Wpływ czasu adsorpcji na profil lotnych związków organicznych wyosabnianych z próbek stałych metodą pasywnej adsorpcji z fazy nadpowierzchniowej

master
dc.abstract.enThe aim of the presented study was appointing of the minimal required for fixing the balance of the concentration analytes in the solid – headspace - adsorbent for temperature 80 ° C. The research material was the test mixture (ethanol, acetone, ethyl acetate, octane, tridecane, petrol, diesel). The minimal time of the adsorption in temperature 80 ° C is 5 hours. The next aim was explaining the phenomenon to the presence in some objects from the polythene of mixture n-alkanes with the even carbon number in particles. For that purpose six polythene objects were examined. That research explain that the n-alkanes about the even carbon number in particles are normal elements of this material (oligomers) which stay in the small amount in polymer and are being free while heating it up.The last aim was interpret that in case of water samples polluted with distillations of petroleum the extraction of aromatic compounds can reach the aqueous phase, resulting in relative increasing the amount of these connections in the aqueous phase, towards the composition of the distillation. The examinations associated with the analysis of samples showed that the greater polarity of aromatic compounds towards the aliphatic compound resulted in their greater solubility in the aqueous phase. Head-space analysis with passive adsorption of analytes on porous polymer Tenax TA followed by thermodesorption and GC-MS analysis used in all the presented study.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było wyznaczenie minimalnego czasu potrzebnego do ustalenia się równowagi stężenia analitów w układzie stała próbka - faza nadpowierzchniowa - adsorbent dla temperatury 80° C. Materiałem badawczym była mieszanina testowa (etanol, aceton, octan etylu, oktan, tridekan, benzyna, olej napędowy). Uzyskany minimalny czas adsorpcji w temperaturze 80° C wynosi 5 godzin.Kolejnym było wyjaśnienie zjawiska obecności w niektórych przedmiotach z polietylenu mieszaniny n-alkanów o parzystej liczbie atomów węgla w cząsteczkach. W tym celu przebadano sześć przedmiotów z polietylenu. Badania te wykazały, że n-alkany o parzystej liczbie atomów węgla w cząsteczce są to normalne składniki tego materiału (oligomery), które pozostają w niewielkiej ilości w polimerze i są uwalniane podczas jego ogrzewania. Ostatnim celem było ustalenie czy w przypadku próbek wodnych zanieczyszczonych destylatami ropy naftowej może zachodzić ekstrakcja związków aromatycznych do fazy wodnej, skutkująca względnym zwiększeniem ilości tych związków w fazie wodnej, w stosunku do składu destylatu. Materiałem badawczym była woda zanieczyszczona destylatami ropy naftowej. Badania związane z analizą tych próbek wykazały, że większa polarność związków aromatycznych w stosunku do związków alifatycznych skutkuje ich większą rozpuszczalnością w fazie wodnej. Wszystkie badania wykonano metodą pasywnej adsorpcji z fazy nadpowierzchniowej z termodesorpcją i analizą za pomocą GC-MS (ATD-GC-MS).pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKościelniak, Paweł - 129217 pl
dc.contributor.advisorBorusiewicz, Rafałpl
dc.contributor.authorOlszyńska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWietecha-Posłuszny, Renata - 132627 pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Paweł - 129217 pl
dc.contributor.reviewerBorusiewicz, Rafałpl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:13:39Z
dc.date.available2020-07-23T23:13:39Z
dc.date.submitted2012-06-15pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-64952-135094pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178481
dc.languagepolpl
dc.subject.enpassive adsorption, chromatography, flammable liquidpl
dc.subject.plpasywna adsorpcja, chromatografia, płyny łatwopalnepl
dc.titleWpływ czasu adsorpcji na profil lotnych związków organicznych wyosabnianych z próbek stałych metodą pasywnej adsorpcji z fazy nadpowierzchniowejpl
dc.title.alternativeInfluence of the time of adsorption on the profile of volatile organic compounds separated from solid samples by passive adsorption from the headspacepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the presented study was appointing of the minimal required for fixing the balance of the concentration analytes in the solid – headspace - adsorbent for temperature 80 ° C. The research material was the test mixture (ethanol, acetone, ethyl acetate, octane, tridecane, petrol, diesel). The minimal time of the adsorption in temperature 80 ° C is 5 hours. The next aim was explaining the phenomenon to the presence in some objects from the polythene of mixture n-alkanes with the even carbon number in particles. For that purpose six polythene objects were examined. That research explain that the n-alkanes about the even carbon number in particles are normal elements of this material (oligomers) which stay in the small amount in polymer and are being free while heating it up.The last aim was interpret that in case of water samples polluted with distillations of petroleum the extraction of aromatic compounds can reach the aqueous phase, resulting in relative increasing the amount of these connections in the aqueous phase, towards the composition of the distillation. The examinations associated with the analysis of samples showed that the greater polarity of aromatic compounds towards the aliphatic compound resulted in their greater solubility in the aqueous phase. Head-space analysis with passive adsorption of analytes on porous polymer Tenax TA followed by thermodesorption and GC-MS analysis used in all the presented study.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było wyznaczenie minimalnego czasu potrzebnego do ustalenia się równowagi stężenia analitów w układzie stała próbka - faza nadpowierzchniowa - adsorbent dla temperatury 80° C. Materiałem badawczym była mieszanina testowa (etanol, aceton, octan etylu, oktan, tridekan, benzyna, olej napędowy). Uzyskany minimalny czas adsorpcji w temperaturze 80° C wynosi 5 godzin.Kolejnym było wyjaśnienie zjawiska obecności w niektórych przedmiotach z polietylenu mieszaniny n-alkanów o parzystej liczbie atomów węgla w cząsteczkach. W tym celu przebadano sześć przedmiotów z polietylenu. Badania te wykazały, że n-alkany o parzystej liczbie atomów węgla w cząsteczce są to normalne składniki tego materiału (oligomery), które pozostają w niewielkiej ilości w polimerze i są uwalniane podczas jego ogrzewania. Ostatnim celem było ustalenie czy w przypadku próbek wodnych zanieczyszczonych destylatami ropy naftowej może zachodzić ekstrakcja związków aromatycznych do fazy wodnej, skutkująca względnym zwiększeniem ilości tych związków w fazie wodnej, w stosunku do składu destylatu. Materiałem badawczym była woda zanieczyszczona destylatami ropy naftowej. Badania związane z analizą tych próbek wykazały, że większa polarność związków aromatycznych w stosunku do związków alifatycznych skutkuje ich większą rozpuszczalnością w fazie wodnej. Wszystkie badania wykonano metodą pasywnej adsorpcji z fazy nadpowierzchniowej z termodesorpcją i analizą za pomocą GC-MS (ATD-GC-MS).
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kościelniak, Paweł - 129217
dc.contributor.advisorpl
Borusiewicz, Rafał
dc.contributor.authorpl
Olszyńska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Wietecha-Posłuszny, Renata - 132627
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Paweł - 129217
dc.contributor.reviewerpl
Borusiewicz, Rafał
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:13:39Z
dc.date.available
2020-07-23T23:13:39Z
dc.date.submittedpl
2012-06-15
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-64952-135094
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178481
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
passive adsorption, chromatography, flammable liquid
dc.subject.plpl
pasywna adsorpcja, chromatografia, płyny łatwopalne
dc.titlepl
Wpływ czasu adsorpcji na profil lotnych związków organicznych wyosabnianych z próbek stałych metodą pasywnej adsorpcji z fazy nadpowierzchniowej
dc.title.alternativepl
Influence of the time of adsorption on the profile of volatile organic compounds separated from solid samples by passive adsorption from the headspace
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available