Światowe Dni Młodzieży - jako marka turystyki pielgrzymkowej

master
dc.abstract.enBrand management is the very complicated and difficult process. The rightness of this conclusion, has been confirmed in the number of definitions of the “brand” and in differing views on its management in literature. At the same time, the importance of effective development of brand equity and marketing support in the practice of corporate governance, social organizations and even countries is commonly indicated To see its image, value and overall assessment brand must be examined through numerous qualitative and quantitative research to become an intangible asset that increases the competitiveness on the market. The purpose of this paper is to present the great religious event - World Youth Day – as a brand of pilgrimage tourism product. The empirical research has shown the perception of the brand image of World Youth Day and its capital among existing participants, as well as those who are not directly associated with this festival. Moreover, the importance of marketing tasks for described brand which can increase its management effectiveness also have been indicated against an overall assessment of pilgrimage tourism brand.pl
dc.abstract.plZarządzanie marką to proces bardzo skomplikowany i trudny. Słuszność tego stwierdzenia potwierdza wielkość definicji terminu marki oraz zróżnicowane poglądy dotyczące jej zarządzania w literaturze przedmiotu. Równocześnie powszechnie wskazuje się na znaczenie efektywnego kształtowania kapitału marki i marketingowe wspomaganie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, organizacjami społecznymi a nawet państwami. Chcąc poznać jej wizerunek, wartość oraz całościowa ocenę, należy poddać markę licznym badaniom jakościowym i ilościowym, aby stała się zasobem niematerialnym zwiększającym konkurencyjność na rynku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wielkiego wydarzenie religijnego – Światowych Dni Młodzieży – jako marki produktu turystyki pielgrzymkowej. Na podstawie badań empirycznych pokazano postrzeganie wizerunku marki Światowych Dni Młodzieży oraz jej kapitału wśród dotychczasowych uczestników, jak również osób nie będących bezpośrednio związanych z tym świętem. Wskazano także najważniejsze zadania marketingowe podnoszące efektywność zarządzania badaną marką na tle całościowej oceny marki w turystyce pielgrzymkowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBednarczyk, Małgorzata - 127272 pl
dc.contributor.authorBiela, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Małgorzata - 127272 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:13:43Z
dc.date.available2020-07-24T11:13:43Z
dc.date.submitted2012-10-17pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-69878-80441pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183022
dc.languagepolpl
dc.subject.enBrand management; Pilgrimage tourism; World Youth Daypl
dc.subject.plŚwiatowe Dni Młodzieży; Turystyka pielgrzymkowa; Zarządzanie markąpl
dc.titleŚwiatowe Dni Młodzieży - jako marka turystyki pielgrzymkowejpl
dc.title.alternativeWorld Youth Day - as a brand of pilgrimage tourismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Brand management is the very complicated and difficult process. The rightness of this conclusion, has been confirmed in the number of definitions of the “brand” and in differing views on its management in literature. At the same time, the importance of effective development of brand equity and marketing support in the practice of corporate governance, social organizations and even countries is commonly indicated To see its image, value and overall assessment brand must be examined through numerous qualitative and quantitative research to become an intangible asset that increases the competitiveness on the market. The purpose of this paper is to present the great religious event - World Youth Day – as a brand of pilgrimage tourism product. The empirical research has shown the perception of the brand image of World Youth Day and its capital among existing participants, as well as those who are not directly associated with this festival. Moreover, the importance of marketing tasks for described brand which can increase its management effectiveness also have been indicated against an overall assessment of pilgrimage tourism brand.
dc.abstract.plpl
Zarządzanie marką to proces bardzo skomplikowany i trudny. Słuszność tego stwierdzenia potwierdza wielkość definicji terminu marki oraz zróżnicowane poglądy dotyczące jej zarządzania w literaturze przedmiotu. Równocześnie powszechnie wskazuje się na znaczenie efektywnego kształtowania kapitału marki i marketingowe wspomaganie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, organizacjami społecznymi a nawet państwami. Chcąc poznać jej wizerunek, wartość oraz całościowa ocenę, należy poddać markę licznym badaniom jakościowym i ilościowym, aby stała się zasobem niematerialnym zwiększającym konkurencyjność na rynku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wielkiego wydarzenie religijnego – Światowych Dni Młodzieży – jako marki produktu turystyki pielgrzymkowej. Na podstawie badań empirycznych pokazano postrzeganie wizerunku marki Światowych Dni Młodzieży oraz jej kapitału wśród dotychczasowych uczestników, jak również osób nie będących bezpośrednio związanych z tym świętem. Wskazano także najważniejsze zadania marketingowe podnoszące efektywność zarządzania badaną marką na tle całościowej oceny marki w turystyce pielgrzymkowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bednarczyk, Małgorzata - 127272
dc.contributor.authorpl
Biela, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Małgorzata - 127272
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:13:43Z
dc.date.available
2020-07-24T11:13:43Z
dc.date.submittedpl
2012-10-17
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-69878-80441
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183022
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Brand management; Pilgrimage tourism; World Youth Day
dc.subject.plpl
Światowe Dni Młodzieży; Turystyka pielgrzymkowa; Zarządzanie marką
dc.titlepl
Światowe Dni Młodzieży - jako marka turystyki pielgrzymkowej
dc.title.alternativepl
World Youth Day - as a brand of pilgrimage tourism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Tarnów
4
Dublin
2
Poznan
1
Radom
1
Zagreb
1

No access

No Thumbnail Available