SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH - ANALIZA PRZYPADKU

master
dc.abstract.enThe aim of this dissertation is to present the role of standard staff assessment programs, using a case study of a major company. The place and role of the feedback system in the contemporary human resources management were presented, as well as its influence on the work performance and benefits for both, the company, management and the employees. There were also discussed strong and weak points of the analyzed program and some guidelines were formulated in order to enhance its effectiveness and to increase employees commitment to such programs in the future.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie znaczenia systemu okresowych ocen pracowniczych na przykładzie współczesnego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano kwestie miejsca i roli oceny pracowniczej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ukazano jej wpływ na wydajność pracowników oraz korzyści, jakie niesie ze sobą zarówno dla pracodawcy, przełożonych jak i pracowników. Przeanalizowany proces oceniania pracowników w badanym przedsiębiorstwie ukazuje także jej zalety i wady oraz przedstawia sposoby usprawnienia jej efektywności i postrzegania wśród pracowników.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorKrynicki, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:48:48Z
dc.date.available2020-07-24T12:48:48Z
dc.date.submitted2012-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-71412-86186pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184493
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployee assessment – employees’ feedback programs - human resources managementpl
dc.subject.plocena pracownika - system ocen pracowniczych - zarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.titleSYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH - ANALIZA PRZYPADKUpl
dc.title.alternativeEmployees’ feedback programs – case studypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this dissertation is to present the role of standard staff assessment programs, using a case study of a major company. The place and role of the feedback system in the contemporary human resources management were presented, as well as its influence on the work performance and benefits for both, the company, management and the employees. There were also discussed strong and weak points of the analyzed program and some guidelines were formulated in order to enhance its effectiveness and to increase employees commitment to such programs in the future.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie znaczenia systemu okresowych ocen pracowniczych na przykładzie współczesnego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano kwestie miejsca i roli oceny pracowniczej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ukazano jej wpływ na wydajność pracowników oraz korzyści, jakie niesie ze sobą zarówno dla pracodawcy, przełożonych jak i pracowników. Przeanalizowany proces oceniania pracowników w badanym przedsiębiorstwie ukazuje także jej zalety i wady oraz przedstawia sposoby usprawnienia jej efektywności i postrzegania wśród pracowników.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Krynicki, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:48:48Z
dc.date.available
2020-07-24T12:48:48Z
dc.date.submittedpl
2012-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-71412-86186
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184493
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employee assessment – employees’ feedback programs - human resources management
dc.subject.plpl
ocena pracownika - system ocen pracowniczych - zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.titlepl
SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH - ANALIZA PRZYPADKU
dc.title.alternativepl
Employees’ feedback programs – case study
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Katowice
11
Warsaw
6
Krakow
5
Debica
2
Siedlce
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Bialystok
1
Dublin
1
Gmina Brwinów
1

No access

No Thumbnail Available