Dofinansowanie dla start-upów jako instrument polityki innowacyjnej

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of this bachelor thesis is the description of the start-up organizations and financing instruments as elements of the innovation policy. Currently, such organizations are appearing more and more often, representing an extraordinary value in the form of increased innovation in the area in which they are located. Paying attention to the funding offered to them shows extremely positive effects in their use through growth and development of business, as well as the implementation of previously established projects or bringing profits. The work also presents an assessment of the activities of the self-governments studied and previously gained experience of start-ups and recommendations developed for them.pl
dc.abstract.plCelem pracy licencjackiej jest przedstawienie organizacji typu start-up oraz instrumentów ich finansowania, jako elementów polityki innowacyjnej. Obecnie tego typu organizacje pojawiają się coraz częściej, stanowiąc niezwykłą wartość w postaci wzrostu innowacyjności na obszarze, na którym się znajdują. Zwrócenie uwagi na oferowane im dofinansowania pokazuje niezwykle pozytywne skutki w ich wykorzystaniu poprzez wzrost i rozwój działalności, a także realizację wcześniej założonych projektów czy przynoszenie zysków. Praca przedstawia również ocenę działań badanych samorządów oraz zdobytych wcześniej doświadczeń start-upów oraz opracowane dla nich rekomendacje.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLewandowski, Mateuszpl
dc.contributor.authorOlszewska, Soniapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSułkowski, Łukasz - 185997 pl
dc.contributor.reviewerLewandowski, Mateuszpl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:25:30Z
dc.date.available2020-07-28T06:25:30Z
dc.date.submitted2020-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-141116-245789pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240955
dc.languagepolpl
dc.subject.enINNOVATIONSFUNDINGDEVELOPMENTpl
dc.subject.plINNOWACJEDOFINANSOWANIAROZWÓJpl
dc.titleDofinansowanie dla start-upów jako instrument polityki innowacyjnejpl
dc.title.alternativeCo-financing for start-ups as an instrument of innovation policypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this bachelor thesis is the description of the start-up organizations and financing instruments as elements of the innovation policy. Currently, such organizations are appearing more and more often, representing an extraordinary value in the form of increased innovation in the area in which they are located. Paying attention to the funding offered to them shows extremely positive effects in their use through growth and development of business, as well as the implementation of previously established projects or bringing profits. The work also presents an assessment of the activities of the self-governments studied and previously gained experience of start-ups and recommendations developed for them.
dc.abstract.plpl
Celem pracy licencjackiej jest przedstawienie organizacji typu start-up oraz instrumentów ich finansowania, jako elementów polityki innowacyjnej. Obecnie tego typu organizacje pojawiają się coraz częściej, stanowiąc niezwykłą wartość w postaci wzrostu innowacyjności na obszarze, na którym się znajdują. Zwrócenie uwagi na oferowane im dofinansowania pokazuje niezwykle pozytywne skutki w ich wykorzystaniu poprzez wzrost i rozwój działalności, a także realizację wcześniej założonych projektów czy przynoszenie zysków. Praca przedstawia również ocenę działań badanych samorządów oraz zdobytych wcześniej doświadczeń start-upów oraz opracowane dla nich rekomendacje.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Lewandowski, Mateusz
dc.contributor.authorpl
Olszewska, Sonia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sułkowski, Łukasz - 185997
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowski, Mateusz
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:25:30Z
dc.date.available
2020-07-28T06:25:30Z
dc.date.submittedpl
2020-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-141116-245789
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240955
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INNOVATIONSFUNDINGDEVELOPMENT
dc.subject.plpl
INNOWACJEDOFINANSOWANIAROZWÓJ
dc.titlepl
Dofinansowanie dla start-upów jako instrument polityki innowacyjnej
dc.title.alternativepl
Co-financing for start-ups as an instrument of innovation policy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wieliczka
3
Wroclaw
2
Burzenin
1
Krakow
1
Lublin
1
Mosina
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available