Podatkowe aspekty finansowania dłużnego spółek kapitałowych

master
dc.abstract.enThis thesis aims to discuss the tax issues related to debt financing on the grounds of corporate income tax. The scope of the work also includes the characteristics of a company as a taxpayer of corporate income tax and basic issues related to the construction of corporate income tax, with particular emphasis on the issue of tax deductible expenses. The work discusses issues relating to both national and EU regulations on debt financing. Particular emphasis is placed on the regulations concerning restrictions on the ability to recognise debt financing costs as tax deductible expenses in the context of corporate income tax.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu omówienie podatkowoprawnych zagadnień związanych z finansowaniem dłużnym na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Zakresem pracy została również objęta charakterystyka spółki kapitałowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz podstawowe zagadnienia związane z konstrukcją podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kosztów uzyskania przychodów. W ramach pracy omówione są zagadnienia dotyczące zarówno krajowych, jak i unijnych regulacji dotyczących finansowania dłużnego. Szczególny nacisk został położony na przepisy regulujące ograniczenia w zakresie możliwości zakwalifikowania kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.authorBednarz, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.date.accessioned2023-10-27T21:46:27Z
dc.date.available2023-10-27T21:46:27Z
dc.date.submitted2023-10-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-168705-248148pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322430
dc.languagepolpl
dc.subject.endebt financing expenses, tax deductible expenses, corporate income taxpl
dc.subject.plkoszty finansowania dłużnego, koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od osób prawnych.pl
dc.titlePodatkowe aspekty finansowania dłużnego spółek kapitałowychpl
dc.title.alternativeTax aspects of corporate debt financingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis aims to discuss the tax issues related to debt financing on the grounds of corporate income tax. The scope of the work also includes the characteristics of a company as a taxpayer of corporate income tax and basic issues related to the construction of corporate income tax, with particular emphasis on the issue of tax deductible expenses. The work discusses issues relating to both national and EU regulations on debt financing. Particular emphasis is placed on the regulations concerning restrictions on the ability to recognise debt financing costs as tax deductible expenses in the context of corporate income tax.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu omówienie podatkowoprawnych zagadnień związanych z finansowaniem dłużnym na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Zakresem pracy została również objęta charakterystyka spółki kapitałowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz podstawowe zagadnienia związane z konstrukcją podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kosztów uzyskania przychodów. W ramach pracy omówione są zagadnienia dotyczące zarówno krajowych, jak i unijnych regulacji dotyczących finansowania dłużnego. Szczególny nacisk został położony na przepisy regulujące ograniczenia w zakresie możliwości zakwalifikowania kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.authorpl
Bednarz, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.date.accessioned
2023-10-27T21:46:27Z
dc.date.available
2023-10-27T21:46:27Z
dc.date.submittedpl
2023-10-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-168705-248148
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322430
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
debt financing expenses, tax deductible expenses, corporate income tax
dc.subject.plpl
koszty finansowania dłużnego, koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od osób prawnych.
dc.titlepl
Podatkowe aspekty finansowania dłużnego spółek kapitałowych
dc.title.alternativepl
Tax aspects of corporate debt financing
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Antwerp
1
Krakow
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections