HOLDING JAKO FORMA KOOPERACJI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY WYBRANE

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this work is to discuss issues related to the form of cooperation of enterprises within the holding structure. The analysis is aimed at indicating important features of the holding company, which are to determine positive or negative influences for the usefulness of this form of structures in the economy. The outline and historical context that makes up the content of the first chapter presents the main issues regarding the holding and its development over the years. The need to define and indicate the essence of this structure is the starting point for later consideration.A detailed analysis of the scope of legal and tax regulations related to the creation and operation of a holding allows to present this structure as an independent form of cooperation between enterprises. The incorrectly duplicated scheme of linking the holding with a capital group was presented by indicating the differences. All considerations were embedded in the research problem, which is based on the analysis of the amendment to legal regulations based on the Act of 9 February 2022 amending the Act - Code of Commercial Companies and some other acts. The introduced amendment creates a new institution in Polish law, i.e., „ a group of companies” and regulates the so-called holding law, i.e. relations of entities related to the relationship of domination and dependencepl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest omówienie problematyki związanej z formą współdziałania przedsiębiorstw w ramach struktury holdingowej. Przeprowadzona analiza ma na celu wskazać istotne cechy holdingu, które mają określić pozytywne lube negatywne wpływy dla przydatności tej formy struktur w gospodarce. Zarys i kontekst historyczny składający się na treść pierwszego rozdziału przedstawia główne zagadnienia dotyczące holdingu i jego rozwoju na przestrzeni lat. Potrzeba zdefiniowania oraz wskazania istoty tej struktury jest punktem wyjścia do późniejszych rozważań.Szczegółowa analiza zakresu regulacji prawnych oraz podatkowych związanych z utworzeniem oraz działalnością holdingu pozwala na przedstawienie tej struktury jako samodzielnej formy współdziałania przedsiębiorstw. Błędnie powielany schemat powiązywania holdingu z grupą kapitałową został przedstawiony za pomocą wskazania występujących różnic. Całość rozważań osadzona została problemie badawczym, którego podstawę stanowi analiza nowelizacji regulacji prawnych na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzona nowelizacja tworzy w polskim prawie nową instytucję, tj. „grupę spółek” i reguluje tzw. prawo holdingów, czyli stosunki podmiotów powiązanych stosunkiem dominacji i zależności.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorMania, Karolinapl
dc.contributor.authorLewicka, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerMania, Karolinapl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.date.accessioned2023-09-21T21:33:42Z
dc.date.available2023-09-21T21:33:42Z
dc.date.submitted2023-09-21pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-163891-294020pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319523
dc.languagepolpl
dc.subject.enholding, cooperation of business entities, multi-level structures, holding management, commercial company code, holding lawpl
dc.subject.plholding, kooperacja podmiotów gospodarczych, struktury wielopoziomowe, zarządzanie holdingiem, kodeks spółek handlowych, prawo holdingowepl
dc.titleHOLDING JAKO FORMA KOOPERACJI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY WYBRANEpl
dc.title.alternativeHOLDING AS A FORM OF ECONOMIC COOPERATION OF ENTERPRISES – SELECTED ASPECTSpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to discuss issues related to the form of cooperation of enterprises within the holding structure. The analysis is aimed at indicating important features of the holding company, which are to determine positive or negative influences for the usefulness of this form of structures in the economy. The outline and historical context that makes up the content of the first chapter presents the main issues regarding the holding and its development over the years. The need to define and indicate the essence of this structure is the starting point for later consideration.A detailed analysis of the scope of legal and tax regulations related to the creation and operation of a holding allows to present this structure as an independent form of cooperation between enterprises. The incorrectly duplicated scheme of linking the holding with a capital group was presented by indicating the differences. All considerations were embedded in the research problem, which is based on the analysis of the amendment to legal regulations based on the Act of 9 February 2022 amending the Act - Code of Commercial Companies and some other acts. The introduced amendment creates a new institution in Polish law, i.e., „ a group of companies” and regulates the so-called holding law, i.e. relations of entities related to the relationship of domination and dependence
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest omówienie problematyki związanej z formą współdziałania przedsiębiorstw w ramach struktury holdingowej. Przeprowadzona analiza ma na celu wskazać istotne cechy holdingu, które mają określić pozytywne lube negatywne wpływy dla przydatności tej formy struktur w gospodarce. Zarys i kontekst historyczny składający się na treść pierwszego rozdziału przedstawia główne zagadnienia dotyczące holdingu i jego rozwoju na przestrzeni lat. Potrzeba zdefiniowania oraz wskazania istoty tej struktury jest punktem wyjścia do późniejszych rozważań.Szczegółowa analiza zakresu regulacji prawnych oraz podatkowych związanych z utworzeniem oraz działalnością holdingu pozwala na przedstawienie tej struktury jako samodzielnej formy współdziałania przedsiębiorstw. Błędnie powielany schemat powiązywania holdingu z grupą kapitałową został przedstawiony za pomocą wskazania występujących różnic. Całość rozważań osadzona została problemie badawczym, którego podstawę stanowi analiza nowelizacji regulacji prawnych na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzona nowelizacja tworzy w polskim prawie nową instytucję, tj. „grupę spółek” i reguluje tzw. prawo holdingów, czyli stosunki podmiotów powiązanych stosunkiem dominacji i zależności.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Mania, Karolina
dc.contributor.authorpl
Lewicka, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Mania, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.date.accessioned
2023-09-21T21:33:42Z
dc.date.available
2023-09-21T21:33:42Z
dc.date.submittedpl
2023-09-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-163891-294020
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319523
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
holding, cooperation of business entities, multi-level structures, holding management, commercial company code, holding law
dc.subject.plpl
holding, kooperacja podmiotów gospodarczych, struktury wielopoziomowe, zarządzanie holdingiem, kodeks spółek handlowych, prawo holdingowe
dc.titlepl
HOLDING JAKO FORMA KOOPERACJI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY WYBRANE
dc.title.alternativepl
HOLDING AS A FORM OF ECONOMIC COOPERATION OF ENTERPRISES – SELECTED ASPECTS
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Tarczyn
1

No access

No Thumbnail Available