Ocena związku nasilenia stresu w pracy i wartości wskaźnika BMI

master
dc.abstract.enIntroduction: Currently, in Poland and other developed countries, there is an increase in the percentage of people with excessive body weight in the population, which leads to an increasing prevalence of overweight and obesity. Most studies on the relationship between stress at work and body weight indicate this relationship. There are also those that do not confirm this relationship. However, undoubtedly both the way, the work culture and the feelings related to the work performed differ between regions of the world and studies from distant populations do not have to state relationships that are observed in other cultures. The results of large studies from Central and Eastern Europe after the political transformation are not scarce.Objectives: The aim of the analysis was to assess the relationship between severity of stress at work and body mass index (BMI). Four specific goals were set: 1) to assess the relationship between stress intensity at work and BMI by sex; 2) to assess the relationship between the severity of stress at work and the body mass index by the type of work performed; 3) to assess the relationship between the severity of stress at work and the body mass index according to the position held; 4) to assess the relationship between the severity of stress at work and BMI according to the categories indicated above separately in the group of never smokers and smokers.Material and method: A cross-sectional study was conducted on a random sample of Krakow residents. An interview was carried out based on a standard questionnaire and then the participants were invited to clinics for measurements, including anthropometric measurements. The mass was measured on the scale with an accuracy of 0.1 kg. The height was measured with a height meter built into the scale with an accuracy of 0.5 cm. BMI was calculated as the ratio of body weight to squared height.Results: There were no significant differences in the mean intensity of stress at work between the BMI categories, and no relationship was found between the severity of stress at work and BMI values in any of the analyzed groups.Conclusions: There was no significant relationship between the intensity of stress at work and BMIpl
dc.abstract.plWstęp: Obecnie w Polsce oraz innych krajach rozwiniętych obserwowany jest wzrost odsetka osób z nadmierną masą ciała w populacji, co prowadzi do coraz większego rozpowszechnienia nadwagi oraz otyłości. Większość dotychczasowych badań dotyczących związku stresu w pracy z masą ciała wskazują na istnienie tej zależności. Są też takie, które jej nie potwierdzają. Bez wątpienia jednak zarówno sposób, kultura pracy jak i odczucia związane z wykonywaną pracą różnią się pomiędzy regionami świata i badania z odległych populacji nie muszą stwierdzać związków które obserwowane są w innych kulturach. Wyniki dużych badań z Europy Środkowo Wschodniej po transformacji ustrojowej są niedostępne.Cel pracy: Celem analizy jest ocena związku nasilenia stresu w pracy z wskaźnikiem masy ciała (BMI). Postawiono 4 cele szczegółowe: 1) Ocena związku nasilenia stresu w pracy z BMI według płci; 2) ocena związku nasilenia stresu w pracy z wskaźnikiem masy ciała według rodzaju wykonywanej pracy; 3) ocena związku nasilenia stresu w pracy z wskaźnikiem masy ciała według zajmowanego stanowiska; 4) ocena związku nasilenia stresu w pracy z BMI wg wskazanych powyżej kategorii osobno w grupie osób nigdy nie palących oraz palących papierosy Materiał i metoda: Przeprowadzono badanie przekrojowe na losowej próbie mieszkańców Krakowa. Przeprowadzono wywiad w oparciu o standardowy kwestionariusz a następnie badanych zaproszono na badanie do przychodni, które obejmowało pomiary antropometryczne. Masę zmierzono na wadze z dokładnością do 0,1 kg. Wzrost mierzono za pomocą wzrostomierza wbudowanego do wagi, z dokładnością do 0,5 cm. BMI obliczono jako stosunek masy ciała to wzrostu podniesionego do kwadratu. Wyniki: Nie wykazano istotnych różnic w średnim nasileniu stresu w pracy pomiędzy kategoriami BMI ani nie stwierdzono zależności pomiędzy nasileniem stresu w pracy a wartościami wskaźnika BMI w żadnej z analizowanych grup. Wnioski: Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy nasileniem stresu w pracy a BMIpl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKozela, Magdalenapl
dc.contributor.authorKostrzejowska, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKozela, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:20:10Z
dc.date.available2020-07-28T08:20:10Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-143638-264772pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242635
dc.languagepolpl
dc.subject.enobesity, stress at work, BMI, type of work, type of position, smokingpl
dc.subject.plotyłość, stres w pracy, BMI, rodzaj pracy, typ stanowiska, paleniepl
dc.titleOcena związku nasilenia stresu w pracy i wartości wskaźnika BMIpl
dc.title.alternativeAssessment of the relationship between severity of stress at work and body mass indexpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Currently, in Poland and other developed countries, there is an increase in the percentage of people with excessive body weight in the population, which leads to an increasing prevalence of overweight and obesity. Most studies on the relationship between stress at work and body weight indicate this relationship. There are also those that do not confirm this relationship. However, undoubtedly both the way, the work culture and the feelings related to the work performed differ between regions of the world and studies from distant populations do not have to state relationships that are observed in other cultures. The results of large studies from Central and Eastern Europe after the political transformation are not scarce.Objectives: The aim of the analysis was to assess the relationship between severity of stress at work and body mass index (BMI). Four specific goals were set: 1) to assess the relationship between stress intensity at work and BMI by sex; 2) to assess the relationship between the severity of stress at work and the body mass index by the type of work performed; 3) to assess the relationship between the severity of stress at work and the body mass index according to the position held; 4) to assess the relationship between the severity of stress at work and BMI according to the categories indicated above separately in the group of never smokers and smokers.Material and method: A cross-sectional study was conducted on a random sample of Krakow residents. An interview was carried out based on a standard questionnaire and then the participants were invited to clinics for measurements, including anthropometric measurements. The mass was measured on the scale with an accuracy of 0.1 kg. The height was measured with a height meter built into the scale with an accuracy of 0.5 cm. BMI was calculated as the ratio of body weight to squared height.Results: There were no significant differences in the mean intensity of stress at work between the BMI categories, and no relationship was found between the severity of stress at work and BMI values in any of the analyzed groups.Conclusions: There was no significant relationship between the intensity of stress at work and BMI
dc.abstract.plpl
Wstęp: Obecnie w Polsce oraz innych krajach rozwiniętych obserwowany jest wzrost odsetka osób z nadmierną masą ciała w populacji, co prowadzi do coraz większego rozpowszechnienia nadwagi oraz otyłości. Większość dotychczasowych badań dotyczących związku stresu w pracy z masą ciała wskazują na istnienie tej zależności. Są też takie, które jej nie potwierdzają. Bez wątpienia jednak zarówno sposób, kultura pracy jak i odczucia związane z wykonywaną pracą różnią się pomiędzy regionami świata i badania z odległych populacji nie muszą stwierdzać związków które obserwowane są w innych kulturach. Wyniki dużych badań z Europy Środkowo Wschodniej po transformacji ustrojowej są niedostępne.Cel pracy: Celem analizy jest ocena związku nasilenia stresu w pracy z wskaźnikiem masy ciała (BMI). Postawiono 4 cele szczegółowe: 1) Ocena związku nasilenia stresu w pracy z BMI według płci; 2) ocena związku nasilenia stresu w pracy z wskaźnikiem masy ciała według rodzaju wykonywanej pracy; 3) ocena związku nasilenia stresu w pracy z wskaźnikiem masy ciała według zajmowanego stanowiska; 4) ocena związku nasilenia stresu w pracy z BMI wg wskazanych powyżej kategorii osobno w grupie osób nigdy nie palących oraz palących papierosy Materiał i metoda: Przeprowadzono badanie przekrojowe na losowej próbie mieszkańców Krakowa. Przeprowadzono wywiad w oparciu o standardowy kwestionariusz a następnie badanych zaproszono na badanie do przychodni, które obejmowało pomiary antropometryczne. Masę zmierzono na wadze z dokładnością do 0,1 kg. Wzrost mierzono za pomocą wzrostomierza wbudowanego do wagi, z dokładnością do 0,5 cm. BMI obliczono jako stosunek masy ciała to wzrostu podniesionego do kwadratu. Wyniki: Nie wykazano istotnych różnic w średnim nasileniu stresu w pracy pomiędzy kategoriami BMI ani nie stwierdzono zależności pomiędzy nasileniem stresu w pracy a wartościami wskaźnika BMI w żadnej z analizowanych grup. Wnioski: Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy nasileniem stresu w pracy a BMI
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kozela, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Kostrzejowska, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kozela, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:20:10Z
dc.date.available
2020-07-28T08:20:10Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-143638-264772
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242635
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
obesity, stress at work, BMI, type of work, type of position, smoking
dc.subject.plpl
otyłość, stres w pracy, BMI, rodzaj pracy, typ stanowiska, palenie
dc.titlepl
Ocena związku nasilenia stresu w pracy i wartości wskaźnika BMI
dc.title.alternativepl
Assessment of the relationship between severity of stress at work and body mass index
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Bilcza
4
Ełk
3
Krakow
3
Lodz
3
Wroclaw
3
Rzeszów
2
Zielona Góra
2
Bydgoszcz
1
Doktorce
1

No access

No Thumbnail Available