date.accessioned
2023-07-12T22:17:44Z
dc.date.available
2023-07-12T22:17:44Z
dc.date.submittedpl
2023-07-12
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-167320-244555
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316056
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
memory, autobiographical events, emotional valence, fading affect bias
dc.subject.plpl
pamięć, zdarzenia autobiograficzne, walencja emocji, blednięcie afektywne
dc.titlepl
Wpływ emocji doświadczanych podczas zdarzeń osobistych na trwałość ich wspomnień
dc.title.alternativepl
The impact of emotions experienced during personal events on the stability of their memories
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
2
Kharkiv
1
Malbork
1
Poltava
1
Poznan
1
Rybnik
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections