Mineralogiczna charakterystyka glaukonitu z Góry Puławskiej

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the present study was to study the glauconite mineralogy and chemistry present in quartz sand with the admixture of glauconite occurring in Bronowice near Góra Puławska. In area of the Góra Puławska, on the quartz-glauconite sands directly developed soil profiles (Skiba et al., 2014). Glauconite is here in the form of pellets and is probably the only layered silicate present in the parent material of the above mentioned. Soil, which allows to study the mechanism of its weathering. The presented results are part of a larger study of glauconite weathering processes in temperate climates. Glauconite extracted from the parent material of one of the soil profiles uncovered in Bronowice was used for this study. Separation was carried out using neodymium magnet. The isolated glauconide was tested using X-ray diffractometry, infrared spectroscopy, Mössbauer spectroscopy, scanning electron microscopy with analysis system in micro area EDS. The analysis of the pellets showed that they were built mainly of glauconite variety 1M, which is made up of an octaedric layer, two tetraedric layers and an inter-layer space. In these pellets were found to be a small addition of swelling minerals, most likely the product of the initial glauconite initial incubation. Based on the results of the EDS and Fe2 + / Fe3 + analyzes, the approximate total chemical formula of the material analyzed was calculated: K0.57Ca0.06(Fe3+1.09Fe2+0.03Mg0.33Al0.51)Al0.24Si3.76o10(OH)2.pl
dc.abstract.plCelem prezentowanych badań było poznanie mineralogii i chemizmu glaukonitu obecnego w piaskach kwarcowych z domieszką glaukonitu występujących w Bronowicach koło Góry Puławskiej. W okolicach Góry Puławskiej bezpośrednio na piaskach kwarcowo-glaukonitowych rozwinięte są profile glebowe (Skiba et al., 2014). Badany glaukonit występuje tu w postaci peletów i jest prawdopodobnie jedynym krzemianem warstwowym obecnym w materiale macierzystym ww. gleb, co pozwala na przeprowadzenie badań nad mechanizmem jego wietrzenia. Prezentowane wyniki stanowią fragment większego studium procesów wietrzenia glaukonitu w klimacie umiarkowanym. Do omawianych badań wykorzystano glaukonit wyseparowany z materiału macierzystego jednego z profili glebowych odsłoniętych w Bronowicach. Separację przeprowadzono za pomocą magnesu neodymowego. Wyseparowany glaukonit poddano badaniom z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii Mössbauera, spektroskopii absorbcyjnej w podczerwieni, skaningowego mikroskopu elektronowego z systemem analizy w mikroobszarze EDS. Analiza wyseparowanych peletów wykazała, że są one zbudowane głownie z glaukonitu odmiany politypowej 1M, który zbudowany jest z warstwy oktaedrycznej, dwóch warstw tetraedrycznych oraz przestrzeni międzypakietowej. W pelletach tych stwierdzono niewielką domieszką minerałów pęczniejących stanowiących najprawdopodobniej produkt inicjalnego wietrzenia pierwotnego glaukonitu. W oparciu o wyniki analiz EDS i Fe2+/Fe3+ Obliczono przybliżony sumaryczny wzór chemiczny analizowanego materiału: K0.57Ca0.06 (Fe3+1.09Fe2+0.03Mg0.33Al0.51 ) Al0.24Si3.76o10(OH)2.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSkiba, Michał - 131897 pl
dc.contributor.authorSzczepanik, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerSkiba, Michał - 131897 pl
dc.contributor.reviewerLewandowska, Anna - 129935 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:04:42Z
dc.date.available2020-07-27T05:04:42Z
dc.date.submitted2017-09-06pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-112606-194633pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218163
dc.languagepolpl
dc.subject.englauconite, clay minerals, XRD, Mössbauer spectroscopy, FTIRSpl
dc.subject.plglaukonit, minerały ilaste, dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia Mössbauera, spektroskopia absorpcyjna w podczerwienipl
dc.titleMineralogiczna charakterystyka glaukonitu z Góry Puławskiejpl
dc.title.alternativeMineralogical characteristics of glauconite from Góra Puławskapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the present study was to study the glauconite mineralogy and chemistry present in quartz sand with the admixture of glauconite occurring in Bronowice near Góra Puławska. In area of the Góra Puławska, on the quartz-glauconite sands directly developed soil profiles (Skiba et al., 2014). Glauconite is here in the form of pellets and is probably the only layered silicate present in the parent material of the above mentioned. Soil, which allows to study the mechanism of its weathering. The presented results are part of a larger study of glauconite weathering processes in temperate climates. Glauconite extracted from the parent material of one of the soil profiles uncovered in Bronowice was used for this study. Separation was carried out using neodymium magnet. The isolated glauconide was tested using X-ray diffractometry, infrared spectroscopy, Mössbauer spectroscopy, scanning electron microscopy with analysis system in micro area EDS. The analysis of the pellets showed that they were built mainly of glauconite variety 1M, which is made up of an octaedric layer, two tetraedric layers and an inter-layer space. In these pellets were found to be a small addition of swelling minerals, most likely the product of the initial glauconite initial incubation. Based on the results of the EDS and Fe2 + / Fe3 + analyzes, the approximate total chemical formula of the material analyzed was calculated: K0.57Ca0.06(Fe3+1.09Fe2+0.03Mg0.33Al0.51)Al0.24Si3.76o10(OH)2.
dc.abstract.plpl
Celem prezentowanych badań było poznanie mineralogii i chemizmu glaukonitu obecnego w piaskach kwarcowych z domieszką glaukonitu występujących w Bronowicach koło Góry Puławskiej. W okolicach Góry Puławskiej bezpośrednio na piaskach kwarcowo-glaukonitowych rozwinięte są profile glebowe (Skiba et al., 2014). Badany glaukonit występuje tu w postaci peletów i jest prawdopodobnie jedynym krzemianem warstwowym obecnym w materiale macierzystym ww. gleb, co pozwala na przeprowadzenie badań nad mechanizmem jego wietrzenia. Prezentowane wyniki stanowią fragment większego studium procesów wietrzenia glaukonitu w klimacie umiarkowanym. Do omawianych badań wykorzystano glaukonit wyseparowany z materiału macierzystego jednego z profili glebowych odsłoniętych w Bronowicach. Separację przeprowadzono za pomocą magnesu neodymowego. Wyseparowany glaukonit poddano badaniom z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii Mössbauera, spektroskopii absorbcyjnej w podczerwieni, skaningowego mikroskopu elektronowego z systemem analizy w mikroobszarze EDS. Analiza wyseparowanych peletów wykazała, że są one zbudowane głownie z glaukonitu odmiany politypowej 1M, który zbudowany jest z warstwy oktaedrycznej, dwóch warstw tetraedrycznych oraz przestrzeni międzypakietowej. W pelletach tych stwierdzono niewielką domieszką minerałów pęczniejących stanowiących najprawdopodobniej produkt inicjalnego wietrzenia pierwotnego glaukonitu. W oparciu o wyniki analiz EDS i Fe2+/Fe3+ Obliczono przybliżony sumaryczny wzór chemiczny analizowanego materiału: K0.57Ca0.06 (Fe3+1.09Fe2+0.03Mg0.33Al0.51 ) Al0.24Si3.76o10(OH)2.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Skiba, Michał - 131897
dc.contributor.authorpl
Szczepanik, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Skiba, Michał - 131897
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowska, Anna - 129935
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:04:42Z
dc.date.available
2020-07-27T05:04:42Z
dc.date.submittedpl
2017-09-06
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-112606-194633
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218163
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
glauconite, clay minerals, XRD, Mössbauer spectroscopy, FTIRS
dc.subject.plpl
glaukonit, minerały ilaste, dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia Mössbauera, spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni
dc.titlepl
Mineralogiczna charakterystyka glaukonitu z Góry Puławskiej
dc.title.alternativepl
Mineralogical characteristics of glauconite from Góra Puławska
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
6
Lublin
3
Sanok
3
Wroclaw
3
Bielsko-Biala
2
Dublin
2
Trutnov
2
Żywiec
2
Brno
1

No access

No Thumbnail Available