Kultura radziecka jako narzędzie wychowania homo sovieticusa

master
dc.abstract.enIn this paper I have tried to characterize the methods and processes that were used to create perfect Soviet citizen and identify desirable traits and attitudes - the result of indoctrination. In the introduction, I characterized the concept of homo sovieticus and the importance of propaganda in his upbringing. The first chapter discusses the impact of the Soviet policy on culture and presents the mechanisms of propaganda. The ideology and political objectives determined the work of artists, forcing them to strictly comply with soviet policy. Their role has been reduced to an instrument of propaganda and their work was just an extension of policy of the party. Then I presented the problem of propaganda, its importance, functions and characteristics.In the second section of this paper I referred to the practical sphere of influence of cultural products and their role in education of soviet people. In this section different types of culture products, the political overtones and their contribution to the education of the Soviet citizens were sequentially characterized. The first section refers to the poster and its importance in the indoctrination of citizens of the USSR. Posters, due to their form, were the easiest way of agitation.The second section applies to a particular type of visual propaganda - the movie. By showing the role of films in the education of Soviet man the main trends of visual propaganda were described - movies were the most effective tool of indoctrination. In the next section I referred to the influence of literature, based on the books written according to principles of socialist realism method. The third chapter presented and thoroughly discussed the basic features, models and the position of the Soviet citizens inculcated by cultural products. These attitudes, such as the cult of work, attitude to the wonder and mystery, planning and partisanship were selected as essential for the soviet policy.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy starałem się przybliżyć charakterystykę metod i procesów wpływających na wychowanie wzorowego człowieka sowieckiego, a także wskazać pożądane cechy i postawy, będące efektem końcowym indoktrynacji. We wstępie scharakteryzowane zostało pojęcie homo sovieticusa oraz znaczenie propagandy w jego wychowaniu.W pierwszym rozdziale omówiono wpływ polityki państwa radzieckiego na kulturę oraz zaprezentowano mechanizmy działań propagandowych. Ideologia i cele polityczne determinowały twórczość artystów, zmuszając ich do bezwzględnego podporządkowania się. Kultura została zredukowana do roli instrumentu propagandowego, a jej produkty stanowiły przedłużenie polityki partii – ideologia, wszelkie komentarze aktualnych problemów czy stanowiska, które zajmowała leżały u podstaw twórczości lojalnych radzieckich twórców. Następnie przedstawiona została problematyka propagandy, jej znaczenie, funkcje i charakterystyka. W rozdziale drugim niniejszej pracy odniosłem się do praktycznej sfery wpływów produktów kultury w wychowaniu człowieka. W poszczególnych podrozdziałach zostały kolejno scharakteryzowane różne typy tworów kultury, ich polityczny wydźwięk i wkład w wychowanie wzorowego obywatela radzieckiego.Pierwszy podrozdział traktuje o plakacie i jego znaczeniu w indoktrynacji mieszkańców ZSRR. Plakat, ze względu na swą formę, był najszybszą formą agitacji, a za sprawą przekazu wizualnego trafiał do szerokiego kręgu odbiorców.Podrozdział drugi dotyczy szczególnej odmiany propagandy wizualnej – filmu. Poprzez ukazanie roli filmów w wychowaniu człowieka sowieckiego określony został całokształt propagandy wizualnej oraz główne nurty będące najefektywniejszym narzędziem indoktrynacji. W kolejnym podrozdziale odniosłem się do wpływu literatury na świadomość homo sovieticusa na podstawie utworów pisanych według socrealistycznej metody twórczej.W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały i dokładnie omówione podstawowe cechy, modele i stanowiska obywateli związku sowieckiego wpajane poprzez produkty kultury. Owe postawy, takie jak kult pracy, stosunek do cudu i tajemnicy, planowanie czy partyjność zostały wybrane jako zasadnicze z punktu widzenia działania propagandy państwowej, a także najbardziej pożyteczne dla aparatu władzy.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorPietrzycka-Bohosiewicz, Ewa - 131387 pl
dc.contributor.authorGawron, Lucjanpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerTrojanowska, Urszula - 132423 pl
dc.contributor.reviewerPietrzycka-Bohosiewicz, Ewa - 131387 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:10:38Z
dc.date.available2020-07-24T20:10:38Z
dc.date.submitted2013-10-17pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-81787-138188pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191374
dc.languagepolpl
dc.subject.enHomo Sovieticus, education, propagandapl
dc.subject.plHomo sovieticus, wychowanie, propagandapl
dc.titleKultura radziecka jako narzędzie wychowania homo sovieticusapl
dc.title.alternativeSoviet culture as an instrument of Homo Sovieticus' educationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this paper I have tried to characterize the methods and processes that were used to create perfect Soviet citizen and identify desirable traits and attitudes - the result of indoctrination. In the introduction, I characterized the concept of homo sovieticus and the importance of propaganda in his upbringing. The first chapter discusses the impact of the Soviet policy on culture and presents the mechanisms of propaganda. The ideology and political objectives determined the work of artists, forcing them to strictly comply with soviet policy. Their role has been reduced to an instrument of propaganda and their work was just an extension of policy of the party. Then I presented the problem of propaganda, its importance, functions and characteristics.In the second section of this paper I referred to the practical sphere of influence of cultural products and their role in education of soviet people. In this section different types of culture products, the political overtones and their contribution to the education of the Soviet citizens were sequentially characterized. The first section refers to the poster and its importance in the indoctrination of citizens of the USSR. Posters, due to their form, were the easiest way of agitation.The second section applies to a particular type of visual propaganda - the movie. By showing the role of films in the education of Soviet man the main trends of visual propaganda were described - movies were the most effective tool of indoctrination. In the next section I referred to the influence of literature, based on the books written according to principles of socialist realism method. The third chapter presented and thoroughly discussed the basic features, models and the position of the Soviet citizens inculcated by cultural products. These attitudes, such as the cult of work, attitude to the wonder and mystery, planning and partisanship were selected as essential for the soviet policy.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy starałem się przybliżyć charakterystykę metod i procesów wpływających na wychowanie wzorowego człowieka sowieckiego, a także wskazać pożądane cechy i postawy, będące efektem końcowym indoktrynacji. We wstępie scharakteryzowane zostało pojęcie homo sovieticusa oraz znaczenie propagandy w jego wychowaniu.W pierwszym rozdziale omówiono wpływ polityki państwa radzieckiego na kulturę oraz zaprezentowano mechanizmy działań propagandowych. Ideologia i cele polityczne determinowały twórczość artystów, zmuszając ich do bezwzględnego podporządkowania się. Kultura została zredukowana do roli instrumentu propagandowego, a jej produkty stanowiły przedłużenie polityki partii – ideologia, wszelkie komentarze aktualnych problemów czy stanowiska, które zajmowała leżały u podstaw twórczości lojalnych radzieckich twórców. Następnie przedstawiona została problematyka propagandy, jej znaczenie, funkcje i charakterystyka. W rozdziale drugim niniejszej pracy odniosłem się do praktycznej sfery wpływów produktów kultury w wychowaniu człowieka. W poszczególnych podrozdziałach zostały kolejno scharakteryzowane różne typy tworów kultury, ich polityczny wydźwięk i wkład w wychowanie wzorowego obywatela radzieckiego.Pierwszy podrozdział traktuje o plakacie i jego znaczeniu w indoktrynacji mieszkańców ZSRR. Plakat, ze względu na swą formę, był najszybszą formą agitacji, a za sprawą przekazu wizualnego trafiał do szerokiego kręgu odbiorców.Podrozdział drugi dotyczy szczególnej odmiany propagandy wizualnej – filmu. Poprzez ukazanie roli filmów w wychowaniu człowieka sowieckiego określony został całokształt propagandy wizualnej oraz główne nurty będące najefektywniejszym narzędziem indoktrynacji. W kolejnym podrozdziale odniosłem się do wpływu literatury na świadomość homo sovieticusa na podstawie utworów pisanych według socrealistycznej metody twórczej.W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały i dokładnie omówione podstawowe cechy, modele i stanowiska obywateli związku sowieckiego wpajane poprzez produkty kultury. Owe postawy, takie jak kult pracy, stosunek do cudu i tajemnicy, planowanie czy partyjność zostały wybrane jako zasadnicze z punktu widzenia działania propagandy państwowej, a także najbardziej pożyteczne dla aparatu władzy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Pietrzycka-Bohosiewicz, Ewa - 131387
dc.contributor.authorpl
Gawron, Lucjan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Trojanowska, Urszula - 132423
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzycka-Bohosiewicz, Ewa - 131387
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:10:38Z
dc.date.available
2020-07-24T20:10:38Z
dc.date.submittedpl
2013-10-17
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-81787-138188
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191374
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Homo Sovieticus, education, propaganda
dc.subject.plpl
Homo sovieticus, wychowanie, propaganda
dc.titlepl
Kultura radziecka jako narzędzie wychowania homo sovieticusa
dc.title.alternativepl
Soviet culture as an instrument of Homo Sovieticus' education
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Grębków
7
Wroclaw
6
Marki
3
Dublin
2
Gdansk
2
Bukowiec
1
Gdynia
1
Gorzów Wielkopolski
1
Katowice
1
Legnica
1

No access

No Thumbnail Available