Prawo pacjenta do leczenia poza granicami kraju w świetle przepisów prawnych i w opinii pacjentów

licenciate
dc.abstract.enThe object of analysis is the level of knowledge of patients about the planned treatment in the Member States of the European Union. The work consists of an introduction, three substantive chapters and conclusion.A general description of the problem situation and the test procedure was included in the introduction. The first chapter is regarding characteristics of rights of patients to cure outside the country. It is taking place in the context of general patient's rights for the treatment as well as in the light of the so-called directive on the cross-border treatment. The chapter two was devoted to the accessibility of patients to curing in the light of statistical data. Costs of withdrawn benefits were included in it in frames of the universal health insurance, waiting time to withdrawn health benefits, using by patients benefits taken back to the number of signed agreements to withdrawn benefits, as well as their commercial costs. The last chapter, having empirical character constitutes analysis of the level of the knowledge of patients about the planned treatment outside the country. The presented study, in the form of a questionnaire, was submitted to the patients of two healthcare entities. Works were finished with the summary and conclusions which stayed taken out by the Author from the conducted examination.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem prowadzonej w ramach niniejszej pracy analizy jest poziom wiedzy pacjentów na temat planowego leczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Praca składa się z wprowadzenia i zakończenia oraz trzech rozdziałów merytorycznych. We wprowadzeniu zawarto ogólny opis sytuacji problemowej i procedury badawczej. Rozdział pierwszy dotyczy charakterystyki praw pacjentów do leczenia poza granicami kraju. Następuje to w kontekście ogólnego prawa pacjenta do leczenia a także w świetle tzw. dyrektywy w sprawie leczenia transgranicznego. Rozdział drugi został poświęcony dostępności pacjentów do leczenia w świetle danych statystycznych. Uwzględniono w nim koszty wybranych świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czas oczekiwania na wybrane świadczenia zdrowotne, korzystanie przez pacjentów ze świadczeń odnoszonych do liczby podpisanych umów na wybrane świadczenia, a także ich koszty komercyjne. Ostatni rozdział, mający charakter empiryczny stanowi analizę poziomu wiedzy pacjentów na temat planowanego leczenia poza granicami kraju. Prezentowanemu w pracy badaniu, w formie ankiety, zostali poddani pacjenci dwóch podmiotów leczniczych. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami jakie zostały wyciągnięte przez Autorkę z przeprowadzonego badania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLipowski, Pawełpl
dc.contributor.authorKowalik, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLipowski, Pawełpl
dc.contributor.reviewerDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:07:11Z
dc.date.available2020-07-27T15:07:11Z
dc.date.submitted2018-07-11pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-122520-215541pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226960
dc.languagepolpl
dc.subject.enPatient, patient's rights, Cross - Border Healthcare Directive, Cross - Border Healthcare, National Health Fund, healthcare provider, cataract, hip replacement, reimbursement of treatment costs.pl
dc.subject.plPacjent, prawa pacjenta, dyrektywa transgraniczna, transgraniczna opieka zdrowotna, Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczeniodawca, zaćma, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, zwrot kosztów leczenia.pl
dc.titlePrawo pacjenta do leczenia poza granicami kraju w świetle przepisów prawnych i w opinii pacjentówpl
dc.title.alternativeThe right of the patient to be treated outside the country in the light of legal provisions and in the opinion of patientspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The object of analysis is the level of knowledge of patients about the planned treatment in the Member States of the European Union. The work consists of an introduction, three substantive chapters and conclusion.A general description of the problem situation and the test procedure was included in the introduction. The first chapter is regarding characteristics of rights of patients to cure outside the country. It is taking place in the context of general patient's rights for the treatment as well as in the light of the so-called directive on the cross-border treatment. The chapter two was devoted to the accessibility of patients to curing in the light of statistical data. Costs of withdrawn benefits were included in it in frames of the universal health insurance, waiting time to withdrawn health benefits, using by patients benefits taken back to the number of signed agreements to withdrawn benefits, as well as their commercial costs. The last chapter, having empirical character constitutes analysis of the level of the knowledge of patients about the planned treatment outside the country. The presented study, in the form of a questionnaire, was submitted to the patients of two healthcare entities. Works were finished with the summary and conclusions which stayed taken out by the Author from the conducted examination.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem prowadzonej w ramach niniejszej pracy analizy jest poziom wiedzy pacjentów na temat planowego leczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Praca składa się z wprowadzenia i zakończenia oraz trzech rozdziałów merytorycznych. We wprowadzeniu zawarto ogólny opis sytuacji problemowej i procedury badawczej. Rozdział pierwszy dotyczy charakterystyki praw pacjentów do leczenia poza granicami kraju. Następuje to w kontekście ogólnego prawa pacjenta do leczenia a także w świetle tzw. dyrektywy w sprawie leczenia transgranicznego. Rozdział drugi został poświęcony dostępności pacjentów do leczenia w świetle danych statystycznych. Uwzględniono w nim koszty wybranych świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czas oczekiwania na wybrane świadczenia zdrowotne, korzystanie przez pacjentów ze świadczeń odnoszonych do liczby podpisanych umów na wybrane świadczenia, a także ich koszty komercyjne. Ostatni rozdział, mający charakter empiryczny stanowi analizę poziomu wiedzy pacjentów na temat planowanego leczenia poza granicami kraju. Prezentowanemu w pracy badaniu, w formie ankiety, zostali poddani pacjenci dwóch podmiotów leczniczych. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami jakie zostały wyciągnięte przez Autorkę z przeprowadzonego badania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Lipowski, Paweł
dc.contributor.authorpl
Kowalik, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lipowski, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:07:11Z
dc.date.available
2020-07-27T15:07:11Z
dc.date.submittedpl
2018-07-11
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-122520-215541
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226960
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Patient, patient's rights, Cross - Border Healthcare Directive, Cross - Border Healthcare, National Health Fund, healthcare provider, cataract, hip replacement, reimbursement of treatment costs.
dc.subject.plpl
Pacjent, prawa pacjenta, dyrektywa transgraniczna, transgraniczna opieka zdrowotna, Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczeniodawca, zaćma, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, zwrot kosztów leczenia.
dc.titlepl
Prawo pacjenta do leczenia poza granicami kraju w świetle przepisów prawnych i w opinii pacjentów
dc.title.alternativepl
The right of the patient to be treated outside the country in the light of legal provisions and in the opinion of patients
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Gdansk
1
Golina
1

No access

No Thumbnail Available